Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 28/2019, 10.8.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Denna bulletin läses söndagen 11.8. kl. 15.00 finsk tid från Vasa med anropet OH6A på frekvensen 3720 kHz.
INNEHÅLL
* POLAR-lägret 11-13.10.2019 *
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9. *
* Varaviestiverkko 2019-seminariet 5.10. *
* Ansökan om rätten att anordna Höstdagarna och höstmötet 2019 *
* Kom och läs bulletinen *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
_____________________________
* POLAR-lägret 11-13.10.2019 *SRAL:s ungdomsteam ordnar ett POLAR-läger för unga i Isohiekan leirikeskus i Keuruu 11-13.10.2019. I programmet finns bl.a. deltagande i SSB-delen av Scandinavian Activity Contest och tävlingsskolning. Därtill finns på programmet tävlingar med radioamatörtema och bastubadande samt trevlig samvaro. Deltagaravgiften är 20 euro som inkluderar kost, logi och program. Mer uppgifter från adressen sral.info.
Välkommen till lägret!
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9. *
Det blir öppet hus på Finlands Radioamatörförbunds kansli torsdagen 26.9.2019 kl. 12.00 – 16.30. Trevlig samvaro och smått tilltugg utlovas. Kanslit finns på adressen Krämarbackastigen 9 i Lassila, Helsingfors. Välkommen!
* Varaviestiverkko 2019-seminariet 5.10. *
MPK, Uudenmaan Pelastusliitto, Viestikiltojen Liitto samt SRAL arrangerar 5.10. 2019 ett seminarium med namnet Varaviestiverkko 2019 (fri översättning: reservkommunikationsnät 2019) i Tusby. Målsättningen är att sprida information om organisationernas förmåga att upprätta reservkommunikationsnätverk för att stöda myndigheternas och medborgarorganisationernas verksamhet, samt få synpunkter på verksamhetens utvecklingsbehov från myndigheter och andra organisationer. Tillfället är kostnadsfritt.
Det finns ännu plats vid seminariet, så om du är intresserad, tag kontakt med Jukka, OH6MWQ, helst med epost till egenanropet.
* Ansökan om rättigheterna att ordna Höstdagarna och höstmötet 2019 *
På grund av poströstningstidtabeller bör Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hållas lördagen 16.11.2019. En arrangör söks för evenemanget. Kring höstmötet är det möjligt att ordna Höstdagar, under vilka det ordnas presentationer och träffar samt ett eventuellt lopptorg.
Höstdagarna kan vara hela veckoslutet eller vara ett endagsevenemang. Programmet kan fritt bestämmas av arrangören.
Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagar? Ansökningar om rättigheterna att ordna dessa kan sändas till adressen toimisto ät sral punkt fi. Per post kan ansökan sändas till adressen Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Kom med och läs bulletinen! *Bulletinen saknar fler läsare av den finskspråkiga bulletinen från olika klubbar. Läsaren bör ha beredskap att samtidigt läsa bulletinen på 80 och 40 meter. För läsande av bulletin betalas ersättning till den klubb läsaren fastställer.
Bulletinen kan väl läsas ett par gånger i året eller exempelvis månatligen. Läsare söks även för bulletin som börjar i DMR-nätverket. Mer uppgifter från kansliet. Telefon: 09 562 5973.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Matti Koskinen, OH2AYW, Juha Varis, OH1JV, Pertti Kause, OH1SH, samt Veikko Peltotupa, OH6BR, har lämnat oss.
Vi hedrar Mattis, Juhas, Perttis och Veikkos minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
Turun Radioamatöörit ry OH1AA:s sommarläger
Turun Radioamatöörit, OH1AA:s sommarläger arrangeras i Tippsund på Tövsala 30.8. – 1.9.2019. På programmet finns olika aktiviteter såsom körande av kontakter, föredrag demonstrationer bastubad och orientering. Till förfogande finns 8 st. 6-8- personers stugor som kan reserveras. Husvagnsplatser finns några och man kan även komma med båt. Bespisning arrangeras på lördagen och möjligen även fredag kväll. Frukost serveras lördag och söndag. Grillarna hålls heta under hela lägrets gång. Lägerområdet står till vårt förfogande från fredagen kl. 17 till söndagen kl. 14.
Anmälningar till Birgitta med epost: oh1yl ät oh1aa.net, eller med textmeddelande till 0400 112125
Välkommen önskar OH1AA crew.
Radioamatörkurser
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit OH2AP
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit, OH2AP, anordnar en till behörighet för elementär klass ämnad kurs under hösten 2019.  Kursen börjar måndagen 2.9. kl. 18 vid föreningshuset i Järvenpää, på adressen Kartanontie 20 som är beläget bredvid järnvägsstationen och Järvenpää-huset.
OH2AP anordnar även en till behörighet för allmän klass ämnad Teknik 2 -kurs under hösten. Kursen börjar på tisdagen 3.9. kl. 18 på samma plats.
Tilläggsinformation om kurserna finns på OH2AP:s websidor. Anmälningar med e-post till: oh2ap at sral punkt fi.
Radioamatöörit Kokemäki ry
Radioamatöörit Kokemäki ry anordnar en kurs i elementär klass på hösten. Kursen arrangeras i samarbete mellan Kokemäen Kansalaisopisto och MPK. Anmälning sker till MPK eller Kansalaisopisto och tilläggsinfo fås från nämnda organisationers kurskalendrar. De som genomgått kursen godkänt erhåller två repövningsdagar.
Kurs i elementär klass i Forssa
Med sökordet ”Wahren 340101” hittar du information om en kommande radioamatörkurs i Forssa.  Kursen hålls på Wahren-institutet börjandes 18.9. kl. 18 på Samlyceet i Forssa.
* Tävlingsnyheter *Detta veckoslut tävlas WAE DX CW och Black Cat tävlingen.
Black Cat tävlingen går av stapeln söndagen 11.8. Mer info på SRAL:s sidor.
Nästa vecka tävlas på tisdag NAC 432 MHz och på torsdag NAC 70 MHz
Nästa veckoslut tävlas SARTG WW RTTY samt RDA Contest.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst igen om en vecka, söndagen 18.8. klockan 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media