Kanslibulletin 17/2018

Bulletiinitaajuudet ovat 3685 kHz ja 7070 kHz.
Bulletiinitaajuudet.

Kanslibulletin 17/2018, 19.5.2018
 
INNEHÅLL

 • * Styrelsens följande frågetimme hålls 26.5 i FinDMR-nätverket *
 • * Examenstillfällen i förbundets kansli under onsdagar *
 • * SRAL är med i Jämi on air evenemanget *
 • * Klubbenkäterna har sänts till klubbarna *
 • * De ungas Polarläger orndnas i Lieto i september *
 • * Silent key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Följande traditionsradioevenemang är söndagen 3.6 *
 • * Radioorientering i huvudstadsregionen 26.5 och 3.6. *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa deltävling i FM-serien: K.S. Sainios Minnestävling 20.5 *
 • * Nästa bulletin *

 
* Styrelsens följande frågetimme hålls 26.5 i FinDMR-nätverket *
 
Styrelsens frågetimme för maj hålls nästa lördag 26.5 kl. 14.00 finsk tid. Frågetimmen ordnas i testsyfte i FinDMR-nätverket, i talgrupp 244 (OH-grupp).
 
I frågetimmen kan man delta via alla DMR-repeatrar i Finland, via DMR hotspots och via Brandmeister- och DMR-MARC-nätverken.
 
Frågetimmen kan följas i Brandmeister Hoseline tjänsten. Vid följning via nätverkstjänsten bör det beaktas att ljudkvalitetens kan vara svagare än ifall man lyssnar via riktiga DMR-apparater.
 
Enligt möjlighet kan frågetimmen även hållas normalt på SSB på 40 meters frekvensen 7070 kHz. udella 7070 kHz.
 
* Examenstillfällen i förbundets kansli under onsdagar *
 
På förbundets kansli ordnas examenstillfällen onsdagar klockan 14.00-18.00. Anmälan till examenstillfälle bör göras senast föregående veckas onsdag till Henri, OH3JR. Egenanrop fungerar. Telefonnummer är noll fem noll noll 843 396.
 
* SRAL är med i Jämi on air evenemanget *
 
Specialevenemanget inom radiokommunikation, Jämi on Air, ordnas 25-27.5 på Jämi Areena i Jämijärvi. Arenan och dess gårdsområde tas över av radioamatörer och småplanshobbyisterna. Finlands Radioamatörförbund deltar i evenemanget.
 
I området finns olika radioamatörstationer, såsom en HF-station, radioamatörsatellitstation, radioorientering och mycket annat intressant med radiotema. Ett försök att kontakta den internationella ISS-rymdstationen görs.
 
Även DX-lyssnarna, LA-hobbyisterna och övrig radiohobbyverksamhet finns på plats.
 
Under evenemanget finns en god chans att närmare stifta bekantskap med olika hobbyn som berör flygning, såsom modellflygplan, fallskärmshoppning, motorflygning, segelflygning osv. Suomen avaruustutkimusseura ry deltar i evenemnaget med olika former av raketer. Även olika former av flygsimulatorer finns på plats!
 
Gratis inträde. Adressen är Jämi Areena, Jämintie 655, Jämijärvi. Välkomna!
 
* Klubbenkäterna har sänts till klubbarna *
 
Klubbarna har denna vecka sänts en länk till klubbenkäten per e-post. Till en del klubbar sändes enkäten per post, eftersom e-postadressen inte fanns i kännedom.
 
Ifyllandet av enkäten befriar klubben från medlemsavgift. Svar önskas från klubbarna t.o.m. 29.5.2018.
 
* De ungas Polarläger orndnas i Lieto i september *
 
Ungdomsteamet ordnar 7-9.9 ett veckoslutsläger som riktar sig till ungdomsmedlemmar. Lägret ordnas i Liesan maja i Lieto. Syftet med lägret är att förena de unga radioamatörerna i att hålla QSO:n och lära sig nytt genom samvaro. Ytterligare uppgifter om evenemanget följer. Välkomna.
 
