Kanslibulletin 3/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 3/2018, 27.1.2018
INNEHÅLL
 

 • * Vårdagarna 2018 *
 • * Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
 • * Förbundets kansli är stängt onsdagen 31.1 *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Utställning med radioamatörtema i Björneborgs stadsbibliotek *
 • * DX & Contest träff 9-11.3, anmälningstiden har förlängts *
 • * Radioamatörkurser*
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa bulletin *

 
* Vårdagarna 2018 *
Förbundets Vårdagar och vårmötet hölls lördagen 14.4.2018 i Riihimäki. Vårdagarna ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.
 
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet skall sändas in jämte motiveringar och underteckningar till styrelsen senast två månader före vårmötet, dvs. t.o.m. 14.2.2018.
Petitionerna bör undertecknas av minst tio medlemmarna. Petitionerna kan sändas till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS
 
* Förbundets kansli är stängt onsdagen 31.1 *
Förbundets kansli är avvikandevis stängt inkommande onsdag 31.1.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH7AA:s klubbkvällar
Tidpunkten för OH7AA:s klubbkvällar har ändrats. Den nya tiden är tisdagar kl. 18. Platsen är den samma: Tikkalantie 6, Kuopio (Tikkalansaari).
 
OH1AF:s årsmöte
Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF/OH1AB/OH1F, håller sitt årsmöte onsdagen 31.1.2018 vid klubben. Adressen är Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG. Stadgeenliga ärenden behandlas. Kaffeservering. Välkomna! Styrelsen
 
OH3AA:s årsmöte
Hämeenlinnan Radiomatöörit ry, OH3AA, håller sitt stadgeenliga årsmöte 4.2.2018 fr.o.m. kl. 13 vid klubbhuset. Välkomna! Styrelsen
 
OH8AA:s årsmöte
OH8AA håller sitt årsmöte 6.2.2018 kl. 18 vid klubbrummet. Mer information fås från klubbens www-sidor.
 
Workshop för HF-antenner för personer i elementär klass i Tammela
Lounais-Hämeen radioamatöörit ry, OH3AN, erbjuder 7.2 vid klubben i Manttaali i Tammela en kväll med temat ”Workshop för HF-antenner för personer i elementär klass”. För de som deltar i workshopen erbjuds killu och polykarbonat, dvs. lexan enligt behov.
Äldre amatörer tar dessutom med sig borrmaskiner, kolvar, sekatörer och andra verktyg. Kontakter och kablar finns även enligt den överenskommelse som görs i samband med förhandsanmälningen.
 
Förhjandsanmälningar t.o.m. 1.2 till klubbens e-postadress foh3an snabela gmail punkt kom eller per telefon till nummer 045 3320653.
Ifall någon äldre amatör inte vet till vad sekatörerna behövs, välkomna med och stifta bekantskap med Lounais-Hämeen Radioamatöörit ry:s verksamhet till Manttaali.
 
OH7AI:s årsmöte
Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte 11.2.2018 kl. 12.00. Mötet hålls hos Timo Hyvönen, OH7LMQ vid adressen Ukonahontie 160, 74150 IISALMI.
Under årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och därtill diskuteras klubbens framtid. Välkomna med! Styrelsen.
 
OH1AA:s årsmöte
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 15.2.2018 med inledning kl. 18.30 i Sommelo. Kaffeservering. Välkomna!
 
OH2AP:s årsmöte
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte torsdagen 15.2.2018 kl. 18. Mötet är på en bekant plats hos Olli, OH2OW vid adressen Torpantie 7, Järvenpää. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
 
OH8AAU:s årsmöte
Laaksojen radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmet i Ylivieska tisdagen 20.2.2018 kl. 19.00. Samtidigt hålls klubbkvällen, vilken även kan inledas tidigare, t.ex. 18.00.
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom bokslut, val av styrelse och ordförande, stadgeförändringar, medlemsärenden, årsberättelse och verksamhetsplan.
Välkomna att delta och påverka valen och besluten i äreden som berör klubben.
 
* Utställning med radioamatörtema i Björneborgs stadsbibliotek *
I vuxenavdelningen vid Björneborgs stadsbibliotek finns fram till 3.2 en utställning av Marttis (OH1OR) QSL-kort och frimärken. Han har QSL-kort från olika håll i världen och därtill även frimärken som kommit med korten. Bibliotekets adress är Gallen-Kallelankatu 12, Björneborg.
 
