Kanslibulletin 8/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 8/2018, 10.3.2018
 
INNEHÅLL

  • * Examenstillfällen arrangeras vid förbundets kansli på onsdagar *
  • * Behörighetsexaminatorer söks till tvåorna, sexorna och niorna *
  • * Förslag till premier bör skickas till styrelsen t.o.m. 14.3 *
  • * Nya tidningar har lagts till på medlemssidorna *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * Klubbuppgiftsbanken samlar in uppgifter om förverkligade klubbprojekt *
  • * Tävlingsnyheter *
  • * Nästa bulletin *

 
* Examenstillfällen arrangeras vid förbundets kansli på onsdagar *
Radioamatörexamenstillfällen på förbundskansliet ordnas på onsdagar kl. 14.00-18.00. Man bör anmäla sig till Henri, OH3JR en vecka i förväg. Egenanrop fungerar. Telefon 0500 843 396.
 
* Behörighetsexaminatorer söks till tvåorna, sexorna och niorna *
Behörighetsexaminatorer söks till Nyland, svenskspråkiga Österbotten och Västra Lappland. Behörighetsexaminatorn bör vara en radioamatör i allmän klass, som har över fem års erfarenhet av radioamatörverksamheten och som har ett gott rykte om sig och är en pålitlig person. Behörighetsexaminatorn förbinder sig att följa de regler och instruktioner som uppgjorts åt examinatorerna.
Förbundets styrelse förväntar sig förslag till behörighetsexaminatorer från klubbarna och individuella personer i områdena. Ifall du själv är intresserad i examinatorsuppgiften, behövs i ansökan en rekommendation antingen från klubben eller flera enskilda radioamatörer.
Förslag kan sändas till adressen hallitus snabela sral punkt f i.
 
* Förslag till premier bör skickas till styrelsen t.o.m. 14.3 *
På förbundets vårmöte 14.4. utdelas premier. Förslag till mottagare av premier bör skickas till styrelsen t.o.m. 14.3.
Som förslag räcker en kort motivering om den ifrågavarande personens förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen toimisto snabela sral punkt f i eller SRAL, styrelsen, PB 44, HELSINGFORS.
 
* Nya tidningar har lagts till på medlemssidorna *
Tidningen Radioamatööri 2/2018 har lagts till på medlemssidorna. Därtill har de nyaste QTC- och OZ-tidningarna även lagts till.
 
* Klubbarna meddelar *
OH4O:s vedtalko hålls vid Ottostationen 12-18.3.2018. Ta med egen såg och röjningskniv!
OH4ACD:s årsmöte 31.3.2018 kl. 13.00 vid Happostationen i Hirvensalmi.
Puulan Radio Clubs traditionella Ottosdagar hålls vid Puula 29.3. – 1.4.2018. I programmet finns diskussioner i takten till fågeldansen.
Under evenemanget är radiostationerna OH4O och OH4ACD aktiva och alla bastun är uppvärmda. Under evenemangets lopp stiftas även bekantskap med
digitala sändarslag samt att hålla kontakt via nya satelliter. Välkomna att stifta bekantskap med lugnt stugliv och träffa bekanta personer från radiovågorna!
 
RATS årsmöte
Radioamatööritekniikan seura ry håller sitt stadgeenliga årsmöte söndagen 18.3 kl. 12.00. Mötet hålls vid Padasjoen kunnantalo vid adressen Kellosalmentie 20. Det egentliga mötet börjar kl. 15.00. Under evenemanget finns smörgås- och kaffeservering samt intressanta presentationer. Radioamatööritekniikan seura ordnar samskjuts till VUSHF-lägret i Danmark. Lägret hålls 8-10.6.
 
OH3AD:s vårmöte
Riihimäen Kolmoset håller sitt stadgeenliga vårmöte i Vihreä talo, Riihimäki 21.3 klockan 18.30. Stadgeenliga ärenden behandlas. Adressen är Asemakatu 1, Riihimäki. Välkomna!
 
OH6AD:s vårmöte
OH6AD:s vårmöte hålls måndag 26.3.2018 kl. 18.00 vid klubbrummet. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Välkomna! Kaffeservering och smått tilltugg.
 
* Klubbuppgiftsbanken samlar in uppgifter om förverkligade klubbprojekt *
I klubbuppgiftsbanken på Förbundets webbsidor samlas uppgifter om projekt och aktiviteter klubbarna ordnar. Klubbarna kan fritt använda idéer från banken.
I banken finns en ny broschyr om hobbyn samt en uppdaterad broschyr om SRAL:s medlemsförmåner. Dessa kan skrivas ut för att t.ex. tas med på mässor eller för att delas ut i samband med öppet hus evenemang.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas RSGB Commonwealth Contest, AWA John Rollins Memorial DX Contest, F9AA Cup, SKCC Weekend Sprintathon, AGCW QRP Contest, Stew Perry Topband Challenge, EA PSK63 Contest, TESLA Memorial HF CW Contest, QCWA QSO Party, QRP ARCI Spring Thaw SSB Sprint, North American RTTY Contest och WAB 3.5 MHz Phone.
Nästa tisdag 13.3 tävlas NAC UHF och på torsdag 15.3 NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas BARTG HF RTTY Contest, Russian DX Contest, AGCW VHF/UHF Contest, Feld Hell Sprint och UBA Spring Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 18 mars kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media