Kanslibulletin 12/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 12/2018, 14.4.2018
 
INNEHÅLL

 • * Förbundets kanslis öppettider nästa vecka *
 • * Viktig information angående vårmötet *
 • * Förbundets Vårdagar i Riihimäki 14.4.2018 *
 • * NäköRadioHami förmedlar vårdagsstämningar från Riihimäki *
 • * Examenstillfällen på onsdagar vid förbundets kansli  *
 • * Internationella radioamatördagen 18.4 – öppna dörrar vid förbundets kansli *
 • * Silent key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Ungdom, vill du sända från Märket *
 • * Ungas Ham Camp i Friedrichshafen *
 • * Vårens radio-orienteringsträningar i huvudstadsregionen och i Tammerfors *
 • * Militärradiodag i Kouvola 21.4 *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa bulletin *

 
* Förbundet kanslis öppettider nästa vecka *
Förbundets kansi är stängt nästa tisdag 17.4. Onsdagen den 18.4 är kansliet öppet till klockan 20.00, för på kansliet hålls öppna dörrars afton till äran av internationella radioamatördagen. Evenemanget är speciellt riktat till de, som är intresserade av hobbyn, men ännu inte är radioamatörer.
 
* Viktig information angående förbundets årsmöte *
Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hålls i Riihimäki i samband med Vårdagarna 14.4 klockan 16.00. Mötet hålls i Hyria koulutus Oy:s enhet vid adressen Sakonkatu 1, Riihimäki.
Under mötet behandlas de stadgeenliga ärendena och förslagen till ändring av förbundets stadgars paragrafer 3, 6 och 11. Mötesmaterialet har publicerats på förbundets medlemssidor . Stadgeändringsförslaget finns också att läsa i tidningen Radioamatööri nr. 3/2018.
Mötesanmälningarna börjar klockan 15.00 och avslutas då mötet börjar. I samband med anmälning utdelas röstningssedlar och föredragningslista åt deltagarna. Också övrigt mötesmaterial finns tillgängligt i pappersform i samband med anmälning till mötet. Kom ihåg att anmäla er alla ni som kommer till mötet!
Under mötet innehas rösträtt av de av Förbundets medlemmar som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet. Ifall du betalt medlemsavgiften efter 10.4, ta med ett kvitto över transaktionen!
Välkomna till mötet.
 
* Förbundets Vårdagar i Riihimäki 14.4.2018 *
SRAL:s Vårdagar hålls i Riihimäki lördag 14.4.2018. Evenemanget ordnas av Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Platsen är från tidigare år bekanta Riihimäen Ammattioppilaitos, dvs. enheten för Hyria koulutus. Adressen för platsen är Sakonkatu 1.
Dörrarna till vårdagsevenemanget öppnas 09.00 på morgonen. Evenemangsprogrmmet innehåller intressanta föreläsningar om olika delområden inom radioamatörverksamheten. På vårdagsevenemanget ordnas också traditionellt varu-lotteri, vinnarlistan publiceras innan vårmötet.
 
Program
Kl. 10.00–10.45 Mika Hietanen från Fluke berättar om elkvalitetsmätningar och i synnerhet de störningar LED- och energibelysning medför.
Kl. 11.00–11.45 Pekka, OH1TV, berättar hur en av hans andra kära hobby fick honom att utveckla distansmöjlighet till sin radiostation så att scouterna kunde använda denna via sina hem, utan dyra remoteboxar. OH1AJ, Flottans klubbstation tillämpar också aktivt Pekkas projekt.
Kl. 12.00–12.45 hålls SRAL:s styrelses frågetimme.
Kl. 13.00–13.45 Artti, OH2BRN, berättar om sina erfarenheter att tillämpa solenergi i nationalparksaktiviteter, som drivkraft för hemstationen och med tanke på hushållet. Knowhow från en lång användningserfarenhet utlovas.
Kl. 14.00–14.45 Ari, OH6MW, berättar i sin presentation ”Checklista för radiotävlingar” hur man kan förbereda sig inför radiotävlingar, hur man ska förhålla sig för att ha roligt och vart en långt utvecklad tävlingsstation kan leda i stora multioperatörsstationer.
Kl. 15.00–15.30 Major Markku Hapulahti berättar under sin presentation ”Militärlogistikens utveckling och trender” hur slagfältets tidigare underhållsbataljon har utvecklats till heltäckande militärlogistik, hur man förverkligar delområden genom fältunderhållets utrustning och kompanjonskap och hurdana trender bl.a. digitaliseringen av ledningsredskap medfört.
 
