Kanslibulletin 16/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 16/2018, 12.5.2018
INNEHÅLL
 

 • * På mastkursen lär du dig trygga arbetsmetoder *
 • * Examenstillfällen i förbundets kansli under onsdagar *
 • * Egenanropstjänsten håller på att förnyas *
 • * SRAL är med i Jämi on air evenemanget *
 • * Klubbenkäterna har sänts till klubbarna *
 • * Silent key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Följande traditionsradioevenemang är söndagen 3.6 *
 • * OH-MARATHON ändras fr.o.m. 1.6 *
 • * Radioorienteringsövningar i Helsingfors 19.5 *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa deltävling i FM-serien: K.S. Sainios Minnestävling 20.5 *
 • * Nästa bulletin *

 
* På mastkursen lär du dig trygga arbetsmetoder *
Behöver dina antenner servas, men mastklättringsfärdigheterna och -kunskaperna är inte under kontroll? Håller du på att skaffa en mast och skulle önska få mer uppgifter om mastarbeten inför framtiden?
SRAL arrangerar i samarbete med Artsjös Radiotekniska Förening (Artjärven Viestitekninen Yhdistys r.y.) en grundkurs i mastarbetssäkerhet. Kursen hålls lördag 19.5 i Viestikallio, Artsjö.
På kursen bekantar vi oss med utrustning och säkra arbetsmetoder. Kursen består av en teoretisk och en praktisk del. Övningarna som utförs i masten är frivilliga och övervakade.
Kursen ger INTE behörighet i mastarbeten. Kursens nedre åldersgräns är 18 år, men om det finns plats kan också 15-17 åringar antas till kursen, men de får inte delta i de praktiska övningarna.
Kursens pris är 25 euro och mat ingår i priset. Anmälan senast 13.5 via webblankett .
 
* Examenstillfällen i förbundets kansli under onsdagar *
På förbundets kansli ordnas examenstillfällen onsdagar klockan 14.00-18.00. Anmälan till examenstillfälle bör göras senast föregående veckas onsdag till Henri, OH3JR. Egenanrop fungerar. Telefonnummer är noll fem noll noll 843 396.
 
* Egenanropstjänsten håller på att förnyas *
Det har funnits störningar i egenanropstjänsten. Tjänsten kommer att förnyas under en nära framtid, då situationen troligen kommer att förbättras. Mer information följer då projektet framskrider.
 
* SRAL är med i Jämi on air evenemanget *
Specialevenemanget inom radiokommunikation, Jämi on Air, ordnas 25-27.5 på Jämi Areena i Jämijärvi. Arenan och dess gårdsområde tas över av radioamatörer och småplanshobbyisterna. Finlands Radioamatörförbund deltar i evenemanget.
I området finns olika radioamatörstationer, såsom en HF-station, radioamatörsatellitstation, radioorientering och mycket annat intressant med radiotema. Ett försök att kontakta den internationella ISS-rymdstationen görs.
Även DX-lyssnarna, LA-hobbyisterna och övrig radiohobbyverksamhet finns på plats.
Under evenemanget finns en god chans att närmare stifta bekantskap med olika hobbyn som berör flygning, såsom modellflygplan, fallskärmshoppning, motorflygning, segelflygning osv. Suomen avaruustutkimusseura ry deltar i evenemnaget med olika former av raketer. Även olika former av flygsimulatorer finns på plats!
På plats ökas stämningen av matstånd och flertalet marknadssäljare. Gratis inträde. Adressen är Jämi Areena, Jämintie 655, Jämijärvi. Välkomna!
 
* Klubbenkäterna har sänts till klubbarna *
Klubbarna har denna vecka sänts en länk till klubbenkäten per e-post. Till en del klubbar sändes enkäten per post, eftersom e-postadressen inte fanns i kännedom.
Ifyllandet av enkäten befriar klubben från medlemsavgift. Svar önskas från klubbarna t.o.m. 29.5.2018.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Seppo Tikka, OH3PI, lämnat oss. Vi hedrar Seppos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Antennbygge i Träskända 26.5
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, flyttar sin antennbyggardag med en vecka. Den nya tidpunkten är lördagen 26.5 kl. 10.00. Då leder OH2AP:s antennguru Arska, OH2EC en byggarsits på den bekanta platsen hos Olli, OH2OW. Adressen är Torpantie 7, Träskända. Evenemanget förflyttades eftersom trapkondensatorerna inte ficks i tid. Det positiva i ärendet är att de nya kondensatorerna är i 20 kV klassen, så effekttåligheten ökar ”till en del”.
I evenemanget bygger vi 80 och 40 meters trap-dipoler. Grundversionen är för 200 watts effekt. Arska förhandstillverkar trapsens spolramar, kondensatorer, mitt- och ändisolatorer samt skaffar antenntråd. Trapsen och antennen avstäms med antennanalysator.
Materialkostnaderna är vid gruppinköp preliminärt 40-50 euro. Matarledning till hemmastationen skaffar var och en själv. På grund av materialanskaffning ber vi om förhandsanmälningar till klubbens e-post. OH2AP:s egenanrop fungerar.
 
