Ehdokasesittelyt 2023: Tuomas Tauriala OH3ERV (hallitusvaali)

Olen 39-vuotias IT-arkkitehti Tampereelta. Leipätyönäni on palvelin- sekä verkkovirtualisointi, josta on työkokemusta 18 vuoden verran. Radioamatööritoiminnan ohella toinen rakas harrastukseni on laskettelu. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi pieni poika sekä karkeakarvainen metsästävä mäyräkoira.

Olen toiminut Suomen radioamatööriliiton hallituksessa 2018-2020, joista ensimmäisen vuoden varapuheenjohtajana sekä kaksi jälkimmäistä puheenjohtajana. Näiden hallituskausien aikana kävimme läpi lukuisia merkittäviä uudistuksia liiton hallinnossa ja hallinnon prosesseissa. Taloushallinto muutettiin sähköiseksi, liiton puhelin-, kopiokone-, turvapalvelu- ym. sopimuksia kilpailutettiin sekä uudistettiin. Koronan myötä otimme myös käyttöön Googlen tarjoamia sähköisiä työkaluja hallituksessa sekä työryhmissä.

Liiton hallituksen lisäksi olen toiminut SRAL:n koulutus-, automaattiasema- sekä kansalaisvarautumistoimikunnissa. Automaattiasematoimikunnassa olemme keskittäneet automaattiasemalupaa vaativien radioamatööriasemien koordinoinnin yhdelle työryhmälle. Tämä tukee sekä ryhmän jäsenten jaksamista että viranomaisyhteistyönä tehtävien hakemusten käsittelyn tehokkuutta.

Em lisäksi olen Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE:n hallituksen jäsen ja kerhon aktiivi. Mielenkiinnon kohteita ovat mm. FM- ja DMR-toistimet, APRS-digipeaterit, LoRa APRS sekä muut uudemmat harrasteeseen liittyvät digitaaliset lähetelajit. Olen toiminut useamman vuoden kerhon kouluttajana, erikoistuen K-moduulin asiasisältöön, APRS:ään, LoRa APRS:ään sekä DMR-tekniikkaan.

Koin aikani liiton hallituksessa mielekkäänä ja työilmapiiri kaikkina vuosina oli hyvä. Uskon että pystymme oikealla kokoonpanolla palauttamaan hyvää tiimihenkeä ja toistemme tukemista jälleen hallitukseen ja parantamaan hallituksen sekä toimikuntien suhteita ja keskinäistä luottamusta.

Perheeseeni syntyi 2022 alussa pieni poika, joka vaatii ja ansaitsee edelleen merkittävän osan iskän aikaa. Uskon kuitenkin, että oikealla hallituskokoonpanolla pystymme jakamaan tehtäviä tavalla joka mahdollistaa sekä tehokkaan hallitus- ja toimikuntatyöskentelyn että riittävän ajan hallituksen jäsenten perheille.

Tavoitteeni hallituksen jäsenenä ei ole viedä tulevan puheenjohtajan valtikkaa, vaan tukea puheenjohtajistoa sekä kannustaa nuorempia hallituksen jäseniä tuomaan proaktiivisesti esiin omia mielipiteitään ja ajamaan heitä itseään kiinnostavia asioita. Henkilökohtaisena intressinäni mainittakoon automaattiasemaharrastajien sekä DMR-yhteisön asia. Suomalaisessa DMR-yhteisössä on jo yli 700 aktiivista jäsentä, mikä on merkittävä osa suomalaista radioamatööriyhteisöä. Näiden ihmisten äänen on syytä tulla kuulluksi. On kuitenkin selvä että kaikki harrasteen osa-alueet ovat yhtä tärkeitä ja kaikki täytyy huomioida tasapuolisesti.

Tulevina hallituskausina meillä on lukuisia mielenkiintoisia haasteita ja projekteja mm. edunvalvonnan ja viranomaisyhteistyön saralla, joiden osalta on äärimmäisen tärkeää että hallituksessa on tiiminä toimiva porukka jolla on hyvä keskinäinen luottamus. Toivonkin liiton jäsenistöä huomioimaan erityisesti tämän seikan ääniä annettaessa.

73 de Tuomas OH3ERV

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media