Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 8/2019, 23.2.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL
* Förbundets Vårdagar i Salo 12-14.4.2019 *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* Nordics On The Air 2019 *
* Förbundets Sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
* Andra evenemang och meddelanden *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Förbundets vårdagar i Salo 12 – 14.4.2019 *
 
Salon Radiokerho ry, OH1AD, ordnar i år SRAL:s vårdagar i Salo. Huvudsakliga evenemangsplatsen för vårdagarna är Sokos Hotel Rikala, som finns beläget i kärncentrum i Salo. Det är lätt att komma till platsen med offentliga fortskaffningsmedel, eftersom tågstation och busstation finns belägna ca 400 meter från mötesplatsen. För personer som kommer med egen bil finns en riklig mängd avgiftsfria parkeringsplatser i den omedelbara närheten av Rikala. Det är en tillgänglig passagetill utrymmena i Rikala.
 
SRAL:s program under lördagen:
– styrelsens frågetimme klockan 12.00
– Förbundets vårmöte kl. 16.00
– kansliets materialförsäljning, där även QSL-kortspunkten finns
 
Därtill finns i lördagens program olika föredrag, träffar och sammanträden samt ett övervakat loopptorg. Program och kringprogram utlovas för hela veckoslutet. I Salo finns intressanta saker att göra för hela familjen.
Välkomna!
 
Lunch och Ham Dinner
 
På lördag kl. 12.00-14.00 serveras buffetlunch i Rikala Grill & Bar. Förhandsanmälning krävs för lunchen. Vårdagarnas lunchreservationer görs till adressen kevatpaivat ät oh1ad.fi.
 
På kvällen ordnas fr.o.m. kl. 19.00 Ham Dinner med program i Rikalas Koulumestari kabinett. I kvällsfestens program finns:
– Reseberättelse ”Enbär på ön Inakari”, Martti, OH2BH
– ”En man och gitarr”, trubadur Markus Niemi
– Rikalas traditionella festbord, i vilken ingår ett rikligt förrättsbord, som huvudmåltid gris innerfilé med skånsk potatis samt kaffe med dopp.
 
Klädkod: Smart casual.
Kvällsfestens program är 35 euro och betalas på plats. Bindande förhandsanmälningar t.o.m. 2.4 på förbundets webbsidor på adressen sral.info.
 
Vårdagarnas deltagaravgifter är :
– Vuxna    10 euro
– Par      15 euro
– Personer under 18 år gratis.
 
Endast kontant betalning.
 
Inkvarteringspaket:
Enkelrum  79 euro/dygn
Dubbelrum 99 euro/dygn
 
Sokos Hotel Rikala har reserverat en rumskvot som är i kraft t.o.m. 22.3. Reserveringar till nummer 02 7744 100, med koden “radioamatöörit”
 
Ytterligare information kan följas upp från Salon Radiokerhos webbsidor oh1ad.fi, bulletinerna, tidningen Radioamatööri samt förbundets webbsidor.
 
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
 
På förbundets vårmöte 13.4. utdelas premier. Förslag till premiemottagare ombeds skickas förbundsstyrelsen till handa t.o.m. 8.3.2019. Som förslag räcker en kort motivering över den föreslagna personens meriter. Förslagen skickas till adressen: toimisto ät sral.fi, eller SRAL ry Styrelsen, PB 44, 00441 Helsingfors. Mer information över premierna finns i OH-katalogen, SRAL:s websidor samt det senaste numret av tidningen Radioamatööri 01/2019.
 
* Nordics On The Air 2019 *
 
SRAL:s ungdomsteam ordnar ett läger för nordiska unga, Nordics On The Air, dvs. NOTA under påsk, 19-22.4.2019. I lägerprogrammet finns bl.a. att stifta bekantskap med unga från de övriga nordiska länderna, bandaktivitet, bastubadande och även program som är bekant från YOTA-lägren. Under veckoslutet använder vi de unga amatörernas anrop OH2YOTA. Deltagaravgiften är 20 €.
 
Anmälningen är öppen fram till 24.2 och ytterligare information hittas från adressen www.sral.info/nota.
 
* Förbundets sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
 
Finlands Radioamatörförbunds inkommande sommarläger ordnas i Petäys Resort i Hattula, vid stranden till Vanajavesi 11-14.7.2019. Lägret ordnas av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA. Mottagningen av inkvarteringsbokningar i Petäys Resort inleds måndagen 1.4.2019. Mer specifika uppgifter om lägret publiceras senare i bulletinerna samt på sommarlägrets webbsidor på adressen oh3aa.fi.
 
