Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 7/2019, 16.2.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 7/2019, 16.2.2019
 
INNEHÅLL
* Förbundets vårdagar i Salo 12 – 14.4.2019 *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* Nordics On The Air 2019 *
* Förbundets Sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
* Andra evenemang *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Förbundets vårdagar i Salo 12 – 14.4.2019 *
 
Salon Radiokerho ry, OH1AD, ordnar i år SRAL:s vårdagar i Salo.
Huvudsakliga evenemangsplatsen för vårdagarna är Sokos Hotel Rikala, som
finns beläget i kärncentrum i Salo. Det är lätt att komma till platsen med
offentliga fortskaffningsmedel, eftersom tågstation och busstation finns
belägna ca 400 meter från mötesplatsen. För personer som kommer med egen
bil finns en riklig mängd avgiftsfria parkeringsplatser i den omedelbara
närheten av Rikala. Det är en tillgänglig passagetill utrymmena i Rikala.
 
Lördagen den 13.4 står styrelsens frågetimme på programmet kl. 12.00 och
förbundets vårmöte kl. 16.00, därtill även inlämning av QSL-kort och
kansliets försäljningspunkt. Därtill finns i lördagens program ett
övervakat lopptorg, presentationer, möten och möjligheten att hitta nya
bekantskaper. Ham Dinner med programinnehåll hålls i Rikala på kvällen
fr.o.m. kl. 19.00.
 
På lördag kl. 12.00-14.00 serveras buffetlunch i Rikala Grill & Bar.
Förhandsanmälning krävs för lunchen. Vårdagarnas lunchreservationer görs
till adressen kevatpaivat ät oh1ad.fi.
 
Kringprogram utlovasför hela veckoslutet. I Salo finns intressanta saker
att göra även för familjemedlemmarna. Välkomna!
 
Vårdagarnas deltagaravgifter och inkvartering:
 
Deltagaravgifterna är:
Vuxna    10 euro
Par      15 euro
Personer under 18 år gratis.
 
Endast kontantbetalning.
 
Inkvarteringspaket:
Enkelrum  79 euro/dygn
Dubbelrum 99 euro/dygn
 
Sokos Hotel Rikala har reserverat en rumskvot som är i kraft t.o.m. 22.3.
Reserveringar till nummer 02 7744 100, med koden ”radioamatöörit”
 
Ytterligare information kan följas upp från Salon Radiokerhos webbsidor
oh1ad.fi, bulletinerna, tidningen Radioamatööri samt förbundets webbsidor.
 
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
 
På förbundets vårmöte 13.4. utdelas premier. Förslag till premiemottagare
ombeds skickas förbundsstyrelsen till handa t.o.m. 8.3.2019. Som förslag
räcker en kort motivering över den föreslagna personens meriter. Förslagen
skickas till adressen: toimisto ät sral.fi, eller SRAL ry Styrelsen, PB 44,
00441 Helsingfors. Mer information över premierna finns i OH-katalogen,
SRAL:s websidor samt det senaste numret av tidningen Radioamatööri.
 
* Nordics On The Air 2019 *
 
SRAL:s ungdomsteam ordnar ett läger för nordiska unga, Nordics On The Air,
dvs. NOTA under påsk, 19-22.4.2019. I lägerprogrammet finns bl.a. att
stifta bekantskap med unga från de övriga nordiska länderna, bandaktivitet,
bastubadande och även program som är bekant från YOTA-lägren. Under
veckoslutet använder vi de unga amatörernas anrop OH2YOTA. Deltagaravgiften
är 20 €.
 
Anmälningen är öppen fram till 24.2 och ytterligare information hittas från
adressen www.sral.info/nota.
 
* Förbundets sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
 
Finlands Radioamatörförbunds inkommande sommarläger ordnas i Petäys Resort
i Hattula, vid stranden till Vanajavesi 11-14.7.2019. Lägret ordnas av
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA. Mottagningen av
inkvarteringsbokningar i Petäys Resort inleds måndagen 1.4.2019. Mer
specifika uppgifter om lägret publiceras senare i bulletinerna samt på
sommarlägrets webbsidor på adressen oh3aa.fi.
 
* Andra evenemang *
 
Mobira 40 års jubileumsseminarium i Salo 22.2.2019
 
22.2.2019 har det gått 30 år sedan Saloras och Nokias gemensamma
telefonbolag Mobira startades upp i Salo. För att hylla detta ordnas det i
Salo ett seminarium där de centrala påverkarna i företaget ger ljus åt
verksamhetens olika sidor i början av företagets historia. Evenemanget är
öppet för alla. Anmälningar och ytterligare upplysningar på webbsidorna:
www.salo.fi/51190.aspx.
 
