Kanslibulletin 05/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 05/2018, 17.2.2018
INNEHÅLL
 

  • * Du har väl betalat medlemsavgiften *
  • * Examenstillfällen arrangeras på kansliet *
  • * Förslag till premier bör skickas till styrelsen *
  • * Förbundets vårdagar i Riihimäki 14.4. *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * Radioamatörkurser*
  • * Tävlingsnyheter *
  • * Nästa bulletin *

 
* Du har väl betalat din medlemsavgift? *
Stort tack till alla trogna medlemmar som betalat sin medlemsavgift i god tid. Fakturorna postades i början av januari. Betalningens förfallodag var 2. februari. Kolla att du betalat ifall du är osäker.
 
* Examenstillfällen arrangeras på kansliet *
Man inleder regelmässiga radioamatörexamenstillfällen på förbundskansliet från och med början av mars. Examen hålls onsdagar kl. 14.00 – 18.00. Man bör anmäla sig till Henri, OH3JR en vecka i förväg. Egenanrop fungerar. Telefon 0500 843 396.
 
* Förslag till premier bör skickas till styrelsen *
På förbundets vårmöte 14.4. utdelas premier. Förslag till mottagare av premier bör skickas till styrelsen t.o.m. 14.3.
Som förslag räcker en kort motivering om personen i frågas förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen toimisto snabela sral punkt f i eller SRAL, styrelsen, PB 44, HELSINGFORS.
 
* Förbundets vårdagar i Riihimäki 14.4. *
Förbundets vårmöte hålles 14.4.2018 i Riihimäki. Evenemanget arrangeras av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD.
Som mötesplats fungerar Hyria yrkesinstitut på adressen Sakonkatu 1, Riihimäki. Det är samma bekanta plats där man tidigare haft flere höst- och vårdagar.
Till Hyrias gård hämtas ett flak för el- och elektronikskrot, som man kan rota i. Inne finns ett lopptorg. Lopptorgsborden är avgiftsfria.
Inträdesavgiften är 10 euro. Preliminärt vet man om programmet att:
-Jukka, OH6LI bjuder på helt nya synvinklar på avlyssningsantenner.
-Pekka, OH1TV berättar om sitt projekt ”En station med flere fjärranvändare”.
-Mika Hietanen från Fluke Finland kommer att berätta om energilampornas nackdelar i elnätet. Programmet bearbetas ännu.
Det finns ett kafé i huset samt lunchmöjlighet.
Mer uppgifter kommer i nästa nummer av tidningen Radioamatööri.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH5AB:s årsmöte
Saimaan viitoset ry, OH5AB/OH5B, håller sitt årsmöte måndagen 19.2.2018 kl. 18.30 på klubben. Kaffe med tilltugg utlovas som vanligt. Tillställningen fortsätter efter mötet som klubbkväll.
På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena, bl.a. val av funktionärer, bokslut, årsberättelse och verksamhetsplan.
Välkommen med och påverka besluten. Styrelsen.
 
OH8AAU:s årsmöte
Laaksojen radioamatöörit ry håller sitt årsmöte i klubbutrymmet i Ylivieska tisdagen 20.2.2018 kl. 19.00. Samtidigt hålls klubbkvällen, vilken även kan inledas tidigare, t.ex. 18.00.
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom bokslut, val av styrelse och ordförande, stadgeförändringar, medlemsärenden, årsberättelse och verksamhetsplan.
Välkomna att delta och påverka valen och besluten i äreden som berör klubben.
 
Antennbyggkurs på Radiobacken i Lahtis 24.2.2018 kl. 10.00
Lahden Radioamatöörikerho OH3AC anordnar igen den populära antennbyggkursen. Kursens mål är att ge kunskap om, lära bygga och trimma de vanligaste basantenner som radioamatörer använder och hur man använder en antennanalysator.
Antennerna byggs av medtaget material, eller material som klubben skaffat. Man kan komma bara för att titta på då andra bygger och lära sig av mästarna.
Som antennmästare fungerar Matti, OH7SV och Jaska, OH3LV. Även Timo, OH2BHS, med sin digra arsenal medverkar. Man kan anmäla sig till kursen t.o.m. 19.2.2018 till Vesa, OH3EQY. Egenanrop fungerar.
 
* Radioamatörkurser *
 
Kurs i Helsingfors
Förra onsdagen 14.2.2018 började en radioamatörkurs i Helsingfors Vuxeninstitut. Denna kurs invid Helsingfors centrum hålles på Tullinpuomi i Tölö. Enligt vuxeninstitutets websidor kan man ännu anmäla sig på reservplatser. Kursen varar sju veckor och inkluderar examen. Jari Jussila, OH2BU fungerar som kurslärare.
Anmälning via Helsingfors Vuxeninstituts webbsidor på www.helao.fi.
Om kursen finns även en Facebook evenemangssida med rubriken “Radioamatöörikurssi Helsingissä”.
 
Radioamatörkurs i Tammerfors
Tampereen Radioamatöörit ry ordnar en kurs som riktar sig på radioamatörexamen och kursen ordnas under fyra på varandra följande veckoslut i mars och april 2018.
Anmälningar t.o.m. 2.3 till e-postadressen sihteeri snabela oh3ne punkt fi.
Mer information om tidtabellen fås från adressen oh3ne.fi/radioamatoorikurssit/.
 
Intensivkurs börjar på Radiobacken i Lahtis 26.2.
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, arrangerar en intensivkurs under sportlovsveckan som börjar måndagen 26.2. kl. 10.00. Kursen går av stapeln under en vecka varje dag kl. 10.00 – 16.00. Man kan anmäla sig till kursen bl.a. på MPK:s skolningskalender på webben.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas ARRL International DX Contest, SARL Youth Day Sprint, Russian PSK WW Contest, Feld Hell Sprint och AWA Amplitude Modulation QSO Party.
Lördagen 17.2. tävlas Saint-Petersburg Open VHF Cup kl 1500–1900 UTC. Banden är 144, 432 och 1296 MHz. Reglerna finns på adressen http://alrs.info.
Nästa tisdag 20.2. står NAC 1,3 GHz i turen. Classic Exchange körs 18. – 19.2. samt 20. – 21.2.
Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter SSB Contest, REF Contest, UBA DX Contest, North American RTTY QSO Party, High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest.
 
* Nästa bulletin *
 
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 25 februari klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media