Kanslibulletin 13/2018

Bulletiinitaajuudet ovat 3685 kHz ja 7070 kHz.
Bulletiinitaajuudet.

 
Kanslibulletin 13/2018, 21.4.2018
INNEHÅLL
 

  • * Premier beviljades under Förbundets vårmöte *
  • * Vårmötesnyheter *
  • * Första pilotkursen har hållits i Tammerfors *
  • * Grundkurs i mastarbetssäkerhet 19.5 *
  • * Examenstillfällen i förbundets kansli under onsdagar *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * De ungas Ham Camp i Friedrichshafen *
  • * Vårens radioorienteringsövningar i huvudstadsregionen och Tammerfors *
  • * Tävlingsnyheter *
  • * Nästa bulletin *

 
* Premier beviljades under Förbundets vårmöte *
Under Förbundets vårmöte premierades följande medlemmar:
Jäämaan palkinto, Touko Kapanen, OH6RM. Jäämaan palkinto beviljas år personer som framgångsrikt främjat Förbundets verksamhet.
Lindellin palkinto, Juha Niinikoski, OH2NLT. Priset beviljas för främjande av teknik.
Arvo Laron palkinto, Aarre Nyyssönen, OH8PI. Priset beviljas åt personer som utmärkt sig i klubbverksamhet.
Koposen palkinto, Artti Teuri, OH2BRN. Priset beviljas för exemplarisk radiokommunikation.
Förbundets förtjänsttecken i silver, Erkki Suikki. Förtjänsttecknet beviljas för långvarig och framgångsrik verksamhet i Förbundets uppgifter.
Hedersomnämnande för traditionsradioverksamhet, Kari Pentti, OH1UH. Hedersomnämnande kan ges åt personer som aktivt deltar i traditionsradioverksamheten.
Gratulationer till alla premierade.
 
* Vårmötesnyheter *
Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hölls i Riihimäki förra veckans lördag 14.4. 92 personmedlemmar var närvarande och därtill representerades 5 medlemsklubbar genom fullmakt. Som ordförande för mötet valdes Aarno Järvinen, OH2HAI.
Under mötet godkändes förbundets verksamhetsberättelse för år 2017 med en korrigering p.g.a. stavfel. Därtill godkändes förbundets bokslut för år 2017 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet från kontona för år 2017.
Styrelsen hade gjort ett stadgeändringsförslag till vårmötet, där det föreslogs att paragraferna 3, 6 och 11 i stadgarna ändras. Förslaget har publicerats i tidningen Radioamatööri 3/2018 och på medlemssidorna på förbundets webbsidor. Stadgeändringsförslaget hade förhandsgranskats i PRS och godkänts under förhandsgranskningen.
Under diskussionen som hölls om stadgeändringsförslaget gjordes två förslag som erhöll understöd: 1) stadgeeändringsförslaget förkastas och 2) stadgeändringsförslaget godkänts till övriga delar,men ändring av paragras 11 förkastas. En omröstning om dessa förslag ordnades.
Ett beslut om ändring av förbundets stadgar ska enligt förbundets stadgar göras med en röstmängd som motsvarar minst två tredjedelar av alla röster som ges i omröstningen.
I den första omröstningen röstades om huruvida stadgeändringen godkänns eller förkastas. För godkännande av stadgeändringen gavs 58 röster och för förkastande 25. 3 blanka röster gavs.
Härnäst röstades om paragraf 11. 53 röster gavs för godkännande av paragrafen och 29 för förkastande av den. 6 blanka röster gavs.
Efter omröstningen konstaterades att förändringarna i paragraferna 3 och 6 i förbundets stadgar godkänts, men att paragraf 11 förkastades eftersom det understöd på minst två tredjedelar som behövs inte uppstod i omröstningen.
Mer detaljerade vårmötesnyheter kan läsas på förbundets webbsidor.
 
* Första pilotkursen har hållits i Tammerfors *
Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, har som första pilottestat en radioamatörkursen enligt SRAL:s utbildningsreform. Som resultat av kursen uppstod nio nya radioamatörer. Under kursen användes SRAL:s nya Moodle-undervisningsmiljö och de nya material som förbundets utbildningskommitté uppgjort.
Utbildarna deltog i ”verkligt god stämning”. Responsen för kursen samlades via Moodle. Därtill hade utbildarna en slutdiskussion.
 
