Finlands Radioamatörförbund kanslibulletin 3/2019, 19.1.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL
* OHFF meddelar om nya områden *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Kansliet meddelar *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* OHFF meddelar om nya områden *
 
Finland har i årsskiftet fått 200 fler OHFF Floral & Fauna objekt att söka, som finns till för alla radiohobbyister. Sammanlagt finns nästan 800 olika OHFF-objekt i vårt land. Olika områden finns för såväl mobilverksamhet, båtfarare och även ställen som kan aktiveras under utflykter.
 
OHFF gänget utmanar nu såväl nya som gamla hobbyister till att testa på hur det känns med buskkontakter – antingen som jägare som jagar buskar eller också genom att göra en utflykt till något mål. Ha roligt och njut av pileupen! sporrar OHFF. Förra året var det mest aktiva rekordåret genom tiderna, och samma förväntas även för detta år.
 
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
 
Petitionerna från medlemmarna till vårmötet bör ställas styrelsen tillhanda, undertecknade och med motiveringar, senast två månader före vårmötet, d.v.s. t.o.m. 13.2.2019. Petitionen bör vara undertecknad av minst 10 medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Kansliet meddelar *
 
Medlemsavgifterna
 
Medlemsavgiftsfakturorna skickas per epost, eller ifall så önskats med brevpost nästa vecka. Du noterar väl att brevledes kan det räcka en stund. Ifall dina kontaktuppgifter har förändrats eller du önskar ändra på leveranssätt, meddela därom till kansliet.
 
* Silent key *
 
Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Pekka Alhola, OH3TT och Lauri Nikkanen, OH3EKF lämnat oss. Vi hedrar Pekkas och Lauris minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Radioamatörkurser
 
Radioamatörkurs i elementär klass vid OH1AA klubben i Sommelo
 
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar en radioamatörkurs för elementär klass med start 6.2.2019. Platsen är klubbutrymmena i Sommelo på Sommelontie 61. Kurskvällarna är på onsdagar kl. 18.00 och utbildningen varar ungefär två timmar i taget. Kursen omfattar 11 kvällar. Kurspriset är 50 euro. Priset inkluderar studiematerial.
 
Anmälningar till kursen och mer uppgifter fås via Jouni Anttila, tfn 040 771 0 fyra två noll eller per e-post oh1coATsral.fi. Välkomna!
 
Årsmöten
 
Teljän Radioamatöörit ry
 
Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF – OH1AB – OH1F, håller sitt årsmöte onsdagen 30.1.2019 kl. 10.00 på klubben i Viasvesi (Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG). Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering.
Välkomna!
 
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry
 
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, ordnar sitt stadgeenliga årsmöte i klubbhuset på adressen Hakapellontie 95, 4.2.2019 fr.o.m. kl. 18. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På plats finns kaffe med dopp, hälsar Styrelsen.
 
Laivaston Radioamatöörit ry
 
Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben tisdagen 12.2.2019 kl. 18.30. (Adress: är Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo). Kaffeservering.
 
Turun Radioamatöörit ry
 
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 21.2.2019 kl. 18.30 i Sommelo, Välkomna.
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på den bekanta platsen hos Olli, OH2OW på adressen Torpantie 7, Träskända torsdagen 28.2.2019 kl. 18. Stadgeenliga ärenden behandlas.
 
* Tävlingsnyheter *
 
Detta veckoslut tävlas BMD RTTY WW och Hungarian DX Contest.
 
Nästa veckas tisdag tävlas NAC 2,3 GHz + up.
 
Nästa veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint
och UBA DX Contest.
 
* Nästa bulletin *
 
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka söndagen den 27 januari klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media