Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 29/2019, 17.8.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin läses söndagen 18.8. kl. 15.00 finsk tid från Vasa med
anropet OH6A på frekvensen 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Internationellt fyr- och fyrskeppsveckoslut, ILLW, detta veckoslut *
* Öppet hus på SRAL:s kansi 26.9 *
* Varaviestiverkko 2019-seminariet 5.10. *
* POLAR-läger 11.-13.10.2019 *
* Ansökan om rätten att anordna Höstdagarna och höstmötet 2019 *
* Kom och läs bulletinen *
* Silent key *
* Evenemang *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Internationellt fyr- och fyrskeppsveckoslut, ILLW, detta veckoslut *
Internationellt fyr- och fyrskeppsveckoslut, ILLW, hålls detta
veckoslut, 17.-18.8.2019. Eventet börjar på lördag kl 0001 UTC och
pågår till söndag 2400 UTC. Det är inte fråga om en tävling utan en
aktivering av fyrarna och fyrskeppen. Varje år deltar flera hundra
fyrstationer runt om i världen.
Bland de finska fyrarna aktiveras i år åtminstone Marjaniemi OG8L,
Märket OJ0O, Utö OH1AH, Kylmäpihlaja OH1AM, Enskär OH3JJ och
Luovukkaluoto OH5B. Vid Marjaniemi fyr deltar två stationer – den ena
bredvid fyren och den andra en bit bort vid fiskfabriken. Vid Märkets
fyr deltar OH3JR och OG2M.
Arrangörerna önskar att stationerna till anropet fogar ett kännetecken
för fyr. På CW använder stationerna LT (fyr) eller LS (fyrskepp),
andra använder “LIGHT”, “LGT”, “LIGHTHOUSE” eller “LIGHTSHIP”.
Kännetecknet berättar för andra att det är fråga om en fyr- eller
fyrskeppsstation.
Varje deltagare kan fritt bestämma hur länge man är i gång och vilka
band och moder man använder. Huvudregeln är att det lönar sig att vara
i gång så länge det känns roligt.
Mer information och lista över deltagare hittas på eventets hemsidor
<https://illw.net/>.
* Öppet hur på SRAL:s kansli 26.9*
Det blir öppet hus på Finlands Radioamatörförbunds kansli torsdagen
26.9.2019 kl. 12.00 – 16.30. Trevlig samvaro och smått tilltugg
utlovas.
Kanslit finns på adressen Krämarbackastigen 9 i Lassila, Helsingfors. Välkommen!
* Varaviestiverkko 2019-seminariet 5.10. *
MPK, Uudenmaan Pelastusliitto, Viestikiltojen Liitto samt SRAL
arrangerar 5.10. 2019 ett seminarium med namnet Varaviestiverkko 2019
i Tusby. (Fri översättning: reservkommunikationsnät 2019.)
Målsättningen är att sprida information om organisationernas förmåga
att upprätta reservkommunikationsnätverk för att stöda myndigheternas
och medborgarorganisationernas verksamhet, samt få synpunkter på
verksamhetens utvecklingsbehov från myndigheter och andra
organisationer.
Tillfället är kostnadsfritt.
Det finns ännu plats vid seminariet, så om du är intresserad, tag
kontakt med Jukka, OH6MWQ, helst med epost till egenanropet.
* POLAR-läger 11.-13.10.2019 *
SRAL:s ungdomsteam ordnar Ungas POLAR-läger i Keuruun Isohiekan
leirikeskus 11.-13.10.2019. På programmet bland annat Scandinavian
Activity Contests SSB-del samt tävlingsutbildning. Också på programmet radioamatörrelaterade
tävlingar, bastu och trevlig samvaro. Deltagaravgiften är 20 euro och
inkluderar boende, måltider och program.
Mer information och länk till anmälningsblankett.
<https://www.sral.fi/2019/06/28/polarleiri-2019/>
Välkommen på läger!
* Ansökan om rättigheterna att ordna Höstdagarna och höstmötet 2019 *
På grund av poströstningstidtabeller bör Finlands Radioamatörförbunds
stadgeenliga höstmöte hållas lördagen 16.11.2019. En arrangör söks för
evenemanget. Kring höstmötet är det möjligt att ordna Höstdagar, under vilka det
ordnas presentationer och träffar samt ett eventuellt lopptorg.
