Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 25/2019, 6.7.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin läses söndagen 7.7. kl. 15.00 finsk tid från Vasa med anropet OH6A på frekvensen 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Förbundets sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *
* Utbildningsevenemang för klubbarna under sommarlägret *
* Eget program för unga på sommarlägret *
* POLAR-läger 11-13.10.2019 *
* Ansökan om rätten att anordna Höstdagarna och höstmötet 2019 *
* Märkets 50:e jubileumsår *
* Lapplands IOTA-öar QRV 24-29.7.2019 *
* Andra evenemang och meddelanden *
* Kansliet meddelar *
* Kom och läs bulletinen *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
_____________________________
* Förbundets sommarläger i Petäys 11-14.7.2019 *Förbundets sommarläger närmar sig! Lägret hålls i Petäys Resort 11-14.7.2019. Lägret ordnas av Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA.
Lägerprogram
Ett uppdaterat lägerprogram hittas på sommarlägrets webbsidor: oh3aa.fi/petays-2019.
Lägret börjar med hissning av flaggan under torsdagen 11.7 kl. 12.00 och avslutas med nedhalning av flaggan på söndag kl. 12.00. I programmet finns bl.a. olika föreläsningar, träffar, forum, workshopar och presentationer.
På fredagen går det att delta i HamiGolf och på lördagen i en OHFF-expedition. Från torsdag till lördag finns även lopptorg och SRAL:s materialförsäljning. Styrelsens frågetimme hålls klockan 12.00 på lördagen.
Ham Dinner
Lördagen 13.7. anordnas på lägret en Ham Dinner kl. 19 -21. Till Dinnern anmäler man sig skillt i resortens reception. Dinnern kostar 35 €. Mer information finns på lägrets webbsidor.
Logi
Om hotellbokningen ännu är ogjord lönar det sig att handla snabbt. Enstaka hotellrum finns ännu lediga. Det lönar sig att kontakta Petäys resort direkt per telefon till numret 03 673310.
Kost
Torsdag till lördag serveras lunch (kl.12 -14) samt middag (kl. 16 – 18). På platsen kostar lunchen 12 € och middagen 17 €. På söndagen serveras lunch som kan köpas på platsen skillt. Frukosten (kl. 7 – 10) ingår i rumspriset. Andra kan köpa den för € 10 på platsen.
Strandcafeet Kaisa betjänar kl. 13.00 till 21.39.
Transport till lägret
Petäys resort är belägen i Hattulas Tyrväntö, c. 23 km från Tavastehus.
Från Tavastehus centrum går busslinje 620 till Tyrväntö. Tidtabeller finns på sajten reittiopas.hameenlinna.fi.SRAL:s handikappkommitté ordnar lördagen 13.7 transpoprt från Tavastehus järnvägsstsation till Petäys och tillbaka. Transporten ordnas på förmiddagen och retur sker under eftermiddagen. Tidtabellerna för transporterna specificeras närmare evenemanget. Det finns begränsat med platser, så du bokar väl din plats i tid.
Mer information från ordföranden för handikappkommittén Tomi Liukkonen, OH3FSR, tomi punkt liukkonen ät liukkonen punkt eu, tfn 044 201  8383.
Lägrets deltagaravgifterLägrets deltagaravgifter är 25 euro per vuxen för hela lägret, 15 euro för familjemedlemmar och 15 euro för 12-17 åriga unga. Under 12 åringar får delta gratis. Den maximala deltagaravgiften för en familj är 50 euro.
Lägrets deltagaravgift för dagsbesökare är 10 euro.
Kontaktuppgifter
Adressen till Petäys Resort är Petäyksentie 35, 14620 Tyrväntö, telefon 03 673 301 och webbsidorna www.petays.fi.
Välkommen på läger!
* Utbildningsevenemang för klubbarna under sommarlägret *Förbundet ordnar i samband med sommarlägret i Petäys en utbildningshelhet i två delar om att ordna radioamatörkurser. Utbildningen är ämnade i synnerhet för de klubbar som under de senaste åren inte har ordnat radioamatörkurser.
