Kevätkokousuutisia

SRAL-logo
Suomen Radioamatööriliitto ry

 
Suomen Radioamatööriliiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Riihimäellä 14.4.2018. Läsnä oli 92 henkilöjäsentä ja valtakirjalla edustettuna 5 jäsenkerhoa.
Liiton puheenjohtaja Merja Koivaara, OH1EG, avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.
Palkitut
Kokouksessa palkittiin seuraavat liiton jäsenet:

  • Jäämaan palkinto, Touko Kapanen, OH6RM
  • Lindellin palkinto, Juha Niinikoski, OH2NLT
  • Arvo Laron palkinto, Aarre Nyyssönen, OH8PI
  • Koposen palkinto, Artti Teuri, OH2BRN
  • Liiton hopeinen ansiomerkki, Erkki Suikki, OH1UP
  • Perinneradiotoiminnan kunniamaininta, Kari Pentti, OH1UH.

Kokouksen toimihenkilöt
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Järvinen, OH2HAI. Sihteereiksi valittiin Annika Salmenlinna, OH2HSJ ja Heikki Lahtivirta, OH2LH.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Pussinen, OH8HBG ja Harry Wahlström, OH2BNX.
Ääntenlaskijoiden esimieheksi valittiin Pauli Gäddala, OH3ENM  ja ääntenlaskijoiksi Reino Talarmo, OH3MA;  Lauri Nikkanen, OH3EKF; Jouko Virtanen, OH3YY ja Aila Virtanen, OH3YZ.
Hyväksyttiin se, että NäköRadioHami kuvaa kokouksen. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin kokouksen striimaaminen nettiin muutaman sekunnin viiveellä.
Päätökset
Hyväksyttiin liiton toimintakertomus 2017 ja toimintakertomuksen liite yhdellä kirjoitusvirheen korjauksella.
Hyväksyttiin liiton tilinpäätös vuodelta 2017, ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2017 tileistä.
Hallitus oli tehnyt kevätkokoukselle sääntömuutosesityksen, jossa esitettiin liiton sääntöjen pykälien 3, 6 ja 11 muuttamista. Esitys on julkaistu Radioamatööri-lehdessä 3/2018 ja liiton verkkosivujen jäsensivuilla. Sääntömuutosesitys oli ennakkotarkastettu PRH:ssa ja hyväksytty ennakkotarkastuksessa.
Sääntömuutosesityksestä käytiin kiivasta keskustelua. Keskustelun aikana tehtiin kaksi kannatettua esitystä: 1) sääntömuutosesitys hylätään ja 2) sääntömuutosesitys hyväksytään muilta osin, mutta pykälän 11 muutos hylätään. Näistä esityksistä äänestettiin.
Päätös liiton sääntöjen muuttamisesta on liiton sääntöjen mukaan tehtävä äänimäärällä, joka edustaa vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin siitä hyväksytäänkö vai hylätäänkö sääntömuutos. Sääntömuutoksen hyväksymisen puolesta annettiin 58 ääntä ja hylkäämisen puolesta 25 ääntä, tyhjiä ääniä annettiin 3.
Seuraavaksi äänestettiin pykälästä 11.  Pykälän hyväksymisen puolesta annettiin 53 ääntä ja hylkäämisen puolesta 29 ääntä, tyhjiä ääniä annettiin 6.
(Äänestys jouduttiin toistamaan ääntenlaskun virheen vuoksi. Yllä on kerrottu voimaan jäänyt uusintaäänestyksen tulos.)
Äänestyksen jälkeen todettiin, että muutokset liiton sääntöjen pykäliin 3 ja 6 on hyväksytty, mutta muutos pykälään 11 on hylätty, koska tarvittavaa kahden kolmasosan kannatusta kyseisen pykälän muuttamisen puolesta ei äänestyksessä syntynyt.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media