Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 17/2019, 04.05.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL

  • * Mastkurs 25.5.2019 *
  • * Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 *
  • * Förbundets sommarläger 11.-14.7.2019 *
  • * Tidningen Radioamatööri 4/2019 *
  • * Kansliet meddelar *
  • * Andra evenemang och meddelanden *
  • * Silent Key *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * Tävlingsnyheter *
  • * Nästa bulletin *

________________________
* Mastkurs 25.5.2019 *
När och var?
SRAL ordnar i samarbete med Artjärven Viestitekniknen Yhdistys en kurs för Grunderna i mastarbetssäkerhet. Kursen hålls lördagen den 25.5.2019 i Viestikallio, Artjärvi.
Kursens innehåll
Under kursen gås säkerhetsärenden igenom och därtill varnas för farliga situationer. Förutom detta bekantar vi oss med användning av fallskydd och korrekt användning utrustning samt säkra arbetsmetoder.
Kursen fördelar sig i två delar: en teoridel i föreläsningsform och en praktisk övning som utförs i mast. De övningar som utförs i masten är frivilliga och övervakade. De som deltar i kursen får föreläsningsmaterial i skriftligt format.
Till vem riktar sig kursen?
Kursen är ämnad åt förbundets medlemmar och riktar sig i synnerhet till nybörjare i mastarbeten. Kursen ger INTE behörighet till mastarbeten.
Till kursen antas högst 14 personer i anmälningsordning. Nedre åldersgränsen är 18 år. Ifall det finns utrymme kan även 15-17 åringar tas med på kursen, men dessa får inte delta i de övningar som utförs i masten.
Pris och anmälan
Kursens pris är 25 euro och inkluderar bespisning. Kursen betalas kontant på plats.
Kursledarna är Vili OH5GE och Heikki OH2LH.
Anmälan tillkurserna t.o.m. söndag 19.5.2019 genom den blankett som finns på förbundets webbsidor.
 
* Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbund ordnar en en vecka lång lägerskola i Petäys Resort, Tyrväntö. Kom med på lägerskola för att lära dig mer om radioamatörverksamheten och stifta bekantskap med andra hobbyutövare.
Under en veckas tid får du grundfärdigheterna om radioamatörverksamhet. Till sist finns möjlighet att utföra ra-examen. SRAL:s sommarläger ordnas på samma plats delvis samtidigt med lägerskolan.
Lägerskolans pris är 210 € och inkluderar måltider, logi, undervisning, föreläsningsmaterial samt examen. Inkvartering antingen i en gymnastiksal eller i tält, ta alltså med egna madrasser och sängkläder.
I lägerskolan ryms högst 15 elever och om platserna fylls har unga personer förtur (nedre åldersgräns 9 år).
Anmälningar senast 31.5 via blanketten på förbundets webbsidor sral.info/leirikoulu-2019
 
* Förbundets sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbunds nästa sommarläger arrangeras i Petäys Resort i Hattula 11–14.7.2019. Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA.
Mer specifika uppgifter om logi, lägret och lägerprogrammet publiceras på sommarlägrets webbsidor: oh3aa.fi/petays-2019 samt på förbundets webbsidor.
 
* Tidningen Radioamatööri 4/2019 *
Avvikande från förhandsuppgifter utkommer nummer 4/2019 av tidningen Radioamatööri 5.6. Det material som kommer till tidningen begärs sändas senast 13.5., antingen direkt till huvudredaktören markku punkt tuhkanen ät outlook punkt com eller på adressen ra-lehti ät sral punkt fi. Säljnotiser till Tavarapörssi bör sändas senast 16.5 till adressen tavaraporssi är sral punkt fi.
Tidningen Radioamatööri utkommer tio gånger under år 2019, varav ett är ett dubbelnummer.
 
