SRAL:s höstmöte: valresultat och beslut om medlemsavgift för år 2024

Vid Finlands Radioamatörförbund rfs höstmöte lördagen den 18 november 2023 behandlades de stadgeenliga ärendena och valresultaten gällande ordförande och styrelseledamöter offentliggjordes.

Henri Olander OH3JR (2024-2025) börjar som ny ordförande.

Mikael Nousiainen OH3BHX (2024-2026), Arto Liimatta OH2KW (2024-2026) och Tuomas Tauriala OH3ERV (2024-2025) valdes in i styrelsen.

Även i valutskottet skedde förändringar. Pekka Pussinen OH8HBG valdes till ny ordförande och Juha Biström OH2EAN, Ville Hiirsalmi OH1UDC och Antti Hara OH1HIH blev de nya ledamöterna. Markku Toijala OH2BQZ och Tiiti Kellomäki OH3HNY fortsätter i valutskottet.

APK-Auditing Oy fortsätter som revisionsbolag, Jukka Pappinen OH6MWQ valdes till verksamhetsgranskare och Jorma Heinonen OH3EX fortsätter som vice verksamhetsgranskare.

Mötet beslutade även om medlemsavgifternas storlek för 2024 enligt följande:

  • Full medlemsavgift 69 euro
  • Old Timer medlemsavgift för alla OT-medlemmar 51,75 EUR
  • Ungdomsmedlemsavgift 34,50 euro
  • Klubbmedlemsavgift 69 euro (besvarad klubbinformationsenkät befriar från medlemsavgiften)
  • Junior- och familjemedlemsavgifterna förblir oförändrade 2024.
  • Juniormedlemsavgift 10 euro och familjemedlemsavgift 25 euro.
    Dessutom beslutades att ENDAST de som prenumererar på den digitala tidningen får 5 euro rabatt på medlemsavgiften. Instruktioner för val av papperstidning eller digital tidning meddelas i december.
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media