Vårdagarnas lopptorg
Under evenemanget förverkligar OH3AD ett gratis lopptorg för deltagarna i evenemanget. Det radioamatörmaterial som säljs på lopptorget bör märkas med papperslappar, där det finns uppgifter om försäljaren, en beskrivning på produkten och även ett pris. Lopptorgsövervakarna tar betalt för produkterna vid kassan och vid dagens slut kan försäljaren hämta sina pengar och osålda produkter från lopptorgets övervakare.
Ifall lopptorgsmaterialets märkningar är för arbetsamt finns ett SER-flak på gården, där utbyte av saker är friformat och dit ”osålda” saker kan lämnas.
Lopptorgets regler samt utskrivbara lopptorgslappar finns på OH3AD:s webbsidor.
 
Deltagaravgifter
Vårdagens deltagaravgifter är: vuxna 10 euro, under 18 år gratis. Deltagaravgiften kan endast betalas kontant. Närmaste bankomat finns vid närliggande S-market Hirsimäkis vägg på adressen Lopentie 22. Avståndet är ungefär 500 meter, riktning från huvudparkeringsplatsen till vänster mot trafikrondellen.
 
QSL-kortpunkt
QSL-kort kan traditionsenligt ges till QSL-kontoret för vidareleverans. Kortens insamlingsställe finnes i huvudingångens omedelbara närhet. Du packar väl korten tillräckligt bra så de tål transport. Korten sorteras enligt QSL-kontorets vanliga sorteringsinstruktioner.
 
Kartor och parkering
Hyria koulutus läroinrättningsbyggnad befinner sej i hörnet av Sakonkatu och Arjavirrankatu. Bilarnas parkeringsplats är på Sakonkatus sida. Rutten till läroinrättningen är uppskyltad med SRAL-skyltar.
Google Maps kartlänk
 
 
Vårdagsområdets karta hittas på nedre hörnet av vårdagssidorna. Vid behov finns Inva-parkering nära ingången (på kartans övre del).
Ändringar i sista stund och annan aktuell information om Vårdagarna.
 
* NäköRadioHami förmedlar vårdagsstämningar från Riihimäki *
Om du inte kan uppleva Vårdagarna på plats, kan du införliva känslan hemma i soffan tillsammans med NäköRadioHam. NäköRadioHam filmar föreläsningar och andra programnummer enligt önskemål. Dessutom utlovas små känslostycken, personintervjuer och besökarnas kommentarer.
NäköRadio (SynRadio) kan följas på YouTube. Länk hittas också på RadioHamis hemsida. Programmen sänds som bekant i realtid, och inspelat material publiceras ett par veckor senare på YouTube.
 
* Examenstillfällen onsdagar på förbundets kansli *
På förbundets kansli ordnas examenstillfällen onsdagar klockan 14.00-18.00. Anmälan till examenstillfälle bör göras senast föregående veckas onsdag till Henri, OH3JR. Egenanrop fungerar. Telefonnummer är 0500 843 396.
 
* Internationella radioamatördagen 18.4. – öppna dörrar vid förbundets kansli *
Internationella radioamatördagen är nästa onsdag 18.4. Dagen firas på årsdagen för grundandet av den internationella radioamatörunionen, IARU. IARU grundades i Paris den 18 april 1925.
Förbundets kansli håller öppna dörrar på internationella radioamatördagen 18.4 klockan 17.00-20.00. Evenemanget är speciellt riktat till personer intresserade av radioamatörverksamhet, men som ännu inte är radioamatörer.
Öppna dörrars afton är en möjlighet att stifta bekantskap med radioamatörhobbyn och förbundets verksamhet. På programmet finns bla. second operator-kontakter och telegrafiprovning.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Teuvo Kirjavainen, OH7NP, lämnat oss.
Vi hedrar Teuvos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OHDXF ry:s årsmöte
OHDXF rf:s stadge-enliga årsmöte hålls i Riihimäki i samband med Finlands Radioamatörförbunds vårdagar lördagen den 14.4.2018 klockan 15.00. Platsen för årsmötet är HYRIAN Ammattioppilaitos, adressen är Sakonkatu 1, Riihimäki. De ärenden som stadgas i 11 § i föreningens stadgar behandlas. Välkomna!
 
Program på OH2AP:s klubbkväll
OH2AP:s klubbkväll hålles på klubben i Träskändas Föreninghus (Järvenpään Seurojentalo) 19.4.2018. På klubbkvällen bekantar vi oss med Arska, OH2EC, tillvaratagna CADEX 4000 -batteritestare, med vilken alla möjliga batterier kan testas och återställas. Efter att vi bekantat oss med apparaten, går vi senare i grupp till Räddningstjänst-gruppen och ser ifall apparaten kunde passa för service av PePa-radioutrustningens batterier.
 