* Silent key *
 
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Kimmo Koljonen, OH8OT, lämnat oss. Vi hedrar Kimmos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Antennbygge i Träskända 26.5
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller en antennbyggardag lördagen 26.5 kl. 10.00. Då leder OH2AP:s antennguru Arska, OH2EC en byggarsits på den bekanta platsen hos Olli, OH2OW. Adressen är Torpantie 7, Träskända.
 
I evenemanget bygger vi 80 och 40 meters trap-dipoler. Grundversionen är för 200 watts effekt. Materialkostnaderna är vid gruppinköp preliminärt 40-50 euro. Matarledning till hemmastationen skaffar var och en själv. På grund av materialanskaffning ber vi om förhandsanmälningar till klubbens e-post. OH2AP:s egenanrop fungerar.
 
* Följande traditionsradioevenemang är söndagen 3.6 *
 
PRT 26 evenemanget ordnas söndagen 3.6. Evenemanget är inte en tävling utan en en hyllning till gamla, över 40 åriga veteranradion och de radioveteraner som använt dessa. Evemenaget är fritt format och har ingen ledarstation.
 
Evenemangstiderna och sändarslagen:

 •     CW: klockan 08.00–10.00 och klockan 12.00–14.00 Finsk tid
 •     AM: klockan 10.00–12.00 och 14.00–16.00 Finsk tid.

 
Frekvensområden

 •     CW: 3510–3590 kHz och 7020–7040 kHz
 •     AM: 3610–3770 kHz och 7060–7080 kHz.

 
Rekommendationen är att de traditionsradiostationer som sänder med under fem watt placerar sig i nedre kanten av det använda frekvensområdet och de med högre effekt högre upp.
 
Traditionsradiostationen kan efter sitt stationsanrop lägga till tillägget /S. Ifall apparattypen varit i tjänst redan under andra världskriget, kan tillägget vara /SA.
 
Motstationerna är alla radioamatörstationer oberoende av apparatur. Välkomna med! Även OI-stationer önskas delta i rikligt antal.
 
Eventuella berättelser om aktiviteterna och därtillhörande bilder kan sändas till Kari, OH5YW på e-post anropsignalen @ outlook.com. Sammandragen publiceras efter evenemanget.
 
* Radioorientering i huvudstadsregionen 26.5 och 3.6. *
 
Lördagen 26.4 ordnas två meters radioorienteringsövningar i Långforsen, Helsingfors. Övningstiden är klockan 10-13. Före övningen samlas vi vid parkeringsplatsen till Långforsens friluftsstuga. Adressen är Kungseksvägen 19, Helsingfors.
 
Lördagen 3.6 hålls 80 meters radioorienteringsövningar i Vanda. Övningstiden är kl. 10-13. Före övningen samlas vi på parkeringsplatsen vid Keimolan Kaikus stuga. Adressen är Kirkavägen 13-15, Vanda.
 
* Tävlingsnyheter *
 
Detta veckoslut tävlas K.S. Sainios minnestävling, UN DX Contest, Aegean RTTY Contest, EU PSK DX Contest, King of Spain Contest, Feld Hell Sprint och Baltic Contest.
 
Nästa tisdag 22.5 står NAC 2,3 GHz + up ii tur.
 
Nästa veckoslut tävlas CW-delen av CQ WW WPX.
 
* Nästa deltävling i FM-serien: K.S. Sainios Minnestävling 20.5 *
 
K.S. Sainios minnestävling tävlas på söndagen 20.5. Tävlingen är en del av FM-serien i SRAL:s HF-tävlingar. Tävlingen arrangeras av OH2T.
 
CW-delen hålls söndagen 20.5 klockan 0700-0759,59 UTC. SSB-delen tävlas klockan 0830-0929,59 UTC. RTTY-delen för sin del klockan 1000-1059,59 UTC.
 
Banden är 80 och 40 meter. Tävlingsmeddelandet är RS(T) + löpande nummer + landskapstecken
 
Tävlingsreglerna hittas i tidningen Radioamatööri nr 4/2018 och på förbundets webbsidor.
 
* Nästa bulletin *
 
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 27 maj, klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media