Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 5/2019, 2.2.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL
 
* Nordics On The Air 2019 *
* Styrelsens frågetimmar under våren 2019 *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Medlemsavgifter *
* Andra evenemang *
* Silent Key ES1CW *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Nordics On The Air 2019 *
 
SRAL:s ungdomsteam ordnar ett läger för nordiska unga, Nordics On The Air, dvs. NOTA under påsk, 19-22.4.2019. I lägerprogrammet finns bl.a. att stifta bekantskap med unga från de övriga nordiska länderna, bandaktivitet, bastubadande och även program som är bekant från YOTA-läger. Under veckoslutet använder vi de unga amatörernas anrop OH2YOTA. Deltagaravgiften är 20 €. Anmälningen är öppen fram till 24.2 och ytterligare information hittas från adressen www.sral.info/nota.
 
* Styrelsens frågetimmar under våren 2019 *
 
Styrelsens frågetimmar hålls i regel alltid under den första lördagen i månaden klockan 14.00. Följande frågetimmar hålls 2.3, 4.5 och 1.6. Därtill hålls april månads frågetimme under vårdagarna 13.4. Frågetimmarna hålls på HF och nätverket FinDMR.
 
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
 
Petitionerna från medlemmarna till vårmötet bör ställas styrelsen tillhanda, undertecknade och med motiveringar, senast två månader före vårmötet, d.v.s. t.o.m. 13.2.2019 t.o.m. kl. 16.00. Petitionen bör vara undertecknad av minst 10 medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Medlemsavgifter *
 
För kännedom åt medlemmarna att medlemsavgiftsfakturorna för år 2019 har sänts per e-post denna vecka och per post till största delen denna vecka och en del nästa vecka. Ifall fakturan inte kommit per e-post eller den inte dyker upp med brevpost under inkommande vecka, vänligen meddela kansliet på adressen toimisto ät sral.fi så kontrollerar vi dina kontaktuppgifter.
 
* Andra evenemang *
 
Presentation med radioamatörtema på Båtmässan i Helsingfors 9.2.2019
 
Båtförarnas och seglarnas största evenemang i Finland ”Båt 2019” mässan ordnas i Helsingfors mässcenter 8-17.2.2019. Lördagen 9.2 klockan 17.00 hålls en presentation med radioamatörtema på huvudscenen. Rubriken är ”Tapio Lehtinen, OH6UBZ/mm; GGR och radioamatörkontakter” och i presentationen berättas om Tapios seglats ur radioamatörperspektiv. Presentationen hålls av Jari, OH2BU. I presentationen finns förutom ljudklipp från radioamatörkommunikationen med Tapio även annat material som berör radioamatörverksamhet.
 
Mobira 40 års jubileumsseminarium i Salo 22.2.2019
 
22.2.2019 har det gått 30 år sedan Saloras och Nokias gemensamma telefonbolag Mobira startades upp i Salo. För att hylla detta ordnas det i Salo ett seminarium där de centrala påverkarna i företaget ger ljus åt verksamhetens olika sidor i början av företagets historia. Evenemanget är öppet för alla. Anmälningar och ytterligare upplysningar på webbsidorna: www.salo.fi/51190.aspx.
 
Presentationsevenemang på Luftvärnsmuseet i Tusby 2.3.2019
 
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ordnar 2.3.2019 kl. 11.00 en för alla öppen presentation med temat ”Satellitpositionering och störningar” samt ”Framtiden för luftvärnet på radiofrekvenser”. Efter presentationen hålls Tutkamieskilta ry:s vårmöte. Evenemanget ordnas på Luftvärnsmuseet i Tusby. Anmälningar till adressen jukka punkt kaleva ät elisanet.fi
 