* Grundkurs i mastarbetssäkerhet 19.5 *
SRAL ordnar i samarbete med Artjärven Viestitekninen Yhdistys en grundkurs i mastarbetssäkerhet. Kursen hålls lördagen 19.5 i Viestikallio, Artjärvi.
Kursens innehåll
Under kursen gås säkerhetsärenden igenom och varning ges för risksituationer. Därtill stiftas bekantskap med användning av fallskydd, olika redskap samt hur de används på korrekt sätt och även säkra arbetsmetoder.
Kursen fördelar sig i två delar: en teoridel i föreläsningsform och praktiska övningar som utförs i masten. Övningarna i masten är frivilliga och övervakade. De som deltar i kursen får skriftligt föreläsningsmaterial.
Till vem riktar sig kursen?
Kursen riktar sig till förbundets medlemmar och i synnerhet nybörjare i mastarbete. Kursen ger INTE behörighet till mastarbeten.
Till kursen tas högst 16 personer med i anmälningsordning. Nedre åldersgränsen är 18 år, men ifall det finns rum kan även 15-17 åringar tas med på kursen, men dessa får inte delta i de praktiska övningarna.
Pris och anmälan
Kursens pris är 25 euro och inkluderar lunch. Kursledarna är Vili OH5GE och Heikki OH2LH. Anmälan t.o.m. 13.5.2018 via blanketten på förbundets webbsida.
 
* Examenstillfällen i förbundets kansli under onsdagar *
På förbundets kansli ordnas examenstillfällen onsdagar klockan 14.00-18.00. Anmälan till examenstillfälle bör göras senast föregående veckas onsdag till Henri, OH3JR. Egenanrop fungerar. Telefonnummer är 0500 843 396.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH2AA:s vårläger
Vårlägret för Kakkosten kerho hålls nästa veckoslut 28-29.4 i Kontionmaja i Botby, Helsingfors. Adressen är Blomängsvägen 10. Lägret börjar lördagen 28.4 kl. 10.00.
Klockan 14.00 finns Mattis, OH7SV, presentation i programmet. Temat är antenn- och balunklinik. Aktuella ärenden som trådantenner och baluner samt information om rundpolarisationsantenner och ionosonder utlovas.
På gården finns ett backluckeloppis, gräv fram lopporna och få dem i rotation! På lägret byggs HF- och VHF-stationer. Från köket fås kaffe, te, grillkorv, ärtsoppa och plättar.
Åt de modigaste erbjuds möjlighet att övernatta i kontionmaja. Detta år uppbärs ingen lägeravgift. Följs klubbens webbsidor, programmet specificeras. Välkomna på läger.
 
Traditionell avlusning lördagen den 5.5 på Salon Radiokerho i Muurlas fastighet
Den Vårliga Avlusningen har förnyats: avlusningen är lördagen klockan 10-16, bonklägret hela veckoslutet från fredag till söndag 4.-6.5.
På lördag bjuds det traditionellt på lopptorg och bonk samt plättar stekta på stekhäll över öppen eld, grillkorv, loppburgare, kaffe och möten i roligt sällskap.
Kom redan på fredag och reservera en bra plats för ditt bonk. På Muurlas klubblokals mastäng kan du placera tält, släpkärra, paketbil eller motsvarande. På lördag kväll efter avlusningen värmer vi avlusningsbastun.
Förhandsboka plats för ditt marknadsstånd på nummer 050 529 2298. Salos klubbs adress är Pihkavuorentie 15, Muurla. Välkomna i massor.
 
* De ungas Ham Camp i Friedrichshafen *
Även i år ordnas HAM CAMP-inkvartering på Ham Radio-mässan i Friedrichshafen. Mässan hålls 1.-3.6.2018 i Friedrichshafen, Tyskland.
De under 27 år kan övernatta billigt i mässhall A6 som inte är i användning. För priset 50 euro (endast kontantbetalning) ingår 3 nätter (torsdag 31.5 till söndag 3.6), tre dagars inträde till mässan, tre frukostar och parkering mellan hallarna A6 och A7. Anmälan senast 7.5.2018.
Eventuella frågor kan skickas på e-post på engelska eller tyska till adressen hamcamp snabel-A darc punkt de.
 
* Vårens radioorienteringsövningar i huvudstadsregionen och Tammerfors *
Vårens radio-orienteringsträningar har börjat. I huvudstadsregionen ordnas träningarna följande lördagar: 21.4. 80 meter Helsingfors, 5.5 två meter Grankulla, 19.5 sprint Esbo och 26.5 två meter Helsingfors.
I Tammerfors ordnas 80 meters träningar och orienteringslära 12.5. på Pispalanharju.
Mer information om träningarna hittas på radio-orienteringssidan.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Holyland DX Contest, ES Open HF Championship, Worked All Provinces of China DX Contest, YU DX Contest, CQMM DX Contest, EA-QRP CW Contest och Feld Hell Sprint.
Nästa tisdag 24.4 står NAC 2,3 GHz + up i tur.
Nästa veckoslut tävlas 10-10 International Digital Spring Contest, SP DX RTTY Contest, Helvetia Contest och BARTG Sprint 75.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 29 april klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinskribent: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media