Finlands radioamatörförbunds kanslibulletin 18/2019, 11.5.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Denna bulletin läses på söndagen 12.5. kl. 15:00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz från Vasa med anropet OH6A.
 
INNEHÅLL
* Mastkurs 25.5.2019 *
* Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 *
* Förbundets sommarläger 11.-14.7.2019 *
* Födelsedagskaffe för Old-Timers 5.6.2019 *
* OH-katalogens publiceringstillstånd *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* K.S. Sainios minnestävling 19.5. *
* Nästa bulletin *
 
 
* Mastkurs 25.5.2019 *
När och var?
SRAL ordnar i samarbete med Artjärven Viestitekniknen Yhdistys en kurs för Grunderna i mastarbetssäkerhet. Kursen hålls lördagen den 25.5.2019 i Viestikallio, Artjärvi.
Kursens innehåll
Under kursen gås säkerhetsärenden igenom och därtill varnas för farliga situationer. Förutom detta bekantar vi oss med användning av fallskydd och korrekt användning utrustning samt säkra arbetsmetoder.
Kursen fördelar sig i två delar: en teoridel i föreläsningsform och en praktisk övning som utförs i mast. De övningar som utförs i masten är frivilliga och övervakade. De som deltar i kursen får föreläsningsmaterial i skriftligt format.
Till vem riktar sig kursen?
Kursen är ämnad åt förbundets medlemmar och riktar sig i synnerhet till nybörjare i mastarbeten. Kursen ger INTE behörighet till mastarbeten.
Till kursen antas högst 14 personer i anmälningsordning. Nedre åldersgränsen är 18 år. Ifall det finns utrymme kan även 15-17 åringar tas med på kursen, men dessa får inte delta i de övningar som utförs i masten.
Pris och anmälan
Kursens pris är 25 euro och inkluderar bespisning. Kursen betalas kontant på plats.
Kursledarna är Vili OH5GE och Heikki OH2LH.
Anmälan tillkurserna t.o.m. söndag 19.5.2019 genom den blankett som finns på förbundets webbsidor.
 
* Radioamatörernas lägerskola 7-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbund ordnar en en vecka lång lägerskola i Petäys Resort, Tyrväntö. Kom med på lägerskolan för att lära dig mer om radioamatörverksamheten och stifta bekantskap med andra hobbyutövare.
Under en veckas tid får du grundfärdigheterna om radioamatörverksamhet. Till sist finns möjlighet att utföra ra-examen. SRAL:s sommarläger ordnas på samma plats delvis samtidigt med lägerskolan.
Lägerskolans pris är 210 € och inkluderar måltider, logi, undervisning, föreläsningsmaterial samt examen. Inkvartering antingen i en gymnastiksal eller i tält, ta alltså med egna madrasser och sängkläder.
I lägerskolan ryms högst 15 elever och om platserna fylls har unga personer förtur (nedre åldersgräns 9 år).
Anmälningar senast 31.5 via blanketten på förbundets webbsidor sral.info/leirikoulu-2019
 
 
* Förbundets sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbunds nästa sommarläger arrangeras i Petäys Resort i Hattula 11–14.7.2019. Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA.
Mer specifika uppgifter om logi, lägret och lägerprogrammet publiceras på sommarlägrets webbsidor: oh3aa.fi/petays-2019 samt på förbundets webbsidor.
 
* Födelsedagskaffe för Old-Timers 5.6.2019 *
Förbundet inbjuder alla OT:s som fyller jämna årtal, d.v.s. 70, 75, 80, 85, 90, 95, samt 100 år i år, till ett traditionellt födelsedagskafferep.
Tillställningen hålls i Helsingfors den 5.6.2019. Personliga inbjudningar har skickats till jubilarerna med post denna vecka.
 
* OH-katalogens publiceringstillstånd *
OH-katalogen 2019 utkommer igen till sommarlägret. Där hittas endast uppgifter om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publiceringen. I OH-katalogen finns namn, anrop, postadress och info om egenanropservicen.
Om du vill godkänna eller förbjuda publiceringen av dina uppgifter, meddela därom t.o.m. 10.6. genom att fylla i blanketten som finns på förbundets websidor. Alternativt kan du alltid ringa eller skicka emejl till kansliet.
Ifall du gett tillstånd till publiceringen tidigare behöver du inte förnya tillståndet. OH-katalogens webversion publiceras när de nya websidornas medlemsdel  blir färdig.
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Aarre Näre, OH1TZ, och Hannu Moisio, OH3HM, har lämnat oss.
Vi hedrar Aarres och Hannus minne med en stunds tystnad.
 
 
 
* Klubbarna meddelar *
 
Lahden Radioamatöörikerho meddelar:
Kom med och hälsa på Tapio, OH6UBZ/mm till kvällsskeden kl. 19:00 UTC på frekvensen 14115 kHz.
Tapios världsomsegling är på slutrakan. Efter 311 soloseglingsdygn befinner han sig nordost om Azorerna, CU2, på den sista etapen före målet i Frankrike.
Beroende på vindförhållandena beräknas Tapio nå målet mellan 21. – 23.5.2019, då han blir den första skandinav som ensam och utan att stanna i mellan har seglat världen runt.
Dit Tapio nu befinner sig borde det vara bra konds från Finland. Du är välkommen att hälsa på och önska Tapio lycka till de sista tusen sjömilen.
Kvällsskeden börjar för närvarande kl. 19:00 UTC, d.v.s. kl. 22:00 Finsk tid, på frekvensen 14115 kHz. Bäringen från Finland till Tapio är 255 – 265 grader.
Skeden inleds med en vindprognos varefter man genomgår de viktigaste dagliga händelserna samt varnar om näraliggande andra fartyg, då Tapios AIS-mottagare inte fungerar.
De ansvariga för skeden är Hannu, OH1HAQ samt Jari, OH2BU.
Beroende på störningsläget kan man hamna att byta frekvens, först till 14120 kHz och sedan till 14345 kHz.
På Lahden Radioamatöörikerhos, OH3AC, hemsidor hittar du kvällsskedens agenda samt uppgifter om tid och frekvens ändras.
Välkommen med önskar Tapios radioteam.
 
* Tävlingsnyheter *
Nästa veckoslut tävlas VOLTA WW RTTY Contest och CQ-M International DX Contest.
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 432 MHz och på torsdagen NAC 70 MHz.
Följande veckoslut tävlas OH-SM-landskampen i CW och SSB, K.S.Sainios minnestävling, His Majesty The King of Spain Contest och Baltic Contest.
 
* K.S. Sainios Minnestävling 19.5. *
K.S.Sainios minnestäving tävlas söndagen 19.5. Tävlingen är en del av SRAL:s HF-tävlingars FM-serie och arrangeras av OH2T.
Tilläggsuppgifter på förbundets websidor.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 19.5 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media