Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 10/2024, 16.3.2024

Denna bulletin läses lördagen den 16 mars 2024 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6ZS.

INNEHÅLL

SRAL:s vårmöte 2024

SRALs e-posttjänst med eget anrop upphörde den 2 mars 2024

Uppdatering av medlemmarnas kontaktuppgifter

Medlemsklubbarnas årsmöteskallelser

Silent key

Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE:s bulletin är tillbaka i etern

FM-seriens Kalakukko-tävling på påskmåndagen den 1 april

Resultaten från den inhemska SM-serien 2023 är klara

Militärradiodag den 13 april på militärradiomuseet i Kouvola

Tävlings- och DX-nyheter

SRAL:s vårmöte 2024

Styrelsen har beslutat kalla till vårmöte den 27 april. kl 13. Vårmötet hålls på Opus Business Park (Svetsargatan 20-24, 00810 Helsingfors).

Möteskallelsen, material och deltagandeinstruktioner kommer att uppdateras på förbundets hemsida innan mötet.

Klubbrepresentanter och behöriga ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid anmälan. Rösträtt på mötet har de medlemmar i förbundet som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet.

På mötet kommer även erkännandepriser att delas ut till meriterade. Förslag på mottagare av erkännandepris kan lämnas in senast den 1 april. via e-post: hallitus@nullsral.fi

SRALs e-posttjänst med eget anrop upphörde den 2 mars 2024

Ändringen inverkar inte på SRAL:s egna e-postadresser (toimisto@, hallitus@ etc.) och inte heller på adresser som slutar på @sral.fi till SRAL:s anställda eller utskott.

SRALs anställda (vars kontaktuppgifter finns på SRALs hemsida) har fortfarande adresser som liknar egetanropsadresserna (anrop@nullsral.fi). De har tillgång till SRALs egna e-postlådor i tjänsten Google Workspace.

I och med ändringen kombinerades adresserna @sral.fi och @sral.info (hänvisar till samma e-postlåda) och det rekommenderas att man använder adresser som slutar på sral.fi när man skickar e-post till SRAL.

Uppdatering av medlemmarnas kontaktuppgifter

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter om du har

 • flyttat
 • ändrat telefonnummer och/eller e-post,
 • bytt eller fått ett nytt anrop

så att förbundets medlemsregister och vallista är uppdaterade.

Du kan snabbt och enkelt uppdatera din kontaktinformation via följande länk:

Meddelande om ändrade kontaktuppgifter (ilmarix.fi) .

Du kan också ringa kansliet på 09-562 5973

Medlemsklubbarnas årsmöteskallelser

 • Radioamatööritekniikan Seuras årsmöte hålls i Padasjoki kommungård söndagen den 17 mars. kl 15:00. Man kan anlända till platsen från kl 12, och det blir ett föredrag före mötet. Mer information https://rats.fi/
 • Årsmötet för Kahdeksikkojen Kerho ry OH8AA kommer att hållas i klubbens lokaler i Hiukkavaara (Uleåborg) den 19 mars. från kl 18.00. På agendan står de stadgeenliga årsmötesärendena.
 • Det stadgeenliga vårmötet för Riihimäen Kolmoset ry hålls den 20 mars 2024 kl 18:30 i klubbhuset; Eprantie 25, Riihimäki. Stadgeenliga ärenden, t.ex. verksamhetsberättelse och bokslut.

Silent key

Vi har meddelats om bortgången av våra amatörradiokollegor Pentti Lareva, OH3TY och Pertti Soinoja OF5JU. Vi hedrar minnet av Pentti och Pertti med en tyst minut.

Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE:s bulletin är tillbaka i etern

Tampereen Radioamatöörit ry:s aktuella klubbinformation eller bulletin sänds på onsdagar kl 21:00 på OH3RNE FM-repeaterfrekvenserna 145,750 MHz, 434,850 MHz och 51,950 MHz. Klubbbulletinen publiceras även på klubbens hemsida och på Facebook.

FM-seriens Kalakukko-tävling på påskmåndagen den 1 april

Tävlingen FM-Kalakukko 2024 hålls annandag påsk, måndagen den 1 april. Tävlingen arrangeras i år av Pohjois Karjalan Radiokerho ry, OH7AB. Kalakukko är en av de sex deltävlingarna i finska mästerskapsserien.

Läs mer på SRAL:s hemsida där du även hittar tävlingsinbjudan och reglerna.

Resultaten från den inhemska FM-serien 2023 är klara

Resultaten från FM-serien för de inhemska HF-tävlingarna är klara och de främsta i de olika kategorierna har klarnat. Samtidigt har en rankingplacering utifrån resultaten beräknats för alla som deltagit i OH-tävlingarna . Resultaten finns på förbundets tävlingssidor.

120 olika OH-stationer deltog i SSB-tävlingarna, 75 tävlande skickade in loggarna. På motsvarande sätt deltog 98 i CW-tävlingarna varav 55 tävlande skickade sina loggar. 32 tävlande deltog i de digitala tävlingarna varav 23 skickade en logg. De inhemska tävlingarna har bibehållit sin popularitet, eftersom 166 olika tävlande deltog i dem.

Läs mer på SRAL:s hemsida

Militärradiodag den 13 april på militärradiomuseet i Kouvola

Kouvola militärradiomuseum anordnar, nu för tionde gången, militärradiodagen lördagen den 13 april 2024 kl. 10.00-15.00 i Kouvolahuset, Varuskuntakatu 11, Kouvola.

Evenemanget är som vanligt öppet för alla. Deltagaravgiften är 15 € och den inkluderar pausservering. Du kan läsa mer om programmet i förbundets evenemangskalender.

Anmälan via e-mail: sotaradiot@nullgmail.com

Tävlings- och DX-nyheter

CQ WW WPX Contest

SSB: 30/03/2024 0000 UTC – 31/03/2024 2359 UTC
Reglerna på bl.a. engelska, finska och norska finns på https://www.cqwpx.com/rules.htm

Inhemska tävlingar under slutet av året (CW, SSB, RTTY):

 • Kalakukkotävlingen (påskmåndag 1.4.2024)
 • K. S. Sainios minnestävling (De stupades minnesdag, sön 19.5.2024)
 • Sommartävlingen (andra söndagen i augusti, sön 11.8.2024)
 • Viitosten syysottelu (allhelgonadagen, lör 2.11.2024)
 • Jultävlingen (Annandag jul, mån 26.12.2024)

Inhemska tävlingar iunder slutet av året (FT8):

 • Ons 10.4.2024
 • Ons 8.5.2024
 • Ons 14.8.2024
 • Ons 11.9.2024
 • Ons 9.10.2024
 • Ons 13.11.2024
 • Ons 11.12.2024

Nästa bulletin läses lördagen den 23 mars 2024 kl. 15.00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Grankulla med anropet OH2K

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media