Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 42/2023, 11.11.2023

Denna bulletin läses lördagen den 11 november 2023 kl 15:00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Sysmä med anropet OH2AA.

INNEHÅLL

Val av ordförande och styrelseledamöter för förbundet 2023

Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga höstmöte 2023

SRAL:s höstmöte Lahtis Radio- och TV-museum Mastola 18.11.

SRAL:s e-post för egetanrop kommer att upphöra den 2 mars 2024

Silent key

Traditionella DX-bulletiner kan beställas för nästa år

Höstmöte i Riihimäki Kolmoset OH3AD ry 15.11.

OH1AA:s och OH1AJ:s gemensamma lilla jul 18.11.

Kommunikationsövning 24.– 25.11.

Radioamatörkurs i Valkeakoski

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december.

På toppen av radiovågen – utställning från den 1 november

Val av ordförande och styrelseledamöter för förbundet 2023

På Finlands Radioamatörförbund rf:s höstmöte 2023 väljs förbundets ordförande för en period på två år samt två medlemmar till styrelsen för en period på tre år och en medlem till styrelsen för en period på två år. Höstmötet hålls den 18 november 2023 kl 13:00 i Lahtis radio- och tv-museum i Mastola.

Henri Olander, OH3JR, med nummer 2, kandiderar till ordförande i förbundet för mandatperioden 2024-2025. Eftersom det bara finns en kandidat i ordförandevalet anordnas ingen röstning för ordförandeposten.

Kandidaterna i styrelseledamotsvalet är:

  1. Antti Hara, OH1HIH
  2. Jerri Jaatinen, OH6KP
  3. Jari Jussila, OH2BU/OH7RF
  4. Joel Lehtonen, OH64K
  5. Arto Liimatta, OH2KW
  6. Jyrki Mikkonen, OH4LYX
  7. Mikael Nousiainen, OH3BHX
  8. Tuomas Tauriala, OH3ERV

Vid val av styrelseledamöter väljs de två med flest röster för en 3-årsperiod (2024-2026) och den nästföljande med flest röster för en 2-årsperiod (2024-2025). Man kan rösta på 1-3 kandidater i valet.

Metoderna för att rösta är elektronisk röstning mellan den 2 och 15 november 2023 och röstning på höstmötesplatsen den 18 november 2023. För att legitimera dig för elektronisk röstning måste du ha en giltig mailadress och/eller mobilnummer i medlemsregistret. Du kan kontrollera dina uppgifter genom att kontakta förbundets kansli. Om det skett förändringar i kontaktuppgifterna bör de meddelas förbundets kansli senast måndagen den 30 oktober.

Vallistan över de röstberättigade kan kontrolleras på Förbundets kansli efter den 25 september 2023. Listan omfattar alla medlemmar i förbundet godkända senast den 23 september 2023, som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet.

Kandidatresentationerna och ytterligare information om valen finns på förbundets valwebbplats, www.sral.fi/vaalit

Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga höstmöte 2023

Finlands Radioamatörförbund.rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte. Mötet kommer att hållas lördagen den 18 november 2023 kl 13:00. Mötet behandlar lagstadgade ärenden.

Mötesplatsen är Lahtis radio- och tv-museum Mastola på Radiomäenkatu 37, Lahtis. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, det vill säga kl 12:00.

Man kan även delta i höstmötet på distans. För att delta i mötet via en fjärranslutning måste du ha en enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller ipad) med en webbläsare som stöder Teams videokonferenser.

Utöver detta måste du ha en giltig e-postadress registrerad i Finlands Radioamatörförbunds medlemsregister för att kunna logga in i systemet.

Anmälan till mötet på distans görs genom att logga in i Votechs mötessystem, incheckningen till mötet öppnar kl 12:00. Närmare anvisningar för anslutning till distansmötet publiceras på förbundets hemsida i god tid före mötet: https://www.sral.fi/vaalit2023/

SRAL:s höstmöte Lahtis Radio- och TV-museum Mastola 18.11.

Lahtis stad, Radio- och TV-museet och Lahden Radioamatöörerho ry, OH3AC; har skänkt mötesplatsen och arrangemangen kostnadsfritt till SRAL. Lahden Radioamatöörerho ry, OH3AC; lokalen och stationen ligger ca 100 meter från museet.

Lahtis radio- och tv-museum Mastola

Radio- och TV-museet öppnar lördagen den 18 november. kl 11:00 och stänger kl 16:00 eller när höstmötet har hållits. Museet har gott om parkeringsplatser. Museets adress är Radiomäenkatu 37, 15100 LAHTI

Lahtis järnvägsstation och Matkakeskus ligger båda cirka 600-700 meter bort till fots.

Radio- och TV-museet i Mastola har ett litet café och Lahtis Radioamatöörerho ry, OH3AC; underhålls av OH3R amatörradiostation, som är tillgänglig under hela evenemanget.

Utforska museets samlingar självständigt eller med en guide

Mötesdeltagarna kan självständigt utforska museets samlingar före eller under mötet. Du kan också besöka museet med guidade visningar med start 11:15 eller 12:00. Den guidade turen kostar €10/person eller €5 om grupperna är fulla. Du måste anmäla dig till guiden senast 14.11 via e-post kerhomestari@nulloh3ac.fi

1993 beslutade SRAL-styrelsen att Lahtis radio- och TV-museum också är ett officiellt SRAL-museum. I museets lager finns tiotals eller hundratals apparater som donerats dit av radioamatörer. Så välkommen till SRAL-museet också.