* Kansliet meddelar *
Vill du ha dina uppgifter med i OH-katalogen?
OH-katalogen 2019 utkommer igen till sommarlägret. Där hittas endast uppgifter om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publiceringen. I OH-katalogen finns namn, anrop, postadress och info om egenanropservicen. Om du vill godkänna eller förbjuda publiceringen av dina uppgifter, meddela därom t.o.m. 10.6. genom att fylla i blanketten som finns på förbundets websidor. Alternativt kan du alltid ringa eller skicka emejl till kansliet.
Blanketten
Ifall du gett tillstånd till publiceringen tidigare behöver du inte förnya tillståndet. OH-katalogens webversion publiceras när de nya websidorna blir färdiga.
 
Har fakturan för radiotillståndet inte fåtts?
På grund av förändringar i verket har Transport- och kommunikationsverket, dvs. Traficom, för en del som beställt efaktura av radiotillståndet inte sänt en efaktura utan en pappersfaktura. Ifall du inte fått en faktura, kan du fråga Traficom om detta t.ex. per e-post via adressen radiotaajuudet ät traficom punkt fi.
 
Katso-signum
Med hjälp av Katso-signumet kan man ansöka om radiotillstånd för klubb eller repeater i Traficoms elektroniska service som representant för föreningen. Ansökaren bör ha teckningsrätt för föreningen, och detta kontrolleras från föreningsregistret.
Katso-signumet kan fås elektroniskt men även personlig betjäning finns. Skattekontoren sköter Katso-signumsärenden. Mer information på www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso uusi/.
 
* Andra evenemang och meddelanden *
Luftvärnsmuseets kommande evenemang 8.5.
Radarmannagillet rf och Luftvärnsmuseet ordnar onsdagen 8.5 kl. 18 och framåt ett presentationsevenemang. Risto Korhonen håller en presentation om temat “Satellitpositionering och störningar” och Ossi Kampinen om temat “Guldperioden för finska Sovjet-Karelet”. Förhandsanmälningar begäras till adressen hemar ät kolumbus punkt fi.
Luftvärnsmuseet finns beläget i Tusby. Mer information från adressen www.ilmatorjuntamuseo.fi.
Välkommen!
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Heimo Kiiski, OH1PN, och Esko Raskulla, OH3FQO, har lämnat oss.
Vi hedrar Heimos och Eskos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
OH2AA:s vårläger
Kakkosten Kerho ry, OH2AA, håller sitt traditionella vårläger vid Kontion maja i Botby, Helsingfors lördag och söndag 4-5.5.2019 kl. 10.00 framåt. Adress: Blomängsvägen 10, Helsingfors 00900. De modigaste kan övernatta vid stugan (egen sovsäck eller dylikt med). I programmet finns umgänge, radioaktiveringar och bakluckeloppis.  Från köket fås ärtsoppa, plättar, grillkorv samt te/kaffe. Välkomna önskar Styrelsen för OH2AA.
 
Lutikoiden tuuletus 11.5.
Salon Radiokerho ordnar det traditionella Lutikoiden tuuletus evenemanget vid klubben i Muurla gård lördagen den 11.5 klockan 10-16. Förutom mätapparatur och bonk erbjuds även kaffe, bulla, stenhällsplättar, grillkorv, “ludeburgare” och annat smakfullt. Lössen har ökat i bakkammaren och till alla byggares glädje överger vi alltså gärna dessa. Torgplatser finns på klubbens maståker till priset 15 € (för klubbens medlemmar 5 €). Förfrågningar och förhandsbokningar av Memma, tfn 050 569 2298 eller oh1eg ät sral punkt fi. Klubbens adress är Pihkavuorentie 15, 25130 Muurla. Välkomna!
I samband med vädringen firar klubben bonkläger nästan hela veckoslutet. På fredag erbjuds bastubadande och diskussioner. Avslappnade diskussionerna fortsätter efter vädringen även på lördagen. Det finns plats för tält och husvagnar på maståkern. Övernattningsavgift 10 euro. Förfrågningar och förhandsbokningar till Memma.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s Peruskisa samt A.R.I. International DX Contest.
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 144 MHz och på torsdagen NAC 50 MHz.
Nästa veckoslut tävlas VOLTA WW RTTY Contest och CQ-M International DX Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 12.5 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media