Finlands Radioamatörförbunds Kanslibulletin 1/2019, 5.1.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Finlands Radioamatörförbunds Kanslibulletin 1/2019,  5.1.2019
INNEHÅLL
* Ny radiofrekvensbestämmelse i kraft under vecka 2 *
* Silent Key *
* Kansliet meddelar *
* Historiekommittén meddelar *
* Mer nyheter från klubbarna önskas till tidningen Radioamatööri *
* Radioamatörkurser *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Ny radiofrekvensbestämmelse i kraft under vecka 2 *
Kommunikationsverket uppskattade att den nya radiofrekvensbestämmelsen träder i kraft under andra veckan år 2019.
I den nya bestämmelsen öppnar sig 160 metersbandet för finska radioamatörer utan hålområden mellan 1850-2000 kHz, där största tillåtna effekten är 15 W och modulationstopparna 60 W.
Notera alltså de lägre sändareffekterna på detta område. På 1810-1850 kHz som allokerats officiellt i radioanvisningarna för Region 1 är maximala effekten 120 W i elementär klass och
1500 W i allmän klass. Efter att den nya radiofrekvensbestämmelsen trätt i kraft kan radioamatörtrafik även fortsätta på mikråvågsbandet mellan 3400-3408 MHz.
Märk att aktivitet på de nya frekvenserna är tillåtna först då den nya radiofrekvensbestämmelsen har undertecknats och är ikraftvarande. Det lönar sig att följa Kommunnikationsverkets, fr.o.m. inledningen av januari Traficoms, webbsidor.
Kommunikationsverket har sammanslagits till Traficom 1.1.2019. I det nya verket sammanslogs trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa myndighetsfunktioner från Trafikverket, såsom Havskartläggningen.
Sammanslagningen av verken påverkar inte de befintliga funktionerna eller den service som erbjuds kunderna. De nya webbsidorna hittas på adressen www.traficom.fi.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Jari Sollo, OH7MDK, samt Unto Mahkonen, OH1QH, har lämnat oss.
Vi hedrar Jaris och Untos minne med en stunds tystnad.
* Kansliet meddelar *
Det har samlats en stor hög med QSL-kort på SRAL:s kansli. Kom och hämta era egna!
Kansliet tjänstgör måndag till torsdag mellan kl. 12 – 16.30 och fredagar 12 – 14.
Kansliet finns i Lassila i Helsingfors på adressen Krämarbackstigen 9.
* Historiekommittén meddelar *
Historiekommittén har sammanställt en lista på under år 2018 arkiverad radioamatörhistoria som finns till påseende på förbundets websidor.
* Mer nyheter från klubbarna önskas till tidningen Radioamatööri *
Till tidningen Radioamatööri önskas mer nyheter från klubbarna runtom Finland i fråga om evenemang, händelser och aktualiteter. Även bilder tas gärna emot.
Tidningens materialdeadline är alltid kring mitten på månaden. Noggrannare datum kan kontrolleras på sral.info.
Nyheter kan sändas till förbundets kansli eller direkt till huvudredaktören. Tidningen Radioamatööri utokmmer 10 gånger under år 2019, det första numret i början på februari.
* Radioamatörkurser *
T-2 introduktion på OH3AN:s klubblokal i Tammelund
En T-2 introduktion anordnas i Tammela på OH3AN:s klubb onsdagar kl. 18.00 börjandes den 16.01.2019.
Målsättningen är att uppnå T-2 teknikfärdighet under mars månad. Som grund fordras avlagd T-1 examen. Tilläggsinfo från oh3an ät gmail.com
Radioamatörkurs i elementär klass vid OH1AA klubben i Sommelo
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar en radioamatörkurs för elementär klass med start 6.2.2019. Platsen är klubbutrymmena i Sommelo på Sommelontie 61.
Kurskvällarna är på onsdagar kl. 18.00 och utbildningen varar ungefär två timmar i taget. Kursen omfattar 11 kvällar.
Kurspriset är 50 euro. Priset inkluderar studiematerial.
Anmälningar till kursen och mer uppgifter fås via Jouni Anttila, tfn 040 771 0 fyra två noll eller per e-post oh1coATsral.fi. Välkomna!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas ARRL RTTY Roundup och SRAL:s grundtävling.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas NRAU-Baltic Contest samt Prefix Contest och UBA PSK63.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa igen om en vecka söndagen den 13 januari klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media