Kanslibulletin 06/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 06/2018, 24.2.2018
INNEHÅLL
 

 • * Följande styrelsens frågetimme lördagen 3.3. *
 • * Du har väl betalat medlemsavgiften *
 • * Examenstillfällen arrangeras på kansliet *
 • * Förslag till premier bör skickas till styrelsen *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Radioamatörkurser *
 • * Föredrag på Luftvärnsmuseet *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa bulletin *

 
* Följande styrelsens frågetimme lördagen 3.3. *
Styrelsens frågetimme hålls nästa veckas lördag 3.3. kl. 14.00 Finsk tid. Frekvensen är 3685 kHz. Välkommen att ställa frågor och diskutera om aktuella ärenden.
 
* Du har väl betalat din medlemsavgift? *
Stort tack till alla trogna medlemmar som betalat sin medlemsavgift i god tid. Fakturorna postades i början av januari. Betalningens förfallodag var 2. februari. Kolla att du betalat ifall du är osäker.
 
* Examenstillfällen arrangeras på kansliet *
Man inleder regelmässiga radioamatörexamenstillfällen på förbundskansliet från och med början av mars. Examen hålls onsdagar kl. 14.00 – 18.00. Man bör anmäla sig till Henri, OH3JR en vecka i förväg. Egenanrop fungerar. Telefon 0500 843 396.
 
* Förslag till premier bör skickas till styrelsen *
På förbundets vårmöte 14.4. utdelas premier. Förslag till mottagare av premier bör skickas till styrelsen t.o.m. 14.3.
Som förslag räcker en kort motivering om personen i frågas förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen toimisto snabela sral punkt f i eller SRAL, styrelsen, PB 44, HELSINGFORS.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Tampereen Radioamatöörit, OH3NE meddelar:
Klubbens stadgeenliga årsmöte är nästa måndag 26.2.2018 kl. 18.00. Mötet hålls på klubben vid Pyynikki utsiktstorn.
På OH3NE:s tekniktorsdag 15.3. bekantar vi oss med olika metoder att lära telegrafi.
OH3NE:s sommarläger arrangeras igen i Riitiala i Kukkurankoski 8. – 10.6.2018. Anmälningar önskas fram till den 1.6.
Närmare uppgifter finnes på Tampereen Radioamatöörits websidor.
 
* Radioamatörkurser *
 
Man hinner ännu med i kursen i Helsingfors
Den 14.2.2018 började en radioamatörkurs i Helsingfors Vuxeninstitut. Man kan ännu anmäla sig. Inkommande onsdag 28.2. påbörjas T1-modulens studier.
Denna kurs hålles på Tullinpuomi i Tölö.
Anmälning via Helsingfors Vuxeninstituts webbsidor.
Om kursen finns även en Facebook evenemangssida med rubriken “Radioamatöörikurssi Helsingissä”.
 
Radioamatörkurs i Tammerfors
Tampereen Radioamatöörit ry ordnar en kurs som riktar sig på radioamatörexamen och kursen ordnas under fyra på varandra följande veckoslut i mars och april 2018.
Anmälningar t.o.m. 2.3 till e-postadressen sihteeri snabela oh3ne punkt f i.
Mer information om tidtabellen.
 
Intensivkurs börjar på Radiobacken i Lahtis 26.2.
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, arrangerar en intensivkurs under sportlovsveckan som börjar måndagen 26.2. kl. 10.00. Kursen går av stapeln under en vecka varje dag kl. 10.00 – 16.00. Till kursen har anmälts redan 11 nya blivande radioamatörer. Man kan anmäla sig till kursen bl.a. på MPK:s skolningskalender på webben.
 
* Föredrag på Luftvärnsmuseet *
Nästa lördag 3.3.2018 hålls en för allmänheten öppen föredragsdag på Luftvär5nsmuseet i Tusby.
Dagens program:

 • Kl. 11.00 museet öppnas
 • Kl. 12.00 börjar föredragen

Föredragsämnen är;

 • – Luftkriget i Indokina. Bombningen av Nord-Vietnam och luftförsvaret 1965 – 1972, Överste (i.a.) Ahti Lappi föredrar.
 • – Tepsu-radarn och utvecklandet av luftvärnets ledningscentraler på 1960 och -70-talen. Premiärlöjtnant (i.a.) Keijo Kari.

 

 • Kl. c. 14.00 guidad tur i Helsinki-hallen för hugade.
 • Kl. 14.00 Radarmansgillets vårmöte.

 
Deltagaravgiften är 5 euro. På grund av arrangemangen bedes om anmälningar t.o.m. 27.2. till Radarmansgillets sekreterare Jukka Kaleva, jukka punkt kaleva snabela elisanet punkt f i eller tel. 040 961 6111.
Tillställningen arrangeras av Tutkamieskilta ry. och Luftvärnsmuseet. Tilläggsuppgifter om museet från adressen www.ilmatorjuntamuseo.fi
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter SSB Contest, REF Contest, UBA DX Contest, North American RTTY QSO Party, High Speed Club CW Contest och SARL Digital Contest.
Nästa tisdag 27.2. tävlas NAC 2,3 GHz + up och nästa torsdag 1.3. NAC 10 m.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu, ARRL International SSB Contest, Wake-Up! QRP Sprint, Open Ukraine RTTY Championship, UBA Spring Contest och NSARA Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa igen om en vecka, söndagen den 4. mars klockan 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media