Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 2/2019, 12.1.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
INNEHÅLL
* Ny radiofrekvensbestämmelse i kraft 10.1.2019 *
* Ändringar till radioamatörbestämmelserna *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Vårdagarna den 13.4.2019 i Salo *
* Silent Key *
* Kansliet meddelar *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Ny radiofrekvensbestämmelse i kraft den 10.1.2019 *
Den nya radiofrekvensbestämmelsen trädde i kraft  10.1.2019.
I den nya bestämmelsen öppnar sig 160 metersbandet med sekundära rättigheter för finska radioamatörer utan hålområden mellan frekvenserna 1850-2000 kHz,
där största tillåtna effekten i samtliga klasser är 15 W och modulationstopparna 60 W.
Effektbegränsningen beror på vissa villkor för detta frekvensområde i kapitel 5.96 av ITU:s radio-reglemente.
På 1810-1850 kHz som allokerats officiellt i radioanvisningarna för Region 1 är maximala effekten 120 W i elementär klass och
1500 W i allmän klass. Dessutom kan radioamatörtrafik även fortsätta på mikråvågsbandet mellan 3400-3408 MHz.
De nya radiofrekvensbestämmelserna kan läsas på Finnlex webbsidor. En direkt link till bestämmelserna finns på förbundets webbsidor.
 
* Ändringar till radioamatörbestämmelserna *
Radioamatörbestämmelsen M6 har som bäst cirkulerats hos behöriga parter för uppdatering och utlåtanden. Ändringarna påverkar inte nämnvärt gemene radioamatörs förhållanden.
I bestämmelsen uppdateras de förändrade hänvisningarna från Informationssamhällebalken till lagen om elektroniska informationstjänster.
Bestämmelsens 4§ ändras så att tillstånd att inneha radioamatörstation kan i fortsättningen beviljas även till samfällighet som inte ämnar utöva radioamatörverksamhet, t.ex. kommuner.
I 5§:n förenhetligar man behörighetskraven för övervakare av radioamatörstation som fordrar specialtillstånd; allmän- eller teknisk klass behörighet fordras för samtliga specialtillstånd.
Övervakningen av trafiken är blott en del av stationsövervakarens uppgifter. För att utreda och eliminera störningar till annan radiotrafik är övervakarens roll tekniskt mycket krävande och därför räcker det inte med basnivåns kompetens.
I 8§:n lindrar man på förbudet mot enkryptering vid kommunikation mellan markbasstation och för radioamatörverksamhet ägnad satellit.
Man kommer att meddela om den uppdaterade radioamatörbestämmelsens ikraftträdande, då datumet är kännt.
 
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Petitionerna från medlemmarna till vårmötet bör ställas styrelsen tillhanda, undertecknade och med motiveringar, senast två månader före vårmötet, d.v.s. t.o.m. 13.2.2019.
Petitionen bör vara undertecknad av minst 10 medlemmar. Adressen är SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Vårdagen 13.4.2019 i Salo *
SRAL:s vårdag och vårmöte hålls i Salo lördagen den 13.4.2019. Evenemanget arrangeras av Salon Radiokerho ry, OH1AD. Mer information kommer senare.
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Lauri Nikkanen, OH3EKF, har lämnat oss.
Vi hedrar Lauris minne med en stunds tystnad.
 
* Kansliet meddelar *
 
Medlemsavgifterna
Medlemsavgiftsfakturorna skickas per epost, eller ifall så önskats med brevpost, under vecka 4.
Ifall dina kontaktuppgifter har förändrats eller du önskar ändra på leveranssätt, meddela därom till kansliet.
 
QSL-korten
Det har samlats en stor hög med QSL-kort på SRAL:s kansli. Kom och hämta era egna!
Kansliet tjänstgör måndag till torsdag mellan kl. 12 – 16.30 och fredagar 12 – 14.
Kansliet finns i Lassila i Helsingfors på adressen Krämarbackastigen 9.
 
Kansliet är undantagsvis öppet på tisdagen 15.1. endast mellan kl. 12.00 – 15.00
 
* Klubbarna meddelar *
 
Radioamatörkurser
T-2 introduktion på OH3AN:s klubblokal i Tammelund
En T-2 introduktion anordnas i Tammela på OH3AN:s klubb onsdagar kl. 18.00 börjandes den 16.01.2019.
Målsättningen är att uppnå T-2 teknikfärdighet under mars månad. Som grund fordras avlagd T-1 examen. Tilläggsinfo från oh3an ät gmail.com <http://gmail.com>
 
Radioamatörkurs i elementär klass vid OH1AA klubben i Sommelo
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar en radioamatörkurs för elementär klass med start 6.2.2019. Platsen är klubbutrymmena i Sommelo på Sommelontie 61.
Kurskvällarna är på onsdagar kl. 18.00 och utbildningen varar ungefär två timmar i taget. Kursen omfattar 11 kvällar.
Kurspriset är 50 euro. Priset inkluderar studiematerial.
Anmälningar till kursen och mer uppgifter fås via Jouni Anttila, tfn 040 771 0 fyra två noll eller per e-post oh1coATsral.fi. Välkomna!
 
 
Årsmöten
Teljän Radioamatöörit ry
Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF – OH1AB – OH1F, håller sitt årsmöte onsdagen 30.1.2019 kl. 10.00 på klubben i Viasvesi.
Adressen är Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG. Stadgeenliga ärenden.
 
Laivaston Radioamatöörit ry
Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben tisdagen 12.2.2019 kl. 18.30.
Adressen är Båtsmansvägen 2, 20240 ÅBO.
 
Turun Radioamatöörit ry
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 21.2.2019 kl. 18.30 i Sommelo, Välkomna.
 
Elimäen Radioamatöörikerho ry
Elimäen Radioamatöörikerho, OH5AE, håller sitt årsmöte på klubben i Haukkavuori lördagen 2.3.2019 kl. 14.00.
Stadgeenliga ärenden, välkommen.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas NRAU-Baltic Contest samt Prefix Contest och UBA PSK63.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdagen och NAC 70 MHz på torsdagen.
Nästa veckoslut tävlas BMD RTTY WW.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa igen om en vecka söndagen den 20 januari klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media