Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 27/2019, 3.8.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.
Denna bulletin läses söndagen 4.8. kl. 15.00 finsk tid från Vasa med anropet OH6A på frekvensen 3720 kHz.
INNEHÅLL
* POLAR-lägret 11-13.10.2019 *
* Ansökan om rätten att anordna Höstdagarna och höstmötet 2019 *
* Kom och läs bulletinen *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
_____________________________
* POLAR-lägret 11-13.10.2019 *SRAL:s ungdomsteam ordnar ett POLAR-läger för unga i Isohiekan leirikeskus i Keuruu 11-13.10.2019.
I programmet finns bl.a. deltagande i SSB-delen av Scandinavian Activity Contest och tävlingsskolning.
Därtill finns på programmet tävlingar med radioamatörtema och bastubadande samt trevlig samvaro. Deltagaravgiften är 20 euro som inkluderar kost, logi och program.
Mer uppgifter från adressen sral.info.
Välkommen till lägret!
* Ansökan om rättigheterna att ordna Höstdagarna och höstmötet 2019 *På grund av poströstningstidtabeller bör Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hållas lördagen 16.11.2019. En arrangör söks för evenemanget. Kring höstmötet är det möjligt att ordna Höstdagar, under vilka det ordnas presentationer och träffar samt ett eventuellt lopptorg.
Höstdagarna kan vara hela veckoslutet eller vara ett endagsevenemang. Programmet kan fritt bestämmas av arrangören.
Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagar? Ansökningar om rättigheterna att ordna dessa kan sändas till adressen toimisto ät sral punkt fi. Per post kan ansökan sändas till adressen Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Kom med och läs bulletinen! *Bulletinen saknar fler läsare av den finskspråkiga bulletinen från olika klubbar. Läsaren bör ha beredskap att samtidigt läsa bulletinen på 80 och 40 meter. För läsande av bulletin betalas ersättning till den klubb läsaren fastställer.
Bulletinen kan väl läsas ett par gånger i året eller exempelvis månatligen. Läsare söks även för bulletin som börjar i DMR-nätverket. Mer uppgifter från kansliet.
* Klubbarna meddelar *
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit OH2AP
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit, OH2AP, anordnar en till behörighet för elementär klass ämnad kurs under hösten 2019. Kursen börjar måndagen 2.9. kl. 18 vid föreningshuset i Järvenpää, på adressen Kartanontie 20 som är beläget bredvid järnvägsstationen och Järvenpää-huset.
OH2AP anordnar även en till behörighet för allmän klass ämnad Teknik 2 -kurs under hösten. Kursen börjar på tisdagen 3.9. kl. 18 på samma plats. Tilläggsinformation om kurserna finns på OH2AP:s websidor. Anmälningar med e-post till: oh2ap at sral punkt fi.
Radioamatöörit Kokemäki ry
Radioamatöörit Kokemäki ry anordnar en kurs i elementär klass på hösten. Kursen arrangeras i samarbete mellan Kokemäen Kansalaisopisto och MPK.
Anmälning sker till MPK eller Kansalaisopisto och tilläggsinfo fås från nämnda organisationers kurskalendrar. De som genomgått kursen godkänt erhåller två repövningsdagar.
Kurs i elementär klass i Forssa
Med sökordet ”Wahren 340101” hittar du information om en kommande radioamatörkurs i Forssa.
Kursen hålls på Wahren-institutet börjandes 18.9. kl. 18 på Samlyceet i Forssa.
* Tävlingsnyheter *Detta veckoslut tävlas Sommartävlingen samt European HF Championship.
Sommartävlingen köres söndagen 4.8. och den arrangeras av OH2T. Tävlingen är en del av SRAL:s HF-tävlingars FM-serie. Mer info på SRAL:s sidor.
Nästa veckoslut tävlas  WAE DX CW samt Black Cat-tävlingen.
Black Cat-tävlingen körs på söndagen 11.8. Mer info på SRAL:s sidor.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst igen om en vecka, söndagen 11.8. klockan 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media