Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 4/2019, 26.1.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
INNEHÅLL
 
* Vårdagar i Salo 12-14.4 *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Kansliet meddelar *
* OHFF informerar om nya områden *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Vårdagar i Salo 12-14.4 *
 
Salon Radiokerho ry, OH1AD, ordnar i år SRAL:s vårdagar i Salo.
Huvudsakliga evenemangsplatsen för vårdagarna är Sokos Hotel Rikala, som
finns beläget i kärncentrum i Salo. Det är lätt att komma till platsen med
offentliga fortskaffningsmedel, eftersom tågstation och busstation finns
belägna ca 400 meter från mötesplatsen. För personer som kommer med egen
bil finns en riklig mängd avgiftsfria parkeringsplatser i den omedelbara
närheten av Rikala.
 
Lördagen den 13.4 står förbundets vårsmöte på programmet kl. 16.00 och
därtill intressanta presentationer. I vårdagarnas program ingår även
studiebesök, traditionellt lopptorg samt kvällsfest med program. Även
förbundets materialförsäljning finns på plats. Kringprogram utlovasför hela
veckoslutet. I Salo finns intressanta saker att göra även för
familjemedlemmarna.
 
Om vårdagarnas program meddelas mer specifikt i kommande bulletiner, på
förbundets webbsidor och på Salon Radiokerhos webbsidor på www.oh1ad.fi.
 
OBS alla ordföranden och managers i förbundets sektioner och kommittéer!
Ifall ni önskar inkludera er egen kommittés träffas eller annat program
gällande ert eget verksamhetsområde, ta snarast möjligt kontakt med Memma,
OH1EG som är programansvarig för Vårdagarna 2019. Memma nås via e-post på
oh1eg ät sral.fi.
 
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
 
Petitionerna från medlemmarna till vårmötet bör ställas styrelsen
tillhanda, undertecknade och med motiveringar, senast två månader före
vårmötet, d.v.s. t.o.m. 13.2.2019 t.o.m. kl. 16.00. Petitionen bör vara
undertecknad av minst 10 medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL,
styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* OHFF meddelar om nya områden *
 
Finland har i årsskiftet fått 200 fler OHFF Floral & Fauna objekt att söka,
som finns till för alla radiohobbyister. Sammanlagt finns nästan 800 olika
OHFF-objekt i vårt land. Olika områden finns för såväl mobilverksamhet,
båtfarare och även ställen som kan aktiveras under utflykter.
 
OHFF gänget utmanar nu såväl nya som gamla hobbyister till att testa på hur
det känns med buskkontakter – antingen som jägare som jagar buskar eller
också genom att göra en utflykt till något mål. Ha roligt och njut av
pileupen! sporrar OHFF. Förra året var det mest aktiva rekordåret genom
tiderna, och samma förväntas även för detta år.
 
* Kansliet informerar *
 
Medlemsavgiftsfakturorna skickas per epost, eller ifall så önskats med
brevpost under denna och nästa vecka. Du noterar väl att brevledes kan det
räcka en stund. Ifall dina kontaktuppgifter har förändrats eller du önskar
ändra på leveranssätt, meddela därom till kansliet.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Radioamatörkurser
 
OH1AA:s kurs i Sommelo
 
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar en radioamatörkurs för elementär
klass med start 6.2.2019. Platsen är klubbutrymmena i Sommelo på
Sommelontie 61. Kurskvällarna är på onsdagar kl. 18.00 och utbildningen
varar ungefär två timmar i taget. Kursen omfattar 11 kvällar. Kurspriset är
50 euro. Priset inkluderar studiematerial.
 
Anmälningar till kursen och mer uppgifter fås via Jouni Anttila, tfn 040
771 0 fyra två noll eller per e-post oh1coATsral.fi. Välkomna!
 
OH2AP:s kurs i Järvenpää
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar en kurs som förbereder
inför radioamatörexamen. Kursen inleds måndagen den 25.2 klockan 18.00.
Kursplatsen är Radioklubbens lokal i Järvenpään Seuratalo, vid adressen
Kartanontie 20. Kursavgiften inkluderande studiematerial är 30 euro, och i
detta ingår även medlemsavgift i klubben.
 
På plats får man även komma enbart för att stifta bekantskap med hobbyn,
välkommen! Mer information hittas på OH2AP klubbens webbsidor www.oh2ap.fi.
 
Årsmöten
 
Teljän Radioamatöörit ry
 
Teljän Radioamatöörit ry, OH1AF – OH1AB – OH1F, håller sitt årsmöte
onsdagen 30.1.2019 kl. 10.00 på klubben i Viasvesi (Vanha Raumantie 705,
28660 BJÖRNEBORG). Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Kaffeservering.
Välkomna!
 
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry
 
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, ordnar sitt stadgeenliga årsmöte i
klubbhuset på adressen Hakapellontie 95, 4.2.2019 fr.o.m. kl. 18. Under
mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På plats finns kaffe med dopp, hälsar
Styrelsen.
 
Laivaston Radioamatöörit ry
 
Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på
klubben tisdagen 12.2.2019 kl. 18.30. (Adress: är Båtsmansvägen 2, 20240
Åbo). Kaffeservering.
 
Turun Radioamatöörit ry
 
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 21.2.2019 kl.
18.30 i Sommelo, Välkomna.
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på den
bekanta platsen hos Olli, OH2OW på adressen Torpantie 7, Träskända
torsdagen 28.2.2019 kl. 18. Stadgeenliga ärenden behandlas.
 
* Tävlingsnyheter *
 
Detta veckoslut tävlas CQ 160-Meter Contest, REF Contest, BARTG RTTY Sprint
och UBA DX Contest.
 
Nästa veckoslut tävlas Mexico RTTY och SRAL:s Grundtävling 80.
 
FM-seriens resultat för år 2018 hittas nu på Förbundets webbsidor på
www.sral.info.
 
* Nästa bulletin *
 
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka söndagen den 3.2
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media