Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 22/2019, 8.6.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL
* Märket jubileumsår 2019 *
* Förbundets sommarläger 11.-14.7.2019 *
* Kom med och läs bulletinen! *
* Önskar du dina uppgifter i OH-katalogen? *
* Svar önskas till klubbenkäten *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Märket jubileumsår 2019 *
År 2019 är Märkets 50 års jubileumsår. Detta 50 år för OJ0 firas med aktiviteter och samvaro såväl nationellt som internationellt. Under sommarperioden 2019 ordnas festligheter dit många Märketveteranser har bjudits in. Dessa bildat tillsammans med lokala en grupp som omfattar mer än 10 olika DXCC-länder. På Märket finns i denna stund 21 ikraftvarande radioamatörtillstånd. Förväntan är att hälften av dessa kommer igång under denna sommar på ett sätt eller annat.
Aktiviteterna år 2019 börjar med Pasis, OH3WS/OJ0W operation i början på maj. Pasi fungerar även som värd för många av de kommande aktivitetsveckorna, så OJ0W kommer att höras fler gånger under årets lopp. Likaså fungerar Henri, OH3JR som värd under flera veckor, så även OJ0JR kommer att vara QRV flera gånger. Mer specifika uppgifter om de olika veckornas aktiviteter hittas på förbundets webbsidor.
OJ0AW och OJ0JR är QRV från lördagen 8.6 till lördagen 15.6 på HF-banden och även en del på VHF. Välkomna att hålla kontakter och samtidigt fira OJ0-landets 50 års jubileum!
Märket kan även firas genom att hålla kontakter för awardet ”Märket 50 Year Anniversary” som kan fås genom att hålla kontakter med 10 olika OJ0-stationer under år 2019. Med Märketawardet fås en symbolisk nyckel till Märket. Redan genom att hålla kontakt med 5 olika stationer fås ett aktivitetsaward. Även OJ-snedstreck anrop duger. Sänd loggutdrag till Pasi, OH3WS, pasi punkt bergman är majakkaseura punkt fi. Kort behövs inte.
Även Posten Åland hedrar jubileumsåret. Finlands Fyrsällskap har ett särskilt OJ0-frimärke som förses med Märket poststämpel. Pasi, OH3WS, levererar Märket frimärket på ett Märketpostkort till priset fyra euro.
Det går även att åka på dagsutflykt till Märket 10.7 och 16.7 med skeppare Fredrik Holmström från Västra Åland. Det finns ca 2-3 timmar tid på fyren, beroende på väder. På plats får man träffa antingen den internationella gruppen (10.7) eller SRAL:s ungdomsgrupp (16.7) och stifta bekantskap med fyrens historia och radiohemligheter. Utflyktens pris är 80 euro och i detta ingår kaffe med dopp, som avnjuts på ön. Det finns även möjlighet att hålla kontakter som en givande del i Märket awardet, genom att använda OJ0/eget anrop. Mer information och anmälningar via Martti, OH2BH, martti punkt laine ät kolumbus punkt fi.
* Förbundets sommarläger 11.-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbunds nästa sommarläger arrangeras i Petäys Resort i Hattula 11–14.7.2019. Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA. Mer specifika uppgifter om logi, lägret och lägerprogrammet publiceras på sommarlägrets webbsidor: oh3aa.fi/petays-2019 samt på förbundets webbsidor.
SRAL:s handikappkommitté ordnar lördagen 13.7 transpoprt från Hämeenlinna järnvägsstsation till Petäys och tillbaka. Transporten ordnas på förmiddagen och retur sker under eftermiddagen. Tidtabellerna för transporterna specificeras närmare evenemanget. Det finns begränsat med platser, så du bokar väl din plats i tid. Mer information från ordföranden för handikappkommittén Tomi Liukkonen, OH3FSR, tomi punkt liukkonen ät liukkonen punkt eu, tfn 044 201  8383.
* Kom med och läs bulletinen! *
Bulletinen saknar fler läsare av den finskspråkiga bulletinen från olika klubbar. Läsaren bör ha beredskap att samtidigt läsa bulletinen på 80 och 40 meter. För läsande av bulletin betalas ersättning till den klubb läsaren fastställer. Bulletinen kan väl läsas ett par gånger i året eller exempelvis månatligen. Läsare söks även för bulletin som börjar i DMR-nätverket. Mer uppgifter från kansliet, toimisto ät sral.fi eller 09 562 5973.
* Önskar du dina uppgifter i OH-katalogen? *
OH-katalogen 2019 utkommer igen till sommarlägret. Där hittas endast uppgifter om de medlemmar som särskilt gett sitt tillstånd till publiceringen. Om du vill godkänna eller förbjuda publiceringen av dina uppgifter, meddela därom t.o.m. 10.6. genom att fylla i blanketten som finns på förbundets websidor. Alternativt kan du alltid ringa eller skicka emejl till kansliet.
Ifall du gett tillstånd till publiceringen tidigare behöver du inte förnya tillståndet. OH-katalogens webversion publiceras när de nya websidornas medlemsdel  blir färdig.
* Svar önskas till klubbenkäten *
Klubbarna har skickats en enkät per epost den 16.5.2019. Till några klubbar har enkäten skickats per post, i brist på epostadress. Ifall klubbenkäten inte nått er klubb, tag vänligen kontakt med kansliet. Genom att fylla i enkäten befrias klubben från förbundets medlemsavgift. Svar önskas t.o.m. 10.6.2019.
* Silent Key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Olavi Tammi, OH2BHQ, gått bort. Vi hedrar Olavis minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC meddelar
Välkommen att delta i scheds för Tapios, OH6UBZ/mm hemfärd
Tapios, OH6UBZ/mm; förflyttande av segelbåten ”Asteria” mot hemmet i Finland håller på att börja. Som hjälp fungerar en ny dieselmotor och gast som bytts i Frankrike.
Tapio önskar alla finska radioamatörer välkomna till scheds. Hemresan torde börja lördagen 8.6 och fortsätter tills veckan efter midsommar. Scheds sker till en början på 20 meter och närmare Finland även på 40 och 80 meter. Frekvenserna och tiderna hittar du på OH3AC:s webbsidor.
Kuopion Seitoset ry, OH7AA, meddelar
De Öst-Finländska radioentusiasternas sommardagar 14. – 16.6.
OH7AA arrangerar de Öst-Finländska radioentusiasternas sommardagar på Konnekosken Kievari i Rautalammi, fre-sö 14. – 16.6.2019.
Adressen är Konnekoskentie 351, Rautalampi. På programmet finns förutom sedvanliga baklucksloppis, lotteri och bastubadande även digert innehåll framfört av OH7SV, OH6RM, OH7KP samt OH7JHA. Närmare info på OH7AA:s nätsidor.
Välkommen!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas DRCG WW RTTY.
Nästa veckas tisdag tävlas NAC 432 MHz och på torsdag NAC 50 MHz.
Nästa veckoslut tävlas All Asian CW och Ukrainian DX Classic.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst om från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 16.6 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media