Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 6/2019, 9.2.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 6/2019, 9.2.2019
INNEHÅLL
* Nytt IOTA-land EU-192 *
* Förbundets vårdagar i Salo 12. – 14.4.2019 *
* Nordics On The Air 2019 *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* Andra evenemang *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
__________________
* Nytt IOTA-land EU-192 *
Ett nytt IOTA-land, EU-192, har uppstått i Torneälvdalen. IOTA är ett internationellt mycket populärt program som innefattar 1400 öar och ögrupper runt världen. I likhet med Märket har även Inakari/Kataja- ön, som är belägen utanför Torneå och som genomskärs av Finlands gräns med Sverige, tagits med i IOTA-programmet med sitt unika önummer. Ett nytt land har således igen fötts. Den första operationen där har anropet OH10X. Inakari/Kataja ligger i Bottenvikens nationalpark och dess koordinater är: Latitud: 65^o 41′ 49.4460″ Nord, Longitud: 24^o 10′ 5.0460″ Ost.
Till ön startade på torsdag kväll den 7.2.2019 en internationell grupp, bestående av G3TXF, PG5M, OH2BH och OH2GEK. Gruppen aktiverar ön ända till måndag morgon 11.2. på banden 80 – 17 m med två stationer. Gruppens logistiska bas är hamnen i Puotinkari. Transporterna genomförs med snöscooterdrivna uppvärmda vagnar.
Finska amatörer bereds möjlighet att köra OH10X genast efter bulletinuppläsningen på samma frekvens.
* Förbundets Vårdagar i Salo 12-14.4 *
Salon Radiokerho ry, OH1AD, ordnar i år SRAL:s vårdagar i Salo. Huvudsakliga evenemangsplatsen för vårdagarna är Sokos Hotel Rikala, som finns beläget i kärncentrum i Salo. Det är lätt att komma till platsen med offentliga fortskaffningsmedel, eftersom tågstation och busstation finns belägna ca 400 meter från mötesplatsen. För personer som kommer med egen bil finns en riklig mängd avgiftsfria parkeringsplatser i den omedelbara närheten av Rikala.
Lördagen den 13.4 står styrelsens frågetimme på programmet kl. 12.00 och förbundets vårmöte kl. 16.00, därtill även inlämning av QSL-kort och kansliets försäljningspunkt. I vårdagarnas program ingår även studiebesök, traditionellt lopptorg samt kvällsfest, Ham Dinner med program. Kringprogram utlovasför hela veckoslutet. I Salo finns intressanta saker att göra även för familjemedlemmarna.
Vårdagarnas deltagaravgifter är:
Vuxna    10 euro
Par         15 euro
Personer under 18 år gratis.
Endast kontantbetalning mottages.
Sokos Hotel Rikala har reserverat en rumskvot som är i kraft t.o.m. 22.3.
Paketpriserna:
Enkelrum    79 euro/dygn
Dubbelrum 99 euro/dygn
Reserveringarna till numret 02 7744 100, med koden ”radioamatöörit”.
* Nordics On The Air 2019 *
SRAL:s ungdomsteam ordnar ett läger för nordiska unga, Nordics On The Air, dvs. NOTA under påsk, 19-22.4.2019. I lägerprogrammet finns bl.a. att stifta bekantskap med unga från de övriga nordiska länderna, bandaktivitet, bastubadande och även program som är bekant från YOTA-läger. Under veckoslutet använder vi de unga amatörernas anrop OH2YOTA. Deltagaravgiften är 20 €. Anmälningen är öppen fram till 24.2 och ytterligare information hittas från adressen www.sral.info/nota.
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Petitionerna från medlemmarna till vårmötet bör ställas styrelsen tillhanda, undertecknade och med motiveringar, senast två månader före vårmötet, d.v.s. t.o.m. 13.2.2019 t.o.m. kl. 16.00.
