Ehdokasesittelyt 2023: Mikael Nousiainen OH3BHX (hallitusvaali)

Olen 39-vuotias tekniikan kandidaatti ja asun Hämeenlinnassa. Ammattini on ohjelmistokehittäjä ja työskentelen yhdysvaltalaisessa ohjelmistoyrityksessä. Olen ollut SRAL:n hallituksen jäsenenä vuosien 2020-2023 aikana ja toiminut Hämeenlinnan Radioamatöörit ry OH3AA:n sihteerinä helmikuusta 2018 alkaen. Radioamatöörilupa minulla on ollut alkuvuodesta 2017 lähtien. Harrastukseni alkoi käynnistäni Hämeenlinnan kerholla, minne päädyin kysymään neuvoja ensimmäiseen stratosfääripalloprojektiini. Erilaiset radiotekniset kokeet sekä projektit ovatkin olleet olennainen osa harrastustoimintaani. Näen yhteisen tekemisen, esimerkiksi radioamatöörikerhoilla, olevan avain mielekkääseen radioamatööriharrastukseen. Olen myös viimeisimmän vuoden aikana workkinut DXCC-maita aiempaa tavoitteellisemmin käyttäen etäasemaani Itä-Suomessa ja samalla todennut DX-työskentelyn viehätyksen. Pidän erityisesti puhekusoista, mutta en välttele digimoodejakaan!

Aiempi toimintani SRAL:n hallituksessa sekä verkkosivutoimikunnassa on painottunut Liiton digitaalisten jäsenpalvelujen kehittämiseen, kuten Padasjoen etäohjattava radioamatööriasema OH3N, Liiton verkkosivut, lehtiarkisto, ja radioamatööriwiki. Erityisesti etäasema OH3N on saanut suosiota jäsenistön keskuudessa, koska yhteyksien pitäminen onnistuu nyt Liiton etäasemalta täysin ilman omaa radioamatöörilaitteistoa. Olen ollut mukana koulutustoimikunnassa nyt lähes valmiin koulutusmateriaaliuudistuksen toteuttamisessa sekä uuden radioamatöörien aloitusluokan selvitystyössä. Uusien radioamatöörien kouluttaminen on Liiton tärkeimpiä tehtäviä.

Tavoiteenani on uudistaa SRAL:n toimintaa digitaalisten palvelujen kautta ja näin tuoda harrasteemme esille sekä saataville entistä laajemmin ja monipuolisemmin. Radioamatöörien koulutus ja radioamatööritutkintojen suorittamisen sujuvoittaminen ovat myös olennaisia kehityskohteita, joita haluan edistää, mutta myös paikallinen kerhotoiminta voisi hyötyä aktiivisemmasta SRAL:n tuesta. Hallitus palvelee Liiton jäseniä, joten uudistuksissakin tulee seurata jäsenistön tahtoa: paperinen Radioamatööri-lehti, fyysiset QSL-kortit ja hallituksen kyselytunnit HF:llä ovat kaikki tarpeellisia merkittävälle osalle jäsenistöä.

SRAL:n rooli radioamatöörien edunvalvonnassa suhteessa viranomaisiin ja erityisesti taajuussuunnittelussa korvaamattoman tärkeä, sillä harrasteemme on täysin radioamatöörilupien ja radioamatööreille varattujen taajuusalueiden varassa. Viranomaisyhteistyö onkin koulutuksen ohella Liiton olennaisimpia tehtäviä ja se tulee hoitaa esimerkillisen hyvin. Haluan lisäksi vaalia radioamatöörien teknistä osaamista, jota Suomessa on edelleen runsaasti. Tähän osaamiseen kuuluvat esim. itse rakennetut rigit, antennit ja uudet radiolähetteet — satelliitti- ja avaruusteknologiaa unohtamatta. Radioteknisten kokeilujen tekemistä tulisikin helpottaa esimerkiksi sopivan taajuussuunnitelun keinoin. 

Hallitustyössä haluan painottaa ennen kaikkea avoimuutta, yhteistyökykyä sekä hyvää ryhmähenkeä. Hallitustyöskentelyn ydin on yhteistyössä, jonka voimin voimme oikeasti kehittää Liittoa ja radioamatööriharrastusta. Tavoitteena tulee olla jäsenistön, Liiton ja laajemmin koko harrasteen edun mukainen toiminta, johon eivät kuulu sooloilu tai harkitsemattomat päätökset.

Erilaiset tavat harrastaa radioamatööritoimintaa ovat rikkaus sekä hyvä tapa tuoda harrastustamme esille julkisuudessa monipuolisena toimintana. Minusta on tärkeää, että radioamatööritoiminta on harrastus, johon jokainen voi kokea olevansa tervetullut.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media