Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 16/2019, 27.4.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL
* Vårmötets hedersbevisningar och premier *
* Vårmötesnyheter *
* Mastkurs 25.5.2019 *
* Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 *
* Förbundets sommarläger 11.-14.7.2019 *
* Tidningen Radioamatööri 4/2019 *
* Ny uppdaterad radioamatörbestämmelse *
* Styrelsens frågetimme 4.5.2019 *
* Kansliet meddelar *
* Andra evenemang och meddelanden *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Vårmötets hedersbevisningar och premier *
Förbundets vårmöte som hölls i Salo 13.4.2019 kallade Raimo Lehto, OH2BCI till hedersmedlem.
Under mötet beviljades följande premier:
Förbundets förtjänsttecken i silver beviljades Annika Salmenlinna, OH2HSJ. Premien beviljas för långvarig och meriterad verksamhet i Förbundets uppgifter.
Lindells pris tilldelades Rami Vainio, OH2LIY. Priset beviljas för främjande av teknik.
Arvo Laros pris tilldelades Andreas Forsberg, OH6FA. Priset beviljas för personer som utmärkt sig inom klubbverksamhet.
Koponens pris beviljades åt Markku Koivistoinen, OH5LC. Priset beviljas för exemplarisk radioamatörkommunikation.
Årets telegrafistpris tilldelades Panu Vallius, OH7CW. Priset beviljas aktiva telegrafister eller personer som annars främjar telegrafihobbyn.
Undantagsvis utdelades två stycken priser som Årets elementärklassist, ett åt Otava Tuomi, OH3OT och ett åt Mikael Erkkilä, OH3UAF. Priset beviljas för exemplariska aktiviteter bland personer i elementär klass.
Hedersomnämnande för Traditionsradioverksamhet beviljades åt Jaakko Tuominen, OH1TX. Hedersomnämnandet ges åt personer som aktivt deltar i traditionsradioverksamhet.
Grattis till de premierade!
* Vårmötesnyheter *
Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga vårmöte hölls lördagen 13.4.2019 i Salo. Närvarande var 79 personmedlemmar och med fullmakt representerades 5 medlemsklubbar. Som mötesordförande valdes Veli-Pekka Niiranen OH7FQH.
Under mötet godkändes förbundets verksamhetsberättelse för år 2018 med en korrigering i punkten ”Silent Keys” och ett tillägg i punkten ”Övrig informeringsverksamhet”. Därtill beviljades förbundets bokslut från verksamhetsperioden 2018 och konto- samt ansvarsfrihet viljades för de kontoansvariga i fråga om verksamhetsperioden 2018.
Förbundets styrelseordförande Tuomas Tauriala OH3ERV föredrog styrelsens tillkännagivande om den av Heikki Tamminen OH3JF år 2017 ställda klandertalan över situationen.
Motionen ”Motion till SRAL:s allmänna möte 13.4.2019” undertecknat av 16 medlemmar behandlades. Motionen hade ingen föredragande. Mötets ordförande Veli-Pekka Niiranen OH7FQH lästemotionen. Förbundets styrelseordförande Tuomas Tauriala OH3ERC föredrog styrelsens svar på motionen. Styrelsen föreslog i sitt svar att motionen förkastas. Styrelsens förslag godkändes enhälligt.
* Mastkurs 25.5.2019 *
När och var?
SRAL ordnar i samarbete med Artjärven Viestitekniknen Yhdistys en kurs för Grunderna i mastarbetssäkerhet. Kursen hålls lördagen den 25.5.2019 i Viestikallio, Artjärvi.
Kursens innehåll
Under kursen gås säkerhetsärenden igenom och därtill varnas för farliga situationer. Förutom detta bekantar vi oss med användning av fallskydd och korrekt användning utrustning samt säkra arbetsmetoder.
Kursen fördelar sig i två delar: en teoridel i föreläsningsform och en praktisk övning som utförs i mast. De övningar som utförs i masten är frivilliga och övervakade. De som deltar i kursen får föreläsningsmaterial i skriftligt format.