* Silent Key ES1CW *
 
Stenpelaren för radioamatörverksamheten i Estland, Arvo Kallaste ES1CW har avlidit i en ålder på 85 år den 24.1.2019. Arvo fungerade värdigt och meritfullt som en  kraftresurs i den estniska radioamatörverksamheten under flera årtionden, och han kommer att vara saknad, säger Estlands radioamatörförbunds representant Arvo, ES2MC. Oberoende av sin långvariga sjukdom fungerade arvo fram till slutet på ett aktivt sätt inom hobbyn. Han gick bort fridfullt i sitt hem. Begravningen har hållits denna vecka i Tallinn.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Radioamatörkurser
 
OH1AA:s kurs i Sommelo
 
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, ordnar en radioamatörkurs för elementär klass med start 6.2.2019. Platsen är klubbutrymmena i Sommelo på Sommelontie 61. Kurskvällarna är på onsdagar kl. 18.00 och utbildningen varar ungefär två timmar i taget. Kursen omfattar 11 kvällar. Kurspriset är 50 euro. Priset inkluderar studiematerial.
 
Anmälningar till kursen och mer uppgifter fås via Jouni Anttila, tfn 040 771 0 fyra två noll eller per e-post oh1coATsral.fi. Välkomna!
 
OH2AP:s kurs i Järvenpää
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar en kurs som förbereder inför radioamatörexamen. Kursen inleds måndagen den 25.2 klockan 18.00. Kursplatsen är Radioklubbens lokal i Järvenpään Seuratalo, vid adressen Kartanontie 20. Kursavgiften inkluderande studiematerial är 30 euro, och i detta ingår även medlemsavgift i klubben.
 
På plats får man även komma enbart för att stifta bekantskap med hobbyn, välkommen! Mer information hittas på OH2AP klubbens webbsidor www.oh2ap.fi.
 
Årsmöten
 
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry
 
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, ordnar sitt stadgeenliga årsmöte i klubbhuset på adressen Hakapellontie 95, 4.2.2019 fr.o.m. kl. 18. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På plats finns kaffe med dopp, hälsar Styrelsen.
 
Laivaston Radioamatöörit ry
 
Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben tisdagen 12.2.2019 kl. 18.30. (Adress: är Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo). Kaffeservering.
 
Iisalmen Radiokerho ry
 
Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte 17.2.2019 kl. 13.00 hos Timo Hyvönen, OH7LMQ på adressen Ukonahontie 160, 74150 IISALMI.
 
Ala-Keiteleen Radiokerho ry
 
Ala-Keiteleen Radiokerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte 20.2.2019 kl. 18 i klubblokalen på adressen Virastokatu 4, 44200 Äänekoski (tidigare Suolahden kaupungintalo). De ärenden som fastställs i 11 § i stadgan behandlas. Välkomna, ordförande Juha, OH6X
 
Turun Radioamatöörit ry
 
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 21.2.2019 kl. 18.30 i Sommelo, Välkomna.
 
Kahdeksikkojen kerho ry
 
Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt årsmöte 26.2.2018 i klubbutrymmena i Hiukkavaara kl. 18.00. I mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena. Välkomna! hälsar styrelsen för OH8AA.
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på den bekanta platsen hos Olli, OH2OW på adressen Torpantie 7, Träskända torsdagen 28.2.2019 kl. 18. Stadgeenliga ärenden behandlas. Därtill diskuteras DMR-repeaterärende och målet för sommarutflykten. Välkomna! Kaffeservering.
 
Elimäen Radioamatöörikerho ry
 
Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte 2.3.2019 kl. 14.00 i klubbutrymmena på Haukkavuori i Elimäki. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
 
* Tävlingsnyheter *
 
Detta veckoslut tävlas Mexico RTTY och SRAL:s Grundtävling 80m.
 
Nästa vecka tävlas på tisdag NAC 144 MHz och torsdag NAC 10 m.
 
Nästa veckoslut tävlas CQ WPX RTTY och Dutch PACC Contest.
 
* Nästa bulletin *
 
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 9.2 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media