Presentationsevenemang på Luftvärnsmuseet i Tusby 2.3.2019
 
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ordnar 2.3.2019 kl. 11.00 en för alla
öppen presentation med temat ”Satellitpositionering och störningar” samt
”Framtiden för luftvärnet på radiofrekvenser”. Efter presentationen hålls
Tutkamieskilta ry:s vårmöte. Evenemanget ordnas på Luftvärnsmuseet i Tusby.
Anmälningar till adressen jukka punkt kaleva ät elisanet.fi
 
* Silent Key *
 
Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Toivo Vainikka,
OH3LRC och Raimo Matilainen, OH5TP har lämnat oss. Vi hedrar Toivos och
Raimos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Radioamatörkurser
 
OH2AP:s kurs i Järvenpää
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar en kurs som förbereder
inför radioamatörexamen. Kursen inleds måndagen den 25.2 klockan 18.00.
Kursplatsen är Radioklubbens lokal i Järvenpään Seuratalo, vid adressen
Kartanontie 20. Kursavgiften inkluderande studiematerial är 30 euro, och i
detta ingår även medlemsavgift i klubben.
 
På plats får man även komma enbart för att stifta bekantskap med hobbyn,
välkommen! Mer information hittas på OH2AP klubbens webbsidor www.oh2ap.fi.
 
OH3NE:s kurs i Tammerfors
 
Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, ordnar en radioamatörkurs i elementär
klass under fyra veckoslut i rad fr.o.m. 9.3. Ingen kursavgift uppbärs för
kursen för elementär klass och deltagande förutsätter inte medlemskap i
klubben. Senare under våren ordnasäven en T2-kurs för allmän klass till
kurspriset 30 euro. Examensavgifterna betalas separat.
 
Ytterligare information hittas på Tampereen Radioamatöörit ry:s webbsidor
på adressen oh3ne.fi.
 
Årsmöten
 
Iisalmen Radiokerho ry
Iisalmen Radiokerho ry, OH7AI, håller sitt stadgeenliga årsmöte 17.2.201 kl. 13.00
hos Timo Hyvönen, OH7LMQ på adressen Ukonahontie 160, 74150 IISALMI.
 
Ala-Keiteleen Radiokerho ry
Ala-Keiteleen Radiokerho ry håller sitt stadgeenliga årsmöte 20.2.2019 kl.
18 i klubblokalen på adressen Virastokatu 4, 44200 Äänekoski (tidigare
Suolahden kaupungintalo). De ärenden som fastställs i 11 § i stadgan
behandlas. Välkomna, ordförande Juha, OH6X
 
Turun Radioamatöörit ry
 
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt årsmöte torsdagen 21.2.2019 kl.
18.30 i Sommelo, Välkomna.
 
Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE
 
Stadgeenligt årsmöte ordnas måndagen 25.2.2018 kl. 18.00. Mötet hålls i
klubbutrymmena i Pyynikin näkötorni.
 
Kahdeksikkojen kerho ry
 
Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt årsmöte 26.2.2018 i klubbutrymmena i
Hiukkavaara kl. 18.00. I mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena.
Välkomna! hälsar styrelsen för OH8AA.
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på den
bekanta platsen hos Olli, OH2OW på adressen Torpantie 7, Träskända
torsdagen 28.2.2019 kl. 18. Stadgeenliga ärenden behandlas. Därtill
diskuteras DMR-repeaterärende och målet för sommarutflykten. Välkomna!
Kaffeservering.
 
Elimäen Radioamatöörikerho ry
 
Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte 2.3.2019 kl.
14.00 i klubbutrymmena på Haukkavuori i Elimäki. Stadgeenliga
årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
 
Jokilaakson radiokerho ry
 
Jokilaakson radiokerho ry, OH6D, håller sitt årsmöte i klubbutrymmena
6.3.2018 fr.o.m. kl. 18.00. Välkomna! Styrelsen
 
* Tävlingsnyheter *
 
Detta veckoslut tävlas ARRL DX CW och Russian WW PSK.
 
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
 
Nästa veckoslut tävlas CQ WW 160 m SSB.
 
* Nästa bulletin *
 
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 24.2
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media