Förbundets vårmöte 2024

Kallelse till det stadgeenliga vårmötet för Finlands Radioamatörförbund rf

Finlands Radioamatörförbund rf kallar sina medlemmar till det ordinarie vårmötet. Mötet kommer att hållas lördagen den 27 april 2024 kl 13:00.

Mötesplatsen är Opus Business Park på Svetsargatan 20-24, 00810 Helsingfors. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, det vill säga kl 12:00.

Mötet behandlar stadgeenliga ärenden. Medlemsframställningar har inte kommit in inom deadline.

Klubbrepresentanter och behöriga ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid anmälan.

Rösträtt på mötet har de medlemmar i förbundet som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet.

Deltagande på distans

Man kan även delta i vårmötet på distans. För att delta i mötet via en fjärranslutning bör du ha en enhet (dator, mobiltelefon eller surfplatta) som du kan komma åt en webbläsare med och som stöder Teams videokonferenser. Utöver detta bör du ha en giltig e-postadress registrerad i Finlands Radioamatörförbunds medlemsregister för att kunna logga in i systemet.

Anmälan till mötet på distans görs genom att logga in i mötessystemet, incheckning till mötet öppnar kl 12:00.

På den här sidan publiceras i god tid före mötet mer detaljerade instruktioner för att ansluta till fjärrmötet.

Mötesmaterial

Mötesmaterialet kommer att uppdateras på denna sida senare, i god tid före mötet.

Välkommen!

Finlands Radioamatörförbund rf:s styrelse och personal

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media