Under utbildningstillfället ges färdigheter till att uppgöra innehåll och tidtabeller för kursen, därtill stiftas bekantskap med Moodle-studieomgivningen.
Även uppgifter om förbundets förnyade kursinnehåll ges. Vi dryftar även hur det på kursen bereds en bra demosession som stöder inlärningen och vi tar en titt på lärarens värld.
Ifall er klubb har utbildat nya radioamatörer och ni skulle vilja komma med och ordna testkurser med det förnyade kursmaterialet, är ni välkomna att delta i utbildningen.
Syftet är att aktivera klubbarna till att nästa vinterperiod ordna i huvudsak kurser i elementär klass.
Kurstidtabellen är fredag 12.7 kl. 10.00 – 12.50 och lördag 13.7 kl. 08.00-10.00.
Anmälan per e-post till adressen koulutus ät sral.fi eller per telefon till Vellu, OH7FQH, på nummer 0500 57708.
Välkommen till skolningen!
* Eget program för unga under sommarlägret *Vid sidan om SRAL:s sommarläger har eget program planerats åt unga. En lägerstation har reserverats för de unga under fredag och lördag kl. 11.30-13.30 och på plats finns åtminstone representanter från ungdomsteamet för att handleda aktiviteten.
Därtill sker en ungdomsträff vud lägerstationen på lördagkväll klockan 17.30-19.00. Vi ses alltså på sommarlägret!
* POLAR-läger 11-13.10.2019 *SRAL:s ungdomsteam ordnar ett POLAR-läger för unga i Isohiekan leirikeskus i Keuruu 11-13.10.2019. I programmet finns bl.a. deltagande i SSB-delen av Scandinavian Activity Contest och tävlingsskolning.
Därtill finnsi programmet tävlingar med radioamatörtema och bastubadande samt trevlig samvaro. Deltagaravgiften är 20 euro som inkluderar kost, logi och program. Mer uppgifter från adressen sral.info.
Anmälningstiden börjar 13.7.
* Ansökan om rättigheterna att ordna Höstdagarna och höstmötet 2019 *På grund av poströstningstidtabeller bör Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hållas lördagen 16.11.2019. En arrangör söks för evenemanget.
Kring höstmötet är det möjligt att ordna Höstdagar, under vilka det ordnas presentationer och träffar samt ett eventuellt lopptorg.
Höstdagarna kan vara hela veckoslutet eller vara ett endagsevenemang. Programmet kan fritt bestämmas av arrangören.
Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagar? Ansökningar om rättigheterna att ordna dessa kan sändas till adressen toimisto ät sral punkt fi.
Per post kan ansökan sändas till adressen Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Märkets 50:e jubileumsår 2019 *
OJ0- festspektaklet får vind i seglen från och med 6.7.
Genom att köra 10 olika OJ0-anrop under året 2019 får du ett snyggt Märket-award och en symbolisk nyckel till fyren. Redan med fem kontakter får du ett aktivitetsaward, med motiv av flygbild över Märket samt frimärket.
Även OJ0-snedstreck-anropen räknas. Skicka ditt loggutdrag till Pasi, OH3WS, oh3ws ät sral punkt fi. Kort behövs inte.
Tidtabell:
6. – 10.7.  OJ0A (operatörer CO8DM, DJ9ZB, E21EIC, E20NKB, SM3DYU, OH2TA, OH2BH, OH3JR)
10. – 13.7. OJ0B, OJ0Z (operatörer DJ9ZB, OH2PM, PB2T, OH3JR )
13. – 20.7. OJ0C (operatörer OH1UBO, OH2FB, OH3UAF, OH3WS)
SRAL:s anropssignal OJ0C är i gång på Märkets ungdomsvecka 13. – 20.7., då Nuutti, OH1UBO, Arttu, OH2FB och Mikael OH3UAF aktiverar stationen. Man kommer att vara i gång på 80 och 40 meter för inhemska QSO:n.
Som gamla rävar assisterar Pertti OH2PM och Pasi OH3WS till Märket pileupperna.
Under IARU-kontesten 13. – 14.7. kör en internationell grupp OH0C-anropet på samtliga band CW och SSB. Som operatörer agerar CO8DM, E21EIC, OH2BH, OH2TA.