Petitionen bör vara undertecknad av minst 10 medlemmar. Petitionerna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
På förbundets vårmöte 13.4. utdelas premier . Förslag till premiemottagare ombeds skickas förbundsstyrelsen till handa t.o.m. 8.3.2019. Som förslag räcker en kort motivering över den föreslagna personens meriter. Förslagen skickas till adressen: toimisto ät sral.fi, eller SRAL ry Styrelsen, PB 44, 00441 Helsingfors. Mer information över premierna finns i OH-katalogen, SRAL:s websidor samt det senaste numret av tidningen Radioamatööri.
* Andra evenemang *
Mobira 40 års jubileumsseminarium i Salo 22.2.2019
22.2.2019 har det gått 30 år sedan Saloras och Nokias gemensamma telefonbolag Mobira startades upp i Salo.
För att hylla detta ordnas det i Salo ett seminarium där de centrala påverkarna i företaget ger ljus åt verksamhetens olika sidor i början av företagets historia.
Evenemanget är öppet för alla. Anmälningar och ytterligare upplysningar på webbsidorna: www.salo.fi/51190.aspx.
Presentationsevenemang på Luftvärnsmuseet i Tusby 2.3.2019
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ordnar 2.3.2019 kl. 11.00 en för alla öppen presentation med temat ”Satellitpositionering och störningar” samt ”Framtiden för luftvärnet på radiofrekvenser”.
Efter presentationen hålls Tutkamieskilta ry:s vårmöte. Evenemanget ordnas på Luftvärnsmuseet i Tusby. Anmälningar till adressen jukka punkt kaleva ät elisanet.fi.
* Silent Key  *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Pekka Aho-Mantila, OH6KET, samt Leo Ääri, OH1JPO, har lämnat oss.
Vi hedrar Pekkas och Leos minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
Radioamatörkurser
OH2AP:s kurs i Järvenpää
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar en kurs som förbereder inför radioamatörexamen. Kursen inleds måndagen den 25.2 klockan 18.00.
Kursplatsen är Radioklubbens lokal i Järvenpään Seuratalo, vid adressen Kartanontie 20. Kursavgiften inkluderande studiematerial är 30 euro, och i detta ingår även medlemsavgift i klubben.
På plats får man även komma enbart för att stifta bekantskap med hobbyn, välkommen! Mer information hittas på OH2AP klubbens webbsidor www.oh2ap.fi.
Årsmöten
Laivaston Radioamatöörit ry
Laivaston Radioamatöörit ry, OH1AJ, håller sitt stadgeenliga årsmöte på klubben tisdagen 12.2.2019 kl. 18.30. (Adress: är Båtsmansvägen 2, 20240 Åbo). Kaffeservering.
Iisalmen Radiokerho ry
Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte 17.2.2019 kl. 13.00 hos Timo Hyvönen, OH7LMQ på adressen Ukonahontie 160, 74150 IISALMI.
Ala-Keiteleen Radiokerho ry
Ala-Keiteleen Radiokerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte 20.2.2019 kl. 18 i klubblokalen på adressen Virastokatu 4, 44200 Äänekoski (tidigare Suolahden kaupungintalo).
De ärenden som fastställs i 11 § i stadgan behandlas. Välkomna, ordförande Juha, OH6X
Turun Radioamatöörit ry
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 21.2.2019 kl. 18.30 i Sommelo, Välkomna.
Kahdeksikkojen kerho ry
Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt årsmöte 26.2.2018 i klubbutrymmena i Hiukkavaara kl. 18.00. I mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena. Välkomna! hälsar styrelsen för OH8AA.
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på den bekanta platsen hos Olli, OH2OW på adressen Torpantie 7, Träskända torsdagen 28.2.2019 kl. 18.  Stadgeenliga ärenden behandlas. Därtill diskuteras DMR-repeaterärende och målet för sommarutflykten. Välkomna! Kaffeservering.
Elimäen Radioamatöörikerho ry
Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte 2.3.2019 kl. 14.00 i klubbutrymmena på Haukkavuori i Elimäki. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WPX RTTY och Dutch PACC Contest.
Nästa vecka tävlas på tisdag NAC 432 MHz och på torsdag NAC 50 MHz
Nästa veckoslut tävlas ARRL DX CW och Russian WW PSK.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 17.2 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media