* Övriga evenemang och meddelanden *
 
Presentationsevenemang på Luftvärnsmuseet i Tusby 2.3.2019
 
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ordnar 2.3.2019 kl. 11.00 en för alla öppen presentation med temat “Satellitpositionering och störningar” samt “Framtiden för luftvärnet på radiofrekvenser”. Efter presentationen hålls Tutkamieskilta ry:s vårmöte. Evenemanget ordnas på Luftvärnsmuseet i Tusby. Anmälningar till adressen jukka punkt kaleva ät elisanet.fi
 
Militärradioamatörernas aktivitetsdage 5.3.2019
 
Militärradioamatörerna firar sin aktivitetsdag tisdagen 5.3.2019 under årsdagen för Signalvapenslaget. Du träffar flera radioamatörstationer med OI-prefix på radioamatörfrekvenserna, hälsar Marko Saloranta, OH2LGW, SRAL:s kontaktperson för OI-klubbar.
 
Gästande operatörer önskas till Hailuoto
 
Ifall du besöker Hailuoto, kan du ifall du önskar operera från Hailuoto kommuns station OG8L. Kom överens om arrangemang med Juha, OH8CW. Egenanrop fungerar.
 
* Silent Key *
 
Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Jaakko Urpalainen, OH5OL och Matti Hyle, OH5NU lämnat oss. Vi hedrar Jaakkos och Mattis minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
De ungas klubbveckoslut i Lahtis lö-sö 16-17.3.2019
 
Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, ordnar ett klubbveckoslut ämnat för unga lö-sö 16-17.3.2019. Syftet är att visa och berätta att radioamatörverksamhet kan idkas på många olika sätt. I programmet finns bl.a. att stifta bekantskap, handlett byggande, tävlingsverksamhet och annat trevligt. Ingen tidigare erfarenhet behövs. Du behöver nödvändigtvis inte heller göra någonting, det är även ok att bara komma på plats och se. Möjligheten att bygga en egen 40m CW pixietransceiver eller egna byggsatser är möjligt. Vi deltar även i en lugn och trevlig internationell tävling.
 
Vi önskar att unga ska komma med och trivas och lära sig. Du kan komma fören stund,för några timmar eller stanna över natten. Det går att övernatta i klubbens utbildningsutrymmen och vi ordnar mat och dryck. Mer information av Saku, OH3BKL: oh3bkl ät oh3ac.fi.
 
Radioamatörkurser
 
OH2AP:s kurs i Järvenpää
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar en kurs som förbereder inför radioamatörexamen. Kursen inleds måndagen den 25.2 klockan 18.00. Kursplatsen är Radioklubbens lokal i Järvenpään Seuratalo, vid adressen Kartanontie 20. Kursavgiften inkluderande studiematerial är 30 euro, och i detta ingår även medlemsavgift i klubben.
 
På plats får man även komma enbart för att stifta bekantskap med hobbyn, välkommen! Mer information hittas på OH2AP klubbens webbsidor www.oh2ap.fi.
 
OH3NE:s kurs i Tammerfors
 
Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, ordnar en radioamatörkurs i elementär klass under fyra veckoslut i rad fr.o.m. 9.3. Ingen kursavgift uppbärs för kursen för elementär klass och deltagande förutsätter inte medlemskap i klubben. Senare under våren ordnasäven en T2-kurs för allmän klass till kurspriset 30 euro. Examensavgifterna betalas separat.
 
Ytterligare information hittas på Tampereen Radioamatöörit ry:s webbsidor på adressen oh3ne.fi.
 
Årsmöten
 
Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE
 
Stadgeenligt årsmöte ordnas måndagen 25.2.2018 kl. 18.00. Mötet hålls i klubbutrymmena i Pyynikin näkötorni.
 
Kahdeksikkojen kerho ry
 
Kahdeksikkojen kerho ry håller sitt årsmöte 26.2.2018 i klubbutrymmena i Hiukkavaara kl. 18.00. I mötet behandlas de stadgeenliga årsmötesärendena. Välkomna! hälsar styrelsen för OH8AA.
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry
 
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt årsmöte på den bekanta platsen hos Olli, OH2OW på adressen Torpantie 7, Träskända torsdagen 28.2.2019 kl. 18. Stadgeenliga ärenden behandlas. Därtilldiskuteras DMR-repeaterärende och målet för sommarutflykten. Välkomna! Kaffeservering.
 
Elimäen Radioamatöörikerho ry
 
Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte 2.3.2019 kl. 14.00 i klubbutrymmena på Haukkavuori i Elimäki. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
 
Jokilaakson radiokerho ry
 
Jokilaakson radiokerho ry, OH6D, håller sitt årsmöte i klubbutrymmena 6.3.2018 fr.o.m. kl. 18.00. Välkomna! Styrelsen
 
Riihimäen Kolmoset ry
 
Riihimäen Kolmoset ry:s Vårmöte hålls 27.3.2019 kl. 18:30 och framåt på klubbhuset vid Eprantie 25, Riihimäki. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna, önskar styrelsen för OH3AD
 
* Tävlingsnyheter *
 
Detta veckoslut tävlas CQ 160-meter Contest, REF Contest och UBA DX Contest.
 
Nästa veckoslut tävlas NAC 2,3 GHz + up under tisdagen.
 
Nästa veckoslut täclas SRAL:s Grundtävling och ARRL International DX
Contest.
 
* Nästa bulletin *
 
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 3 mars klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media