Dessutom kommer även värdarna att vara i gång: OJ0W (OH3WS), OJ0JR (OH3JR), OJ0BH (OH2BH) ja OJ0MR (OG2M).
Kom med och fira Märkets 50:e jubileumsår.
Gör en önskeresa till Märket
 
Märket-skepparen Fredrik Holmström bjuder på en dagtur till Märket från Åland onsdagen 10.7. kl. 08.00 och tisdagen 16.7. kl. 08.00. med avgång från Eckerö gästhamn på Västra Åland.
Vid fyren dröjer man 2 till 3 timmar beroende på vädret. På platsen får du en radioamatörindoktrination och kan bekanta dig med fyrens historia. Turens pris är 80 euro och inkluderar kaffe och bulla.
Det är även möjligt att köra kontakter som givande part till Märket awardet. Tilläggsinfo Martti, OH2BH, martti punkt laine ät kolumbus punkt fi.
* Lapplands IOTA-öar QRV 24-29.7 *Tornedalens Inakari, EU-192 och Selkä-Sarvi EU-126 aktiveras under tiden 24-29.7 av Radio Arcala gänget så att fyra stationer är QRV samtidigt. Operatörerna är OH1MA, OH2BH, OH2GEK, OH2MM, OH8NC, OH9VC och OH9RJ.
Gruppen sporrar i och med den egna aktiviteten även klubbar och individuella radioamatörer till att aktivera de otaliga finska IOTA-öarna och målet är att alla Finlands tio IOTA-gruppnummer är QRV under ifrågavarande vecka.
Veckan inkluderar även IOTA-tävlingen.
* Övriga evenemang och meddelanden *OH1NOA/P sommarturné till OHFF-buskar
Timo, OH1NOA, aktiverar ca 30 OHFF-områden under tiden 30.6 – 13.7.2019. Aktiviteterna börjar söndagen 30.6.2019 från Helvetinjärvi nationalpark och slutar sommarlägerveckoslutet i Hämeenlinna.
Buskar aktiveras från tidigare OH6, OH8, OH7, OH4, OH5 och OH3-kretsarna. Alla QSO:n välkomna. Följ med wwff.co Agendan, clustern samt på adressen: thehamradio.com.
Ifall du under turnén lyckas hålla minst 44 QSO:n får du ett specialaktivitetsaward i PDF-format!
* Kansliet meddelar *Kansliets öppethållning i juli
Kansliet är stängt under sommarlägret 11 och 12.7 samt 16-26.7.2019.
Bulletinen läses ej vecka 29 och 30.
Har fakturan för frekvensavgiften inte kommit?
På grund av förändringar inom transport- och kommunikationsverket, dvs. Traficom, som bildades i årsskiftet har en del som beställt e-faktura över frekvensavgiften inte fått en e-faktura utan fakturan har sänts i pappersformat.
Om fakturan inte kommit, kan en efterfrågas av Traficom t.ex. via e-postadressen radiotaajuudet ät traficom.fi.
* Kom med och läs bulletinen! *Bulletinen saknar fler läsare av den finskspråkiga bulletinen från olika klubbar. Läsaren bör ha beredskap att samtidigt läsa bulletinen på 80 och 40 meter. För läsande av bulletin betalas ersättning till den klubb läsaren fastställer.
Bulletinen kan väl läsas ett par gånger i året eller exempelvis månatligen. Läsare söks även för bulletin som börjar i DMR-nätverket. Mer uppgifter från kansliet.
* Klubbarna meddelar *
Radioamatöörit Kokemäki ry
Radioamatöörit Kokemäki ry anordnar en kurs i elementär klass på hösten. Kursen arrangeras i samarbete mellan Kokemäen Kansalaisopisto och MPK.
Anmälning sker till MPK eller Kansalaisopisto och tilläggsinfo fås från nämnda organisationers kurskalendrar. De som genomgått kursen godkänt erhåller två repövningsdagar.
* Tävlingsnyheter *Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling och DL-DX RTTY.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdagen.
Nästa veckoslut tävlas  IARU HF-Championship.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst om en vecka, söndagen 14.7 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media