Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 15/2019, 13.4.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL
* En ny uppdaterad Amatörradioföreskrift *
* Förbundets Vårdagar och Vårmöte i Salo 12-14.4.2019 *
* Förbundets Sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
* Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 *
* Internationella radioamatördagen 18.4. *
* Kansliet meddelar *
* Andra evenemang och meddelanden *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* En ny uppdaterad Amatörradioföreskrift *
En ny uppdaterad Amatörradioföreskrift M6 har trätt i kraft 9.4.2019. Förändringarna påverkar inte vanliga radioamatörers aktiviteter allt för mycket. I föreskriften uppdateras de ändrade hänvisningarna från informationssamhällsbalken till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Därtill har även hänvisningarna ändrats från Kommunikationsverket till Transport- och kommunikationsverket.
Enligt ändringen i föreskriftens 4 § är det i fortsättningen möjligt att även bevilja radioamatörstationstillstånd till samfund vars huvudsakliga syfte  inte är radioamatörkommunikation, såsom exempelvis kommuner.
I föreskriftens 5 § förenhetligas specialtillstånd och lämplig behörighet för amatörradiostation, och nu bör övervakaren av en amatörradiostation för vilken krävs specialtillstånd ska inneha ett behörighetsbevis av allmän klass eller teknisk klass. Förebyggande av störningar som förorsakas annan radiotrafik och vid utredningar är den ansvariga övervakarens uppgift tekniskt mycket krävande och  således räcker inte enbart grundläggande tekniska kunskaper till. Övervakningen av trafiken är bara en del av stationsövervakarens uppgift.
Övergångsbestämmelsen i föreskriftens 18 § tillämpas inte för övervakaren med elementärklassbehörighet ifråga om en amatörrelästation och vars namn har angetts åt Kommunikationsverket eller Transport- och kommunikationsverket innan denna föreskrift trädde i kraft.
I 8 § lindras förbudet mot kryptering i fråga om kontrollsignaler mellan en satellitjordstation och en satellit som är avsedda för amatörradiokommunikation samt kontrollsignaler av en amatörradiostation för vars innehav och användning det krävs ett specialtillstånd för amatörradiostation. Även en del som säkerställer avsändaren och meddelandets integritet kan vara krypterad.
Genom en specificering i texten i 13 § specificeras uppgifterna för övervakaren av ett samfunds amatörradiostation och amatörrelästation. På ett samfunds amatörradiostation och amatörrelästation ska finnas en övervakare, som ser till att föreskrifterna om radiokommunikation iakttas i amatörradioverksamheten. Övervakaren ska utan dröjsmål avbryta verksamheten i stationens sändare, ifall föreskrifterna eller radiotillståndets villkor inte följs.
Den ursprungliga nya uppdaterade Amatörradioföreskriften M6 finns att fås på Finlex webbsidor.
 
* Förbundets Vårdagar och Vårmöte i Salo 12.-14.4.2019 *
Finlands radioamatörförbunds vårdagar arrangeras i Salo 12. – 14.4.2019. Evenemangsplatsen för vårdagarna är Sokos Hotel Rikala. Salon Radiokerho ry, OH1AD, är ansvarig arrangör för vårdagarna.
 
Lördagens program
I lördagens program finns flera presentationer bl.a. med temat finsk radioindustri, DX-lyssnande på tre meters bandet, aktiviteter på 4 meter, Moodle inlärningsplattformen och tidningen Radioamatööri.
Specialforskare Kaj Wiik, doktor i teknik från Tuorlan Observatorio som lyder under Turun yliopistos fakultet för Fysik och astronomi håller under Vårdagarna en presentation med temat ”Kuvaamassa näkymätöntä: miten mustan aukon kuvaaminen tapahtuu?”. Under sin presentation öppnar Kaj Wiik bakgrunden till den första publicerade bilden över ett svart hål 10.4.2019 från Event Horizon Telescope projektet. Presentationen börjar klockan 15.00.
Förutom presentationerna utlovas bok- och apparatspresentationer, kommitteernas träffar, ett övervakat lopptorg samt SRAL:s tillbehörsförsäljning. Styrelsens frågetimme hålls kl. 12.00. I programmet ingår även kontaktklinik samt en färd till Elektronikmuseet i Salo.
Förbundets Vårmöte hålls kl. 16.00. Mötesmaterialet kan läsas på SRAL:s webbsidor.
Kvällsfest med program börjar klockan 19.00.
 