Kvällsfest kvällen före mötet och på möteskvällen på Gamla Radiostationen

De som deltar i mötet bjuds in till kvällsfest fredagen den 17.11 från kl 18.00 och lördag 18.11 efter mötets slut, Lahtis Radioamatöörerho ry, OH3AC; lokaler vid Gamla radiostationen.

På kvällsfesten kan du inte bara bekanta dig med klubbens lokaler och andra deltagare i mötet, utan även njuta av gott sällskap och ett litet kvällssnack.

Specialutställningen ”Retro eller skrot” öppnar på mötesdagen

På mötesdagen, 18.11. kl 11:00 öppnar ”Retro eller skrot”, en ny utställning om radio- och tv-verkstäder och elektronikåtervinning. TV- och radioverkstäder har försvunnit från gatubilden de senaste decennierna.

Genom samtida dokumentation har man nått yrkesverksamma som arbetat inom området länge och man har kunnat spela in kultur för kommande generationer. Radio- och TV-reparatörer har ofta också varit radioamatörer.

SRAL:s e-post för egetanrop kommer att upphöra den 2 mars 2024

Under de senaste par åren har det förekommit allvarliga problem i förbundets egetanropstjänst. Många viktiga e-postmeddelanden har gått förlorade, vilket har orsakat frekventa tillförlitlighetsproblem i kommunikationen. Grundorsaken till problemen är det globala förtroendesystem som utvecklats av e-postleverantörerna, som ofta tolkar e-postmeddelanden från små operatörer som t.ex egetanropstjänsten som skräppost och förhindrar att de vidarebefordras.

Webbarbetsgruppen kommer att avsluta SRAL:s e-postadresser för egetanrop lördagen den 2 mars 2024, varefter e-postmeddelanden som skickas till sådana adresser inte längre kommer att vidarebefordras.

E-postadressen för egetanrop är en e-postadress i formatet egetanrop@nullsral.fi (t.ex. OH2ABC@nullsral.fi), som vidarebefordrar e-postmeddelandet till en personlig e-postadress.

För mer information och vad du bör göra ifall du använder egetanropstjänsten, läs på finska här.

Silent key

Vår radioamatörkollega Ahti Auer OH5QI har gått bort. Vi hedrar Ahtis minne med en tyst minut.

Traditionella DX-bulletiner kan beställas för nästa år

Nu har du möjlighet att prenumerera på DX-bulletinerna sammanställda av Bernie, W3UR, till OHDXF:s överkomliga medlemspris. I dessa publikationer hittar du de senaste tipsen om de pågående DX-peditioner. Priserna på bulletinerna är: Daily 40€ och Weekly 30€. Beställningar till Anne, OH2YL, anne.lahdes1@nullgmail.com senast den 18 november.

Höstmöte i Riihimäki Kolmoset OH3AD ry den 15 november

Höstmötet i Riihimäki Kolmoset ry hålls den 15.11 kl 18:30 i OH3ADs klubbhus.

På mötet behandlas klubbens stadgeenliga ärenden, bland annat val av ordförande och styrelse samt förslag till budget och handlingsplan för kommande verksamhetsår. Mötesinbjudan finns även att läsa i Rixu treornas färska medlemstidning

OH1AA:s och OH1AJ:s gemensamma lilla jul 18.11

OH1AA och OH1AJ kommer att fira lillajul tillsammans i Sommelo den 18.11. från 16:00. Små salta och söta snacks och alkoholfri dryck (OPM) tillgängliga.

Anmälan till Rauski OH1WR eller Birgita OH1YL(ÄT)SRAL.fi senast 15.11.

Kommunikationsövning 24–25 november

Pohjois-Karjalan radiokerho ry. anordnar en rikstäckande radiokommunikationsövning den 24-25 november med stöd av MPK Savo–Karjalas utbildningscenter i Joensuu.

I övningen opererar vi på HF-, VHF- och UHF-frekvenser till olika delar av Finland.

Kursen passar alla vuxna finska medborgare som är intresserade av HF/VHF-radio och radiotrafik.

Vid behov får de som kommer till ledarstationen lära sig grundläggande användning av radion Icom IC-7300 och får grundläggande information om HF-antenner och meddelandetrafik. Slutligen får du operera i en guidad kommunikationsövning.

Personer med radioamatörexamen kan delta i kursen på distans från sina egna stationer.

Anmälan till övningen senast den 10 november 2023.

Mer information från MPK:s hemsida och Tommi (OH7JJT).

Välkommen med!

Radioamatörkurs i Valkeakoski

Valkeakosken Radioamatöörit ry., OH3AB; anordnar en radioamatörkurs i höst. Kursen startar torsdagen den 23 november. kl 18:00

I kursen studerardeltagarna för elementärklassens radioamatörexamen.

Anmälningar med förfrågningar: Petri Juutilainen, OH3ENK; 040-730 5538 eller oh3annabella(at)gmail.com

Information finns även på OH3AB:s hemsida.

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december.

Liitos ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer på Mustilas tävlingsstation OH5Z den 8-10 december 2023. På lägret har man möjlighet att köra från en tävlingsstation i toppklass, samt lära känna andra radioungdomar utöver resten av programmet.

Registrera dig nu med bifogat formulär.

Mer information om lägret: nuoriso@nullsral.fi

På toppen av radiovågen – utställning från den 1 november

Den 1 november kommer det att vara exakt hundra år sedan vanliga radiosändningar började i Tammerfors. Vapriikki firar detta jubileum med att öppna en ny utställning, Radioaalto harjalla – Från en kristallmaskin till en podcast. Mer information om utställningen på Vapriikkis hemsida.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 18 november 2023 klockan 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Jyväskylä med anropet OH6K.

Bulletinen har sammanställts av Laura Rosten. Översättning: Jan Jylhä

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media