Till vem riktar sig kursen?
Kursen är ämnad åt förbundets medlemmar och riktar sig i synnerhet till nybörjare i mastarbeten. Kursen ger INTE behörighet till mastarbeten.
Till kursen antas högst 14 personer i anmälningsordning. Nedre åldersgränsen är 18 år. Ifall det finns utrymme kan även 15-17 åringar tas med på kursen, men dessa får inte delta i de övningar som utförs i masten.
Pris och anmälan
Kursens pris är 25 euro och inkluderar bespisning. Kursen betalas kontant på plats.
Kursledarna är Vili OH5GE och Heikki OH2LH.
Anmälan tillkurserna t.o.m. söndag 19.5.2019 genom den blankett som finns på förbundets webbsidor.
* Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbund ordnar en en vecka lång lägerskola i Petäys Resort, Tyrväntö. Kom med på lägerskola för att lära dig mer om radioamatörverksamheten och stifta bekantskap med andra hobbyutövare.
Under en veckas tid får du grundfärdigheterna om radioamatörverksamhet. Till sist finns möjlighet att utföra ra-examen. SRAL:s sommarläger ordnas på samma plats delvis samtidigt med lägerskolan.
Lägerskolans pris är 210 € och inkluderar måltider, logi, undervisning, föreläsningsmaterial samt examen. Inkvartering antingen i en gymnastiksal eller i tält, ta alltså med egna madrasser och sängkläder.
I lägerskolan ryms högst 15 elever och om platserna fylls har unga personer förtur (nedre åldersgräns 9 år).
Anmälningar senast 31.5 via blanketten på förbundets webbsidor sral.info/leirikoulu-2019
* Förbundets sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbunds nästa sommarläger arrangeras i Petäys Resort i Hattula 11–14.7.2019. Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA.
Mer specifika uppgifter om logi, lägret och lägerprogrammet publiceras på sommarlägrets webbsidor: oh3aa.fi/petays-2019 samt på förbundets webbsidor.
* Sommarlägret år 2020 i Räyskälä *
Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD, ordnar sommarlägret år 2020 i Räyskälä, Loppi. Lägret ordnas nu redan med femte årtiondets traditioner. Tidigare sommarläger i Räyskälä har ordnats åren 1975, 1985, 1995, 2005, 2010 och 2015. Sommarlägret i Räyskälä år 2020 kommer åter att bli en oförglömlig upplevelse. Varmt välkomna! Mer information på Förbundets webbsidor.
* Tidningen Radioamatööri 4/2019 *
Avvikande från förhandsuppgifter utkommer nummer 4/2019 av tidningen Radioamatööri 5.6. Det material som kommer till tidningen begärs sändas senast 13.5., antingen direkt till huvudredaktören markku punkt tuhkanen ät outlook punkt com eller på adressen ra-lehti ät sral punkt fi. Säljnotiser till Tavarapörssi bör sändas senast 16.5 till adressen tavaraporssi är sral punkt fi.
Tidningen Radioamatööri utkommer tio gånger under år 2019, varav ett är ett dubbelnummer.
* Ny uppdaterade Radioamatörbestämmelse *
En ny uppdaterad Radioamatörbestämmelse M6 har trätt i kraft 9.4.2019. Förändringarna verkar just inte på normala radioamatörers aktiviteter. Mer information från Förbundets webbsidor.
* Styrelsens frågetimme 4.5.2019 *
Styrelsens följande frågetimme hålls nästa veckoslut 4.5 kl. 14.00. Frågetimmen hålls på HF på frekvensen 3685 kHz och nätverket FinDMR.
* Kansliet meddelar *
Har fakturan för radiotillståndet inte fåtts?
På grund av förändringar i verket har Transport- och kommunikationsverket, dvs. Traficom, för en del som beställt efaktura av radiotillståndet inte sänt en efaktura utan en pappersfaktura. Ifall du inte fått en faktura, kan du fråga Traficom om detta t.ex. per e-post via adressen radiotaajuudet ät traficom punkt fi.
