SRAL:n Peruskilpailu

Sähkötysavaimen ruuveja.
SRAL:n Peruskisa joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai.

Radioamatööriliiton Peruskilpailu eli Peruskisa on perinteinen radiokilpailu, joka järjestetään joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai 3.5 MHz:n (80m) taajuusalueella. Kilpailun tarkoitus on totuttaa perusluokkalaiset ja uudet yleisluokkalaiset HF-kilpailutyöskentelyyn sekä aktivoida kerhoja ja second operaatttoreita.

Kaikissa kilpailuluokissa työskennellään kaikkia kilpailuun osallistuvia asemia. Yleisluokkalaisten kilpailukutsuun käyttämä taajuusalue on rajattu. Yhteyksistä lokinsa lähettämättömiin asemiin ei rangaista, edellyttäen että kyseinen kutsu löytyy vähintään 3:sta lähetetystä lokista.

Aika: Joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai. SSB 1200-1259 UTC ja CW 1400-1459 UTC. Ajassa on neljä 15 minuutin periodia (esim. 1200-1214, 1215-1229 jne.) Jokaisen aseman saa työskennellä kerran kunkin periodin aikana. Saman aseman kanssa ei saa olla peräkkäisiä yhteyksiä periodin vaihtuessa, edellyttäen että asemia on enemmän kuin yksi.

Taajuudet: CW 3510-3550 kHz ja SSB 3650-3750 kHz. Yleisluokkalaiset saavat kutsua kilpailukutsua 3535-3550 kHz ja 3710-3750 kHz. Suositus: pidä sähkötystahti hitaana ja tehoraja koko kilpailussa 120W.

Kilpailuluokat ja -sanomat: Kilpailusanomaan kuuluu viisikirjaiminen sana joka vaihdetaan periodin vaihtuessa. Sanomassa käytetään kirjaimia A-Z, ääkkösiä ei saa olla.

1a) Perusluokkaan voi osallistua perusluokan pätevyystodistuksen omaava ja tietoliikenneluokan pätevyystodistuksen omaava perusluokan oikeuksin joko omalla tai kerhon asemalla. Sanoma: RS(T) + juokseva numero alk. 001 + 5-kirjaimen ryhmä joka vaihdetaan periodeittain. Perusluokkalaisen sanomassa oleva numero alkaa nollalla ja jos sata yhteyttä tulee täyteen, ensimmäinen numero on 1. Sanomaesimerkki: 559 001 REETU.

1b) Kerholuokkaan voi osallistua myös yleisluokan pätevyystodistuksen omaava ja/tai teknillisen luokan pätevyystodistuksen omaava yleisluokan oikeuksin kerhoasemalta. Kerholuokassa operaattori voi vaihtua kilpailun aikana. Jos Sanoma RS(T) + juokseva numero alkaen 201 + 5-kirjaimen ryhmä joka vaihdetaan periodeittain. Kerholuokkalaisen aseman sarjanumeron ensimmäinen numero on 2 ja jos sata yhteyttä tulee täyteen, ensimmäinen numero on 3. Sanomaesimerkki: 599 201 PAPUA.

1c) Second Operator -luokkaan saa osallistua henkilö, jolla ei ole radioamatöörin pätevyyttä. Työskentely tapahtuu joko yksityisen radioamatöörin tai radioamatöörikerhon asemalta siten, että kutsun omaava radioamatööri vastaa radioamatöörimääräysten noudattamisesta työskentelyn aikana. Second operaattoria saa avustaa työskentelyssä kilpailun aikana. Second operator työskentelijä voi vaihtua kilpailun aikana. Sanoma: RS(T) + juokseva numero alkaen 401 + 5-kirjaimen ryhmä joka vaihdetaan periodeittain. Second Operator-aseman sarjanumeron ensimmäinen numero on 4 ja jos sata yhteyttä tulee täyteen, ensimmäinen numero on 5. Sanomaesimerkki: 599 401 OLLIN.

1 d) Uudet yleisluokkalaiset-luokkaan saa osallistua henkilö joka on suorittanut ensimmäisenä radioamatööritutkintonaan yleisluokan ja hänellä on ollut pätevyystodistus alle vuoden. Sanoma: RS(T) + juokseva numero alkaen 601 + 5 kirjaimen ryhmä joka vaihdetaan periodeittain. Uuden yleisluokkalaisen sarjanumeron ensimmäinen numero on 6 ja jos sata yhteyttä tulee täyteen, ensimmäinen numero on 7. Sanomaesimerkki: 579 601 KIPPO.