Radioamatörkus under hösten
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry (Mellersta Nylands Radioamatörer), OH2AP, ämnar igen ordna en radioamatörkurs i höst. Intresserade kan redan nu kontakta Jussi, OH3ZQ. Egenanrop fungerar. Närmare information kommer att ges på klubbens webbsidor.
 
* Följande traditionsradioevenemang är söndagen 3.6 *
PRT 26 evenemanget ordnas söndagen 3.6. Evenemanget är inte en tävling utan en en hyllning till gamla, över 40 åriga veteranradion och de radioveteraner som använt dessa. Evemenaget är fritt format och har ingen ledarstation.
 
Evenemangstiderna och sändarslagen:

 • CW: klockan 08.00–10.00 och klockan 12.00–14.00 Finsk tid
 • AM: klockan 10.00–12.00 och 14.00–16.00 Finsk tid.

 
Frekvensområden

 • CW: 3510–3590 kHz och 7020–7040 kHz
 • AM: 3610–3770 kHz och 7060–7080 kHz.

 
Rekommendationen är att de traditionsradiostationer som sänder med under fem watt placerar sig i nedre kanten av det använda frekvensområdet och de med högre effekt högre upp.
Traditionsradiostationen kan efter sitt stationsanrop lägga till tillägget /S. Ifall apparattypen varit i tjänst redan under andra världskriget, kan tillägget vara /SA.
Motstationerna är alla radioamatörstationer oberoende av apparatur. Välkomna med! Även OI-stationer önskas delta i rikligt antal.
Eventuella berättelser om aktiviteterna och därtillhörande bilder kan sändas till Kari, OH5YW på e-post anropsignalen @ outlook.com. Sammandragen publiceras efter evenemanget.
 
* OH-MARATHON ändras fr.o.m. 1.6 *
Från tabellen för OH-maraton raderas 60 meters området och istället kommer sex meter. Ändringen träder i kraft 1.6.2018. Som följd av ändringen blir OH-MARATHON-tabellen lika med ARRL:s DXCC Challenge Award. Således kan alla dom deltar i OH-MARATHON-tabellen lätt jämföra de egna åstadkommelserna även på internationell nivå.
OHDXF upprätthåller och utvecklar OH-kontakttabeller på webben.  Samtidigt förnyas de tabeller som publiceras i tidningen Radioamatööri.
 
* Radioorienteringsövningar i Helsingfors 19.5 *
Platsen för sprintövningarna 19.5 i Helsingfors är Långforsen. Övningstiden är kl. 10.00 – 12.00. Samling vid platsområdet vid Långforsens friluftsstuga. Adressen är Kungseksvägen 19, Helsingfors.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SKCC Weekend Sprintathon, VOLTA WW RTTY Contest, CQ-M International DX Contest och FISTS Spring Unlimited Sprint.
Nästa tisdag 15.5 står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdag 17.5 NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas UN DX Contest, Aegean RTTY Contest, EU PSK DX Contest, King of Spain Contest, Feld Hell Sprint och Baltic Contest.
 
* Nästa deltävling i FM-serien: K.S. Sainios Minnestävling 20.5 *
K.S. Sainios minnestävling tävlas på söndagen 20.5. Tävlingen är en del av FM-serien i SRAL:s HF-tävlingar. Tävlingen arrangeras av OH2T.
CW-delen hålls söndagen 20.5 klockan 0700-0759,59 UTC. SSB-delen tävlas klockan 0830-0929,59 UTC. RTTY-delen för sin del klockan 1000-1059,59 UTC.
Banden är 80 och 40 meter. Tävlingsmeddelandet är RS(T) + löpande nummer + landskapstecken
Tävlingsreglerna hittas i tidningen Radioamatööri nr 4/2018 och på förbundets webbsidor.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 27 maj kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media