Egenanropstjänst
Egenanropseposttjänsten överförs till ett nytt serverunderlag torsdagen 2.5. Ändringen borde inte förorsaka avbrott i förmedlingen av e-post som sänds på egenanropsadresserna.
Kansliets betjäningstider
Under Valborgsmässoafton 30.4 stänger kansliet kl. 14.00.
* Andra evenemang och meddelanden *
Luftvärnsmuseets kommande evenemang
Ilmtavoimien Viestikilta ry och Luftvärnsmuseet ordnar lördagen 27.4 från och med klockan 12.30 ett presentationsevenemang med temat ”Kallt krig på radiovågorna, Rundradions mätstations verksamhet 1960-2000. Presentationen hålls av Jorma Laiho. Efter presentationen finns möjlighet att delta i en handledd museirunda. Ilmavoimien viestikilta håller möte efter museirundan.
Radarmannagillet rf och Luftvärnsmuseet ordnar onsdagen 8.5 kl. 18 och framåt ett presentationsevenemang. Risto Korhonen håller en presentation om temat ”Satellitpositionering och störningar” och Ossi Kampinen om temat ”Guldperioden för finska Sovjet-Karelet”. Förhandsanmälningar begäras till adressen hemar ät kolumbus punkt fi.
Luftvärnsmuseet finns beläget i Tusby. Mer information från adressen www.ilmatorjuntamuseo.fi.
Välkommen!
* Klubbarna meddelar *
Zero Radio Club Sunday Drive gruppen aktiv detta veckoslut
Eftersom det detta veckoslut inte ordnas någon stor tävling, är Sunday Drive gruppen aktiv. Getaberg, OH0V, är aktiv från lördag 26.4 kl 8 UTC till söndag 9 UTC på alla traditionella HF-band, CW, SSB och FT8. Vid sidan om aktiviteter utför vi olika tekniska tester på kortvågsområdena. Vi testar eventuellt även det nya sändarslaget FT4. QSL utlovas åt alla som under veckoslutet hållit QSO:n med stationen. Vi uppdaterar även Geta Flying Rock geogörmman med en ny form av bugg.
Zero Radio Club Sunday Drive gruppen
OH2AA:s vårläger
Kakkosten Kerho ry, OH2AA, håller sitt traditionella vårläger vid Kontion maja i Botby, Helsingfors lördag och söndag 4-5.5.2019 kl. 10.00 framåt. Adress: Blomängsvägen 10, Helsingfors 00900. De modigaste kan övernatta vid stugan (egen sovsäck eller dylikt med). I programmet finns umgänge, radioaktiveringar och bakluckeloppis.  Från köket fås ärtsoppa, plättar, grillkorv samt te/kaffe. Välkomna önskar Styrelsen för OH2AA.
Lutikoiden tuuletus 11.5.
Salon Radiokerho ordnar det traditionella Lutikoiden tuuletus evenemanget vid klubben i Muurla gård lördagen den 11.5 klockan 10-16. Förutom mätapparatur och bonk erbjuds även kaffe, bulla, stenhällsplättar, grillkorv, ”ludeburgare” och annat smakfullt. Lössen har ökat i bakkammaren och till alla byggares glädje överger vi alltså gärna dessa. Torgplatser finns på klubbens maståker till priset 15 € (för klubbens medlemmar 5 €). Förfrågningar och förhandsbokningar av Memma, tfn 050 569 2298 eller oh1eg ät sral punkt fi. Klubbens adress är Pihkavuorentie 15, 25130 Muurla. Välkomna!
I samband med vädringen firar klubben bonkläger nästan hela veckoslutet. På fredag erbjuds bastubadande och diskussioner. Avslappnade diskussionerna fortsätter efter vädringen även på lördagen. Det finns plats för tält och husvagnar på maståkern. Övernattningsavgift 10 euro. Förfrågningar och förhandsbokningar till Memma.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SPDX RTTY, BARTG 75 Sprint och Helvetia Contest.
Nästa vecka tävlas på torsdag NAC 10 m.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling och A.R.I. International DX Contest.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, lördagen den 4.5 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media