2) Yleisluokka ja teknillinen luokka yleisluokan oikeuksin, teho korkeintaan 120W. Sanoma: RS(T) + juokseva numero alkaen 801 + 5-kirjaimen ryhmä joka vaihdetaan periodeittain. Yleisluokkalaisen sarjanumeron ensimmäinen numero on 8 ja jos sata yhteyttä tulee täyteen, ensimmäinen numero on 9. Sanomaesimerkki: 599 801 TEHOA.

Toivottavaa olisi että kaikki käyttäisivät korkeintaan 120 W tehoa.

Periodin vaihtuessa täytyy kirjainryhmä vaihtaa.

Kutsu: CQ TEST OH tai KILPAKUTSU, joita luokkiin 1a), 1b), 1c) ja 1d) kuuluvat asemat käyttävät kilpailun koko taajuusalueella ja 2-luokassa ”poimitaan” eli plokataan pääosassa aluetta, mutta rajatulla segmentillä (3535-3550 CW ja 3710-3750 SSB) voivat yleisluokkalaisetkin kutsua kilpakutsua.

Yhteyspisteet: 1a, b, c ja d: Jokaisesta täydellisestä yhteydestä 10 pistettä. 2: Onnistunut yhteys 1a, b, c tai d kilpailuluokkaan osallistuvaan asemaan antaa 10 pistettä. Yleisluokkalaiset saavat yhteydestä toiseen yleisluokkalaiseen viisi pistettä.

Yleistä pistelaskusta: Jos sanomassa (raportti, numero ja sana) on virhe tai puute, yhteyden pistemäärä on puolet kunnollisesta yhteydestä kummallekin osapuolelle, eli 1 a, b, c ja d saavat 5 pistettä epäonnistuneesta yhteydestä ja yleisluokkalaiset 5 tai 1 pistettä riippuen minkä kilpailuluokan asemaan yhteyden pitivät. Yhteydestä vasta-asemaan, joka ei ole lähettänyt lokiaan tarkastettavaksi saa täydet pisteet edellytyksellä, että kyseenä oleva asema löytyy vähintään kolmesta tarkastukseen saapuneesta lokista. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden kummaltakin. Mikäli yhteyttä ei löydy väitetyn vasta-aseman lokista, yhteys mitätöidään.

Palkinnot: Palkinnot jaetaan kilpailuissa menestyneille liiton jäsenille ja jäsenkerhoille. Second operaattoreille ei jäsenyysvaatimusta ole.

Perus-Cup: Vuoden aikana parhaiten menestynyt perusluokkalainen, tietoliikenneluokkalainen perusluokan oikeuksin tai uusi yleisluokkaan suoraan tenttinyt saa pokaalin. Pokaali jaetaan postilla seuraavan vuoden tammi-helmikuun aikana ja tulokset julkistetaan HF kilpailupalstalla sekä kesäleirin HF-kilpailufoorumilla. Vuoden kahdestatoista kilpailusta kahdeksan parhaan kilpailun tulokset lasketaan yhteen. Jokaisessa osakilpailussa voittaja saa 7 pist., toinen 5 p. kolmas 4 p. neljäs 3, viides 2 ja kuudes 1 pistettä. Vuositason 8 parasta suoritusta huomioidaan.

Kerho-Cup: Vuoden aikana parhaiten menestynyt kerho saa pokaalin. Pistelasku samoin kuin Perus-Cupissa, mutta jokainen kisa (12) huomioidaan. Kerho saa pisteet sijoituksestaan, oli kilpailuluokka mikä tahansa. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee second-operaattoreiden lukumäärä.

Second Operator -luokka: Kolme parasta saavat kunniakirjat, pistelasku kuten Perus-Cupissa.

Kerhopytty-kilpailussa parhaat kahdeksan CW ja parhaat kahdeksan SSB tulosta lasketaan yhteen joista saadaan peruskilpailun pisteet kerhopyttyä varten.

Lokit: Selkeästi laadittu kirjallinen loki tai sähköinen loki ASCII-muodossa kelpaavat. (Txt, rtf tai cabrillo käyvät.) Yhteenveto pitää olla liitettynä loki lähetykseen.

Excel, word tai binääriset tiedostot eivät välttämättä käänny tekstimuotoon millään meidän käytettävissämme olevalla ohjelmalla ja lähetetty loki saatetaan pyytää uudestaan tekstimuotoisena. Lokin myöhästyminen on kuitenkin tällöin melko todennäköistä.

Loki viimeistään 8 päivää kilpailun jälkeen (maanantaina) osoitteeseen oh1up ät sral piste äf ii tai
Erkki I. Suikki, OH1UP
Herastuomarinkatu 6 as. 3
21200 RAISIO

Muutosehdotukset ja kysymykset HF-kilpailuohjaajalle.
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media