Kanslibulletin 04/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 04/2018, 10.2.2018
 
INNEHÅLL

  • * Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
  • * Silent Key *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * Radioamatörkurser*
  • * Tävlingsnyheter *
  • * Nästa bulletin *

 
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Förbundets vårmöte hålles 14.4.2018 i Riihimäki.
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet skall sändas in jämte motiveringar och underteckningar till styrelsen senast två månader före vårmötet, dvs. t.o.m. 14.2.2018.
Petitionerna bör undertecknas av minst tio medlemmarna. Petitionerna kan sändas till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Olavi Korkia-aho, OH2IP, Pentti Saari, OH1RP samt Juhani Toivonen, OH5ELY, har lämnat oss.
Vi hedrar Olavis, Penttis och Juhanis minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH7AI:s årsmöte
Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte 11.2.2018 kl. 12.00. Mötet hålls hos Timo Hyvönen, OH7LMQ vid adressen Ukonahontie 160, 74150 IISALMI.
Under årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och därtill diskuteras klubbens framtid. Välkomna med! Styrelsen.
 
OH1AA:s årsmöte
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 15.2.2018 med inledning kl. 18.30 i Sommelo. Kaffeservering. Välkomna!
 
OH2AP:s årsmöte
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte torsdagen 15.2.2018 kl. 18. Mötet är på en bekant plats hos Olli, OH2OW vid adressen Torpantie 7, Järvenpää. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
 
OH5AB:s årsmöte
Saimaan viitoset ry, OH5AB/OH5B, håller sitt årsmöte måndagen 19.2.2018 kl. 18.30 på klubben. Kaffe med tilltugg utlovas som vanligt. Tillställningen fortsätter efter mötet som klubbkväll.
På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena, bl.a. val av funktionärer, bokslut, årsberättelse och verksamhetsplan.
Välkommen med och påverka besluten.
Styrelsen.
 
OH8AAU:s årsmöte
Laaksojen radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmet i Ylivieska tisdagen 20.2.2018 kl. 19.00. Samtidigt hålls klubbkvällen, vilken även kan inledas tidigare, t.ex. 18.00.
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom bokslut, val av styrelse och ordförande, stadgeförändringar, medlemsärenden, årsberättelse och verksamhetsplan.
Välkomna att delta och påverka valen och besluten i äreden som berör klubben.
 
Antennbyggkurs på Radiobacken i Lahtis 24.2.2018 kl. 10.00
Lahden Radioamatöörikerho OH3AC anordnar igen den populära antennbyggkursen. Kursens mål är att ge kunskap om, lära bygga och trimma de vanligaste basantenner som radioamatörer använder och hur man använder en antennanalysator.
Antennerna byggs av medtaget material, eller material som klubben skaffat. Man kan komma bara för att titta på då andra bygger och lära sig av mästarna.
Som antennmästare fungerar Matti, OH7SV och Jaska, OH3LV. Även Timo, OH2BHS, med sin digra arsenal medverkar. Man kan anmäla sig till kursen t.o.m. 18.2.2018 till Vesa, OH3EQY. Egenanrop fungerar.
 
* Radioamatörkurser *
 
Kurs i Helsingfors
14.2.2018 kl. 18.00 börjar en radioamatörkurs i Helsingfors Vuxeninstitut. Denna kurs invid Helsingforscentrum ordnas i Tullinpuomi i Tölö. Kursen varar sju veckor och inkluderar examen. Jari Jussila, OH2BU fungerar som kurslärare.
Det går att anmäla sig till kursen via Helsingfors Vuxeninstituts webbsidor.
Om kursen finns även en Facebook evenemangssida med rubriken “Radioamatöörikurssi Helsingissä”.
 
Radioamatörkurs i Tammerfors
Tampereen Radioamatöörit ry ordnar en kurs som riktar sig i radioamatörexamen och kursen ordnas under fyra på varandra följande veckoslut i mars och april 2018. Det finns ännu gott om utrymme att delta i kursen.
Anmälningar t.o.m. 2.3 till e-postadressen sihteeri snabela oh3ne punkt fi.
Mer information om tidtabellen
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY WPX Contest, YLRL YL-OM Contest, SARL Field Day Contest, Asia-Pacific Spring Sprint, Dutch PACC Contest, KCJ Topband Contest, SKCC Weekend Sprintathon, OMISS QSO Party, FISTS Winter Unlimited Sprint, RSGB 1st 1.8 MHz Contest och Balkan HF Contest.
Nästa tisdag 13.2. står NAC UHF i turen. Nästa onsdag 14.2. tävlas PODXS 070 Club Valentine Sprint. Nästa torsdag 15.2. körs NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, SARL Youth Day Sprint, Russian PSK WW Contest, Feld Hell Sprint och AWA Amplitude Modulation QSO Party.
Lördagen 17.2. tävlas Saint-Petersburg Open VHF Cup kl 1500–1900 UTC. Banden är 144, 432 och 1296 MHz. Reglerna
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 18 februari klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media