* DX & Contest träff 9-11.3, anmälningstiden har förlängts *
OHDXF arrangerar redan den 20 DX & Contest träffen. Ifrågavarande jubileumsmöte hålls på Spa Holiday Club Caribia i Åbo. Själva mötesdagen är lördagen 10.3.
Mötet har mycket aktuellt program, bl.a. Martti, OH2BH berättar om ett färskt DXCC-land Kosovo och bakgrunden till fler andra under sitt föredrag ”Innovations och DX-peditions”.
Erling Wiig, LA6VM kommer nästan direkt från DX-peditionen till Bouvet Island för att berätta vilda historier (förutsatt att han lyckas resa därifrån i tid).
Ordförande för WRTC 2018 Chris, DL1MGB berättar om hur förberederlserna framskrider, vilka kvalificeringarna och tävlingsplatserna är osv. Finlands och Sveriges tävlingslag presenterar sina förberedelser och sina tävlingsstrategier.
Därtill bör inte heller de andra föredragen och presentationerna glömmas, Case ZA1WW, tävlingsstationerna OH5Z och OH0X samt därtill som socker på botten Toni, OH2UA ”Internet on HF”, som erbjuder ett nytt fönster till framtiden.
Reserveationslänken är öppen på webben på adressen www.ohdxf.fi. Där hittas komplett program samt alla uppgifter som behövs. Anmälningstiden fortsätter fram till 8.2.2018.
En stor del av del anmälda ankommer redan på fredag. Från beställningsrestaurangen har ett utrymme bokats för fria diskussioner, dryck och enligt önskan även måltider enligt egen pplånbok. DX & Contest Suite är öppen klockan 19-23.
För verkliga tävlanden reserveras på söndag möjligheten att bekanta sig med OH0X station på Brändö. På grund av färjans vintertidtabell lämnar ca en timme tid att besöka själva QTH:et. Det ser starkt ut som att besöket sker med egna bilar. Mer information följer närmare mötet, då deltagarantalet är klart.
Kom med, trots att du bara skulle delta i lördagens mötesprogram! DEt finns goda förbindelser till Åbo! Det finns rum i auditoriet och intressanta evenemang finns helt säkert!
 
* Radioamatörkurser *
 
Kurs i Helsingfors
14.2.2018 kl. 18.00 bbörjar en radioamatörkurs i Helsingfors Vuxeninstitut. Denna kurs invid Helsingforscentrum ordnas i Tullinpuomi i Tölö.  Kursen varar sju veckor och inkluderar examen. Jari Jussila, OH2BU fungerar som kurslärare.
Det går att anmäla sig till kursen via Helsingfors Vuxeninstituts webbsidor på www.helao.fi.
Om kursen finns även en Facebook evenemangssida med rubriken “Radioamatöörikurssi Helsingissä”.
 
Vårens radioamatörkurser börjar i Lahtis
Lahden Radioamatöörikerho, OH3AV, ordnar under våren tre radioamatörkurser:

 • På tisdag 6.2.2018 kl. 18.00 börjar vårens kvällskurs som varar fram till 27.3.2018.
 • På måndag 26.2.2018 kl. 10.00 börjar vintersemesterveckans grundkurs som pågår fram till fredag under samma vecka.
 • På tisdag 3.4.2018 kl. 18.00 börjar T2-kursen för allmän klass, som fortsätter fram till maj.

Till kurserna kan man anmäla sig bl.a. via MPK:s utbildningskalender.
 
Radioamatörkurs i Tammerfors
Tampereen Radioamatöörit ry ordnar en kurs som riktar sig i radioamatörexamen och kursen ordnas under fyra på varandra följande veckoslut i mars och april 2018. Det finns ännu gott om utrymme att delta i kursen.
Anmälningar t.o.m. 2.3 till e-postadressen sihteeri snabela oh3ne punkt f i.
Mer information om tidtabellen fås från adressen oh3ne.fi/radioamatoorikurssit/.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint, UBA DX Contest och Winter Field Day.
Nästa torsdag, 1.2, står NAC 10m i tur. 2-4.2 tävlar YLRL YL-OM Contest.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, 10-10 International Winter Contest, Black Sea Cup International, F9AA Cup CW, Mexico RTTY International Contest, FYBO Winter QRP Spring, AGCW Straight Key Party, FISTS Winter Slow Speed Spring och North American Sprint CW.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 4 februari klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media