Resultaten från den inhemska FM-serien 2023 är klara

Resultaten från FM-serien för de inhemska HF-tävlingarna är klara och de främsta i de olika kategorierna har klarnat. Samtidigt har en rankingplacering utifrån resultaten beräknats för alla som deltagit i OH-tävlingarna . Resultaten finns på förbundets tävlingssidor.

120 olika OH-stationer deltog i SSB-tävlingarna, 75 tävlande skickade in loggarna. På motsvarande sätt deltog 98 i CW-tävlingarna varav 55 tävlande skickade sina loggar. 32 tävlande deltog i de digitala tävlingarna varav 23 skickade en logg. De inhemska tävlingarna har bibehållit sin popularitet, eftersom 166 olika tävlande deltog i dem.

Läs mer på SRAL:s hemsida

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media