Kanslibulletin 14/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 14/2018, 28.4.2018
 
INNEHÅLL

 • * Arrangemanget av SRAL:s sommarläger framskrider *
 • * Grundkurs i mastarbetssäkerhet 19.5  *
 • * Examenstillfällen i förbundets kansli under onsdagar *
 • * Silent key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * OH-MARATHON ändras fr.o.m. 1.6.2018 *
 • * Vårens radioorienteringsövningar *
 • * Funktionärer söks till NM-tävlingarna i radioorientering *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa bulletin *

 
* Arrangemanget av SRAL:s sommarläger framskrider *
Finlands Radioamatörförbunds följande sommarläger Ham Karelie 2018 hålls i Nurmes 19-22.7. Evenemanget ordnas av Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB, och Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE.
 
Utdrag ur lägerprogrammet
 
Torsdag
Manu OH7UE, traditionsradioklinik
 
Fredag

 • Webbens mörka sida, Jukka OH6OK
 • Stor ideologisk diskussion, SRAL
 • DMR-presentation, OH2LAK
 • Antennworkshop
 • Hamigolf, OH7JL

 
Lördag

 • VHF-forum och prisutdelning
 • HF-forum och prisutdelning
 • Repeaterforum, OH2LAK
 • Styrelsens frågetimme
 • Kvällsfest

 
För unga
Pirogsmedja, bågskytte, paddling. Elektronikverkstad på fredag. Ham Geocahing.
 
Lopptorg
Det övervakade lopptorget är öppet torsdag klockan 12-17 och fredag samt lördag klockan 09-17. Försäljningsprovisionen är 10 procent, dock högst 50 euro. Utomhus finns ett gratis försäljningstorg, från släpkärra eller bil.
 
Lägeravgifter
Biljetter, dvs. lägeravgifter, kan köpas på förhand från Ham Karelia lägrets biljettbutik. På förhand köpta lägerpass väntar färdiga i lägermottagningen.
 
Lägrets webbsidor
Framskridandet av arrangemanget kan följas på Ham Karelia lägrets webbsidor.
 
* Grundkurs i mastarbetssäkerhet 19.5 *
SRAL ordnar i samarbete med Artjärven Viestitekninen Yhdistys en grundkurs i mastarbetssäkerhet. Kursen hålls lördagen 19.5 i Viestikallio, Artjärvi.
 
Kursens innehåll
Under kursen gås säkerhetsärenden igenom och varning ges för risksituationer. Därtill stiftas bekantskap med användning av fallskydd, olika redskap samt hur de används på korrekt sätt och även säkra arbetsmetoder. Övningarna i masten är frivilliga och övervakade. De som deltar i kursen får skriftligt föreläsningsmaterial.
Kursen riktar sig till förbundets medlemmar och i synnerhet nybörjare i mastarbete. Kursen ger INTE behörighet till mastarbeten. Nedre åldersgränsen är 18 år, men ifall det finns rum kan även 15-17 åringar tas med på kursen, men dessa får inte delta i de praktiska övningarna.
Kursens pris är 25 euro och inkluderar lunch. Anmälan t.o.m. 13.5.2018 via blanketten på förbundets webbsida.
 
* Examenstillfällen i förbundets kansli under onsdagar *
På förbundets kansli ordnas examenstillfällen onsdagar klockan 14.00-18.00. Anmälan till examenstillfälle bör göras senast föregående veckas onsdag till Henri, OH3JR. Egenanrop fungerar. Telefonnummer är 0500 843 396.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av buden att våra amatörbröder Pentti Pelto, OH3GQM och Pekka Vähäkangas, OH3WX, lämnat oss.
Vi hedrar Penttis och Pekkas minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Traditionell avlusning lördagen den 5.5 i Salo
Salon Radiokerhos traditionella avlusning ordnas i ett nytt QTH vid Muurlan tila, lördagen den 5.5 klockan 10-16. Adressen är Pihkavuorentie 15, 25130 Muurla.
Förutom prylar och bonk erbjuder lördagens program på lotteri och därtill erbjuds kaffe, bulla, plättar stekta på stekhäll över öppen eld, grillkorv, ”lusburgare” och annat smått och gott.
Bonklägret varar hela veckoslutet från fredag till söndag 4.-6.5. Kom redan på fredag och reservera en bra plats för ditt bonk. På Muurlas klubblokals mastäng kan du placera tält, släpkärra, paketbil eller motsvarande. På lördag kväll efter avlusningen värmer vi avlusningsbastun.
Förhandsboka plats för ditt marknadsstånd via Memma, OH1EG via egenanrop eller per telefon 050 529 2298. Välkomna i mängd och massor. Avlusning redan från år 1990!
 
* OH-MARATHON ändras fr.o.m. 1.6.2018 *
OHDXF:s styrelse fattade under sitt möte 22.4 beslut om att ändra på bandfördelningen i OH-MARATHON enligt det underlag som erhölls under vårmötet 14.4. Från tabellen raderas 60 meters området och istället kommer sex meter. Styrelsen ansåg att 60 meters bandet är mycket marginellt. Sex meter å sin sida håller på att uppleva en återupplivning i synnerhet tack vare sändarslaget FT8. Ändringen träder i kraft 1.6.2018.
Som följd av ändringen blir OH-MARATHON-tabellen lika med ARRL:s DXCC Challenge Award. Således kan alla dom deltar i OH-MARATHON-tabellen lätt jämföra de egna åstadkommelserna även på internationell nivå.
OHDXF upprätthåller och utvecklar OH-kontakttabeller på webben. Tabellerna hittas på webbsidorna. Samtidigt förnyas de tabeller som publiceras i tidningen Radioamatööri.
 
* Följande radioorienteringsträningar *
årens radio-orienteringsträningar har börjat. I huvudstadsregionen ordnas träningarna följande lördagar: 5.5 två meter i Grankulla, 19.5 sprint i Esbo och 26.5 två meter i Helsingfors.
I Tammerfors ordnas 80 meters träningar och orienteringslära 12.5 på Pispalanharju.
Mer information om träningarna hittas på radio-orienteringssidan.
 
* Funktionärer söks till NM-tävlingarna i radioorientering *
NM-tävlingarna i radioorientering hålls i Finland 3-5.8. Unga söks till funktionärer i tävlingarna. I funktionärernas uppgifter ingår bl.a. att föra kryssändare till skogen, att övervaka startordningen och att i mål bokföra tävlingstiderna. Nu skulle vara ett ypperligt tillfälle att få lärdom av mer erfarna aktörer genom att fungera i samarbete med dem.
Tävlingscentret är Urheiluopisto kisakeskus i Raseborg. För funktionärerna har en sex personers stuga reserverats från torsdag till måndag, 2-6.8.
Mer upplysningar fås av Keijo, OH2ETM, keijo punkt lehtosaari snabela gmail punkt kom eller per telefon 050 5414 757.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas 10-10 International Digital Spring Contest, SP DX RTTY Contest, Helvetia Contest och BARTG Sprint 75.
Nästa tisdag 1.5 står NAC VHF och AGCW QRP/QRP Party i tur. Torsdagen 3.5 tävlas NAC 10 m. 3–4.5 står MIE 33 Contest i tur.
Nästa veckoslut tävlas 10-10 International Spring Contest, ARI International DX Contest, 7th Call Area QSO Party och FISTS Spring Slow Speed Sprint.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 6 maj klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinskribent: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media