OH2AA:s vårkalender
Kakkosten Kerho ry:s vårläger hålls 28.-29.4.2018 på Kontion Maja i Botby, Helsingfors. Adressen är Blomängsvägen 10. Lägret börjar på lördag 28.4 klockan 10.00.
Program:

 • Bakluckelopptorg på gården, gräv fram gamla loppor och sätt dem i omlopp!
 • HF- och VHF-stationer i användning.
 • Från köket kaffe, te, grillkorv, ärtsoppa och plättar.
 • Träffa bekanta osv.

För de modigaste erbjuds möjlighet att övernatta. I år uppbärs ingen lägeravgift. Följ klubbens hemsidor, programmet preciseras. Hemsidorna hittas på adressen http://www.oh2aa.fi/. Välkommen på läger.
 
Traditionell avlusning lördagen den 5.5 på Salon Radiokerho i Muurlas fastighet
Den Vårliga Avlusningen har förnyats: avlusningen är lördagen klockan 10-16, bonklägret hela veckoslutet från fredag till söndag 4.-6.5.
På lördag bjuds det traditionellt på lopptorg och bonk samt plättar stekta på stekhäll över öppen eld, grillkorv, loppburgare, kaffe och möten i roligt sällskap.
Kom redan på fredag och reservera en bra plats för ditt bonk. På Muurlas klubblokals mastäng kan du placera tält, släpkärra, paketbil eller motsvarande. På lördag kväll efter avlusningen värmer vi avlusningsbastun.
Förhandsboka plats för ditt marknadsstånd på nummer 050 529 2298. Salos klubbs adress är Pihkavuorentie 15, Muurla. Välkomna i massor.
 
* Ungdom, vill du sända från Märket *
Ett förmånligt tillfälle att sända från Märket. Ännu är ett par platser lediga för 18-28-åriga unga att köra pile-ups från Märket i juli vecka 30 dvs. lördag 21.7 till lördag 28.7. Närmare information fås i tidningen Radioamatööri nummer 1/2018 och av Pasi, OH3WS (egenanrop fungerar).
 
* Ungas Ham Camp i Friedrichshafen *
Även i år ordnas HAM CAMP-inkvartering på Ham Radio-mässan i Friedrichshafen. Mässan hålls 1.-3.6.2018 i Friedrichshafen, Tyskland.
De under 27 år kan övernatta billigt i mässhall A6 som inte är i användning. För priset 50 euro (endast kontantbetalning) ingår 3 nätter (torsdag 31.5 till söndag 3.6), tre dagars inträde till mässan, tre frukostar och parkering mellan hallarna A6 och A7. Anmälan senast 7.5.2018.
Eventuella frågor kan skickas på e-post på engelska eller tyska till adressen hamcamp snabel-A darc punkt de.
 
* Vårens radio-orienteringsträningar i huvudstadsregionen och i Tammerfors *
Vårens radio-orienteringsträningar har börjat. I huvudstadsregionen ordnas träningarna följande lördagar: 21.4. 80 meter Helsingfors, 5.5 två meter Grankulla, 19.5 sprint Esbo och 26.5 två meter Helsingfors.
I Tammerfors ordnas 80 meters träningar och orienteringslära 12.5. på Pispalanharju.
Mer information om träningarna hittas på radio-orienteringssidan.
 
* Militärradiodag i Kouvola 21.4. *
I Kouvola ordnas Militärradiodag nästa veckas lördag 21.4. Eventet hålls i Kouvola-huset klockan 10-14. Adressen är Varuskuntakatu 11, Kouvola.
Program

 • Lasse Vihonen: Radion i våra krig 1939-1945
 • Seppo Uro: Jägarofficerare utvecklare av Finlands radioverksamhet
 • Tarmo Kauppila: Fjärrpatrullernas meddelandetrafik under fortsättningskriget

 
Efter föreläsningarna bekantar vi oss med Kouvolas Militärradiomuseums utställning. Tillställningen är öppen för alla. Deltagaravgiften är 10 euro (endast kontantbetalning vid dörren). I priset ingår kaffe/te och smörgås i pausen.
Anmälan per e-post till adressen museo snabel-a putkiradiomuseo punkt fi. Anmälan är inte bindande, den behövs för att dimensionera pausserveringen. Eventet ordnas av Kouvolan Sotilasradiomuseo ja Kymen Viestikilta ry.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas QRP ARCI Spring QSO Party, JIDX CW Contest, OK/OM DX Contest, F9AA Cup PSK, Yuri Gagarin International DX Contest, WAB 3.5/7/14 MHz Data Modes, International Vintage Contest och Hungarian Straight Key Contest.
Nästa tisdag 17.4 står NAC 1,3 GHz på tur och nästa torsdag 19.4 NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas Holyland DX Contest, ES Open HF Championship, Worked All Provinces of China DX Contest, YU DX Contest, CQMM DX Contest, EA-QRP CW Contest och Feld Hell Sprint.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka söndagen 22 april kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinskribent: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Jens Andersson, OH6ELN.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media