Söndagens program
Kl. 11-14 Salon Radiokerho presenterar Muurlas lokal.
 
Välkommen!
Vårdagarnas informering kan följas i tidningen RA 02/19, Salon Radiokerhos webbsidor oh1ad.fi samt förbundets webbsidor.
 
* Förbundets sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbunds nästa sommarläger arrangeras i Petäys Resort i Hattula 11–14.7.2019. Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA.
Inkvarteringsbokningar kan göras via anmälningsblanketten på webben: lyyti.in/petays2019
Ifall det inte finns möjlighet att använda anmälningsblanketten kan en bokning göras per telefon direkt till Petäys Resort på telefonnummer 03 673 310 (må-fr kl. 9:00-16:00).
Mer specifika uppgifter om logi, lägret och lägerprogrammet publiceras på sommarlägrets webbsidor: oh3aa.fi/petays-2019 samt på förbundets webbsidor.
Välkommen!
 
* Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbund ordnar en en vecka lång lägerskola i Petäys Resort, Tyrväntö. Kom med på lägerskola för att lära dig mer om radioamatörverksamheten och stifta bekantskap med andra hobbyutövare.
Under en veckas tid får du grundfärdigheterna om radioamatörverksamhet. Till sist finns möjlighet att utföra ra-examen. SRAL:s sommarläger ordnas på samma plats delvis samtidigt med lägerskolan.
Lägerskolans pris är 210 € och inkluderar måltider, logi, undervisning, föreläsningsmaterial samt examen. Inkvartering antingen i en gymnastiksal eller i tält, ta alltså med egna madrasser och sängkläder.
I lägerskolan ryms högst 15 elever och om platserna fylls har unga personer förtur (nedre åldersgräns 9 år).
Anmälningar senast 31.5 via blanketten på förbundets webbsidor sral.info/leirikoulu-2019
 
* Den internationella radioamatördagen 18.4 *
Den internationella radioamatördagen firas igen 18.4. I år infaller dagen på skärtorsdagen. Dagen firas under dagen för grundandet av IARU, dvs. Internationella Radioamatörunionen, 18.4. IARU grundades i Paris åt 1925. Mer information hittas på IARU:s webbsidor: www.iaru.org.
 
* Kansliet meddelar *
Egenanrop e-posttjänsten överförs till en ny server torsdagen 2.5. Ändringen borde inte förorsaka avbrott i förmedlandet av e-post som sänts till egenanropsadresserna.
Under skärtorsdagen 18.4 stänger kansliet klockan 14.00.
 
* Andra evenemang och meddelanden *
 
En vårexpedition till Åland
OG0YL Anne och OH0/OH2LGW Marko är QRV från Åland under tiden 19-23.4.2019. Målet är att åtminstone aktivera 80-6m banden och sändarslagen kommer att vara CW och SSB. QSL-kort kan slängas via egenanrop. Kom och håll kontakter, så att vi inte gör en onödig resa. Vi hörs under påsk!
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH2AA:s vårläger
Kakkosten Kerho ry, OH2AA, håller sitt traditionella vårläger vid Kontion maja i Botby, Helsingfors lördag och söndag 4-5.5.2019 kl. 10.00 framåt. Adress: Blomängsvägen 10, Helsingfors 00900. De modigaste kan övernatta vid stugan (egen sovsäck eller dylikt med). I programmet finns umgänge, radioaktiveringar och bakluckeloppis.  Från köket fås ärtsoppa, plättar, grillkorv samt te/kaffe. Välkomna önskar Styrelsen för OH2AA.
 
* Tävlingsnyheter *
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz nuder Internationella radioamatördagen.
Nästa veckoslut tävlas Kalakukko CW, SSB & RTTY under annandag påsk. Under påsk tävlas även ES Open HF Championship, CQMM DX Contest och YU DX Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor söndagen 28.4 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media