Kanslibulletin 7/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 7/2018, 3.3.2018
 
INNEHÅLL

 • * Examenstillfällen arrangeras vid förbundets kansli på onsdagar *
 • * Förslag till premier bör skickas till styrelsen *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * OI8VK QRV under Signaltruppernas årsdag *
 • * Ännu finns tid att anmäla sig till DX- och tävlingsevenemanget i Åbo *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * SRAL:s Grundtävling tävlas den första söndagen varje månad *
 • * Kvinnodagens tävling hålls nästa torsdag 8.3 *
 • * Nästa bulletin *

 
* Examenstillfällen arrangeras vid förbundets kansli på onsdagar *
Radioamatörexamenstillfällen på förbundskansliet ordnas på onsdagar kl. 14.00-18.00. Man bör anmäla sig till Henri, OH3JR en vecka i förväg. Egenanrop fungerar. Telefon 0500 843 396.
 
* Förslag till premier bör skickas till styrelsen *
På förbundets vårmöte 14.4. utdelas premier. Förslag till mottagare av premier bör skickas till styrelsen t.o.m. 14.3.
Som förslag räcker en kort motivering om den ifrågavarande personens förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen toimisto snabela sral punkt f i eller SRAL, styrelsen, PB 44, HELSINGFORS.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Tekniktorsdag i Tammerfors
Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, ordnar 15.3.2018 en tekniktorsdag. Jani, OH8JXR kommer till klubben för att berätta om olika skolningsmetoder för CW. Klubbkvällen börjar kl. 17.00.
 
Puulan Radio Clubs evenemang under våren 2018
OH4O:s vedtalko hålls vid Ottostationen 12-18.3.2018. Ta med egen såg och röjningskniv!
OH4ACD:s årsmöte 31.3.2018 kl. 13.00 vid Happostationen i Hirvensalmi.
Puulan Radio Clubs traditionella Ottosdagar hålls vid Puula 29.3. – 1.4.2018. I programmet finns diskussioner i takten till fågeldansen.
Under evenemanget är radiostationerna OH4O och OH4ACD aktiva och alla bastun är uppvärmda. Under evenemangets lopp stiftas även bekantskap med digitala sändarslag samt att hålla kontakt via nya satelliter. Välkomna att stifta bekantskap med lugnt stugliv och träffa bekanta personer från radiovågorna!
 
* OI8VK QRV under Signaltruppernas årsdag *
Pohjan Viestikilta ry:s militärradiostation OI8VK aktiverar sig 5.3.2018 under Signaltruppernas årsdagstema i Uleåborg. Stationen är bl.a. QRB på 3,5 och 7 MHz banden på phone och eventuellt även CW och FT8.
De preliminära frekvenserna är:

 • 3740 kHz, LSB och 3554 kHz CW ±QRM
 • 7050 kHz, LSB och 7043 kHz CW ±QRM
 • 3579 kHz, FT8

 
* Ännu finns tid att anmäla sig till DX- och tävlingsevenemanget i Åbo *
OHDXF:s & CCF:s 20 DX & Contest Meeting hålls i Åbo 9-11.3.2018. Ännu hinner du anmäla dig fram till 5.3.2018. Läs de uppdaterade uppgifterna och anmäl dig på OHDXF:s webbsidor,.
Programmet är uppdaterat 28.2 för att ändra på de snabbt ändrade förhållandena. Martti, OH2BH ändrade tema efter att Kosovo blev nytt DXCC-land. Temat är Z60A Republic of Kosovo as drafted by Martti Ahtisaari, United Nations Special Convoy for Kosovo.
Presentationstiden för den avbrutna Bouvet 2018 operationen har avkortats till 20 minuter och ingen säkerhet finns ännu om huruvida Erling, LA6VM hinner komma på plats. Reino, OH3MA lovade med mycket kort varsel hålla en ersättande presentation om sändarslaget FT8. Vi försöker även få en kort historia om FT8-erfarenheter i pileupsituationer.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, ARRL International SSB Contest, Wake-Up! QRP Sprint, Open Ukraine RTTY Championship, UBA Spring Contest och NSARA Contest.
Nästa tisdag, 6.3, står NAC VHF och AGCW YL-CW Party i tur. 7–8.3 tävlas AWA John Rollins Memorial DX Contest. Nästa torsdag 8.3 tävlas Kvinnodagens tävling och NAC 50 MHz.
Nästa veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, AWA John Rollins Memorial DX Contest, F9AA Cup, SKCC Weekend Sprintathon, AGCW QRP Contest, Stew Perry Topband Challenge, EA PSK63 Contest, TESLA Memorial  HF CW Contest, QCWA QSO Party, QRP ARCI Spring Thaw SSB Sprint, North American RTTY Sprint och WAB 3.5 MHz Phone.
 
* SRAL:s Grundtävling tävlas den första söndagen varje månad *
SRAL:s Grundtävling tävlas alltid under den första söndagen varje månad. SSB-delen hålls klockan 1200-1259 UTC och CW-delen 1400-1459 UTC. Bägge delar består av fyra 15 minuters perioder. Varje station får kontaktas en gång under varje period.
Tävlingen sker på 80 meters bandet. Mer specifika frekvensbegränsningar hittas i tävlingen regler. Önskan är att telegrafihastigen hålls låg. I grundtävlingen är maximal sändareffekt 120 W.
Tävlingsmeddelandet bildas av rapport, ett löpande nummer och ett ord med fem bokstäver som byts då perioden byts. I olika tävlingsserier börjar numren från olika nummer.
Tävlingsreglerna Välkomna med.
 
* Kvinnodagens tävling hålls nästa torsdag 8.3 *
Nästa torsdag, den 8.3, tävlas Kvinnodagens tävling. Morgontävlingen är 0800-1000 UTC och kvällstävlingen 1600-1800 UTC. Morgon- och kvällstävlingarna är separata tävlingar. I bägge finns en timme långa perioder.
I Kvinnodagens tävling får aktivitet ske på alla HF-band. Sändarslagen är CW och SSB. Tävlingsmeddelandet är RS(T), YL eller OM samt operatörens namn. OM-amatörerna får även kontakta varann.
Tävlingsreglerna  Välkomna med.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 11 mars kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media