Finlands Radioamatörbörbunds kanslibulletin 23/2019, 15.6.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin läses söndagen 16.6. kl. 15.00 från OH6A i Vasa
INNEHÅLL
* Förbundets sommarläger 11.-14.7.2019 *
* Radioamatörernas frekvenser är eftertraktade i världen *
* Märket-ungdomsveckan 13. – 20.7.2019 *
* Kansliet meddelar *
* Kom med och läs bulletinen! *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets sommarläger 11.-14.7.2019 *
Finlands Radioamatörförbunds nästa sommarläger arrangeras i Petäys Resort i Hattula 11–14.7.2019. Lägret arrangeras av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA. Mer specifika uppgifter om logi, lägret och lägerprogrammet publiceras på sommarlägrets webbsidor: oh3aa.fi/petays-2019 samt på förbundets webbsidor.
 
Logi
Om hotellbokningen ännu är ogjord lönar det sig att handla snabbt. Enstaka hotellrum finns ännu lediga. I Petäys resort finns även tält- och husvagnsplatser. Bokningar kan göras på adressen lyyti.in/petays2019. Samma sidor innehåller även bokningsläget och prisuppgifter. Bokningen kan även göras per telefon till numret 03 673310.
 
Kost
Torsdag till lördag serveras lunch (kl.12 -14) samt middag (kl. 16 – 18). På förhand beställd lunch kostar 8,50 € och middag 14 €. På platsen kostar lunchen 12 € och middagen 17 €. På söndagen serveras lunch som kan köpas på platsen skillt. Frukosten (kl. 7 – 10) ingår i rumspriset. Andra kan köpa den för € 6,50 i förskott eller € 10 på platsen. Förhandsbokningen till måltiderna kan endast göras på webbsidan eller genom att kontakta Petäys resort direkt.
 
Ham Dinner
Lördagen 13.7. anordnas på lägret en Ham Dinner kl. 19 -21. Till Dinnern anmäler man sig skillt i resortens reception. Dinnern kostar 35 €. Mer information finns på lägrets websidor.
 
Transport
Från Tavastehus centrum går busslinje 620 till Tyrväntö.
SRAL:s handikappkommitté ordnar lördagen 13.7 transpoprt från Tavastehus järnvägsstsation till Petäys och tillbaka. Transporten ordnas på förmiddagen och retur sker under eftermiddagen. Tidtabellerna för transporterna specificeras närmare evenemanget. Det finns begränsat med platser, så du bokar väl din plats i tid. Mer information från ordföranden för handikappkommittén Tomi Liukkonen, OH3FSR, tomi punkt liukkonen ät liukkonen punkt eu, tfn 044 201  8383.
Välkommen till lägret!
 
* Radioamatörernas frekvenser är eftertraktade i världen *
IARU Region 1 har publicerat ett cirkulär om föreslagna frågor på agendan för Världsradiokonferensen år 2023. Frankrike har föreslagit att frekvensområdet 144-146 MHz (2 m) skulle användas för flygtrafik. IARU följer med oro med detta förslag. IARU kommer med kraft att framföra sin syn till de regionala telekommunikationsorganisationerna och ITU. Målet är att verka för att frekvensområdet primärt förblir i amatörradiobruk. SRAL stöder IARU:s synpunkter och kommer att kraftigt stöda dem i vårt land.
Agendan innehåller också ett förslag om att undersöka hur väl Galileo-navigationssystemet är förenligt med amatörradiotrafiken på frekvensområdet 1240-1300 MHz (23 cm). Det har förekommit en del störningsfall men de har utretts. Enligt IARU:s ståndpunkt bör en teknisk utvärdering göras i vederbörande CEPT-forskningsgrupp. Amatörtrafikens funktionella särdrag måste beaktas på ett tillbörligt sätt för att undvika oproportionerliga och överdrivna skyddsåtgärder. Det behövs alltså sådana riktlinjer på CEPT/ITU-nivå och motsvarande direktiv från teleförvaltningarna som underlättar fortsatt användning för amatörradioexperiment samtidigt som man respekterar GNSS-servicens primära status.
SRAL har under årens lopp ett flertal gånger framfört till Transport- och kommunikationsverket och dess föregångare Kommunikationsverket önskemål om att man i Finland inte skulle fatta förhastade, stränga nationella beslut beträffande amatörradiotrafik på frekvensområdet 23 cm innan de internationella aktörerna har undersökt saken noggrannt och givit anvisningar till förvaltningarna om en gemensam policy.
De Galileomottagare som kommer att tas i bruk i Finland kan ju inte vara tekniskt märkbart sämre (störningskänsligare) än mottagarna på annat håll inom EU-området.
 
* Märket- ungdomsveckan 13. – 20.7.2019 *
SRAL:s anropssignal OJ0C kommer att vara i gång under Märkets ungdomsvecka 13. – 20.7. då Nuutti, OH1UBO, Arttu, OH2FB och Mikael OH3UAF aktiverar stationen. Det finns ännu plats för en ungdom som för första gången kommer till Märket för att köra. Välkommen med!.
För att nå inhemska kontakter är man ofta i gång på 80 och 40 meter. Kontakterna duger till MÄRKET 50 YEAR ANNIVERSARY awardet. Som värdar fungerar Pertti OH2PM och Pasi OH3WS. Talkogänget från Finlands Fyrsällskap sköter om uppehället. Mer information från Pasi, OH3WS, pasi punkt bergman at majakkaseura punkt fi.
År 2019 är Märkets 50 års jubileumsår. Detta 50 år för OJ0 firas med aktiviteter och samvaro såväl nationellt som internationellt. Under sommarperioden 2019 ordnas festligheter dit många Märketveteraner har bjudits in.
Märket kan även firas genom att hålla kontakter för awardet ”Märket 50 Year Anniversary” som kan fås genom att hålla kontakter med 10 olika OJ0-stationer under år 2019.
 
* Kansliet meddelar *
Det har kommit qsl-kort till kansliet. Välkomna att hämta, du kan kontakta kansliet för att kolla din qsl-status om du önskar. Telefon: 09 562 5973, eller emejl toimisto ät sral punkt fi.
 
* Kom med och läs bulletinen! *
Bulletinen saknar fler läsare av den finskspråkiga bulletinen från olika klubbar. Läsaren bör ha beredskap att samtidigt läsa bulletinen på 80 och 40 meter. För läsande av bulletin betalas ersättning till den klubb läsaren fastställer. Bulletinen kan väl läsas ett par gånger i året eller exempelvis månatligen. Läsare söks även för bulletin som börjar i DMR-nätverket. Mer uppgifter från kansliet, toimisto ät sral.fi eller 09 562 5973.
* Silent Key *
Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Raimo Honkaniemi, OH6OH, Pekka Rautiainen, OH7MYS, Kalle Luoma, OH6ECI, samt Jaakko Kokko, OH6NWO, gått bort. Vi hedrar Raimos, Pekkas, Kalles och Jaakkos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
Kahdeksikkojen kerho ry informerar:
Kahdeksikkojen kerho firar sin vårsäsongsavslutning tisdagen 25.6. med start kl. 18.
Grillen är het och det vankas grillkorv. Samtidigt kan ni hämta era qsl-kort samt lämna in avgående. Klubbkvällarna blir på paus och inleds igen på hösten 3.9.2019.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas All Asian CW och Ukrainian DX Classic.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas Ukrainian DX Digi.
Nästa vecka tävlas på tisdagen NAC 2,3 GHz+ up
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 30.6 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto OH6GSB.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media