Höstdagarna kan vara hela veckoslutet eller vara ett endagsevenemang.
Programmet kan fritt bestämmas av arrangören.
Är din klubb intresserad av att ordna Höstdagar? Ansökningar om
rättigheterna att ordna dessa kan sändas till adressen toimisto ät
sral punkt fi. Per post kan ansökan sändas till adressen Finlands Radioamatörförbund
rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Kom med och läs bulletinen! *
Bulletinen saknar fler läsare av den finskspråkiga bulletinen från
olika klubbar. Läsaren ska gärna ha möjlighet att läsa bulletinen på
både 80 och 40 meter samtidigt, men detta är inte obligatoriskt.
För läsande av bulletin betalas ersättning till den klubb läsaren
fastställer. Bulletinen kan mycket väl läsas bara några gånger per år
eller exempelvis månatligen.
Läsare söks även för bulletin som börjar i DMR-nätverket.
Mer uppgifter från kansliet.
* Silent key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Osmo Ketonen
OH6KO har lämnat oss.
Vi hedrar Osmos minne med en stunds tystnad.
 
* Evenemang *
Radio-orienteringens (ARDF) nordiska mästerskapstävlingar
Nästa veckoslut 16.8 – 18.8 tävlas radio-orienteringens (ARDF)
nordiska mästerskapstävlingar i Norge. Finland representeras av ett
lag på fem personer. Tävlingsreportage och resultat utlovas under tiden tävlingen pågår på
ARDF:s websidor.  <http://ardf.fi>
* Klubbarna meddelar *
OI-aktivitetsveckoslut 17.-18.8.2019
Soldatradioamatörerna med OI-prefix är aktiva på radioamatörbanden
kommande veckoslut 17.-18.8.2019. Välkommen med!
Tvåornas klubbs, OH2AA, klubbutrymmen är borta ur användning till
slutet av september 2019
I Tvåornas klubbs OH2AA:s klubbutrymmen görs avlopps- och
rörrenoveringar, som dragit ut på tiden. Således hålls INGA
klubbkvällar mellan 20.8 – 30.9.2019. Som det nu ser ut hålls nästa klubbkväll 1.10.2019
Eventuella förändringar i tidtabellen meddelas på klubbens hemsida.
Turun Radioamatöörit ry OH1AA:s sommarläger
Turun Radioamatöörit, OH1AA:s sommarläger arrangeras i Tippsund på
Tövsala 30.8. – 1.9.2019. Adressen är Kahiluodontie 386, 23310
Tövsala. På programmet finns olika aktiviteter såsom körande av kontakter,
föredrag demonstrationer bastubad och orientering.
Till förfogande finns 8 st. 6-8- personers stugor som kan reserveras.
Husvagnsplatser finns några och man kan även komma med båt.
Bespisning arrangeras på lördagen och möjligen även fredag kväll.
Frukost serveras lördag och söndag. Grillarna hålls heta under hela
lägrets gång. Lägerområdet står till vårt förfogande från fredagen kl. 17 till
söndagen kl. 14.
Anmälningar till Birgitta med epost: oh1yl ät oh1aa.net, eller med
textmeddelande till 0400 112125
Välkommen önskar OH1AA crew.
Radioamatörkurser
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit OH2AP
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit, OH2AP, anordnar en till behörighet för
elementär klass ämnad kurs under hösten 2019.
Kursen börjar måndagen 2.9. kl. 18 vid föreningshuset i Järvenpää, på
adressen Kartanontie 20 som är beläget bredvid järnvägsstationen och
Järvenpää-huset.
OH2AP anordnar även en till behörighet för allmän klass ämnad Teknik
2-kurs under hösten. Kursen börjar på tisdagen 3.9. kl. 18 på samma
plats.
Tilläggsinformation om kurserna finns på OH2AP:s websidor. Anmälningar
med e-post till: oh2ap at sral punkt fi.
Radioamatöörit Kokemäki ry
Radioamatöörit Kokemäki ry anordnar en kurs i elementär klass på
hösten. Kursen arrangeras i samarbete mellan Kokemäen Kansalaisopisto
och MPK.
Anmälning sker till MPK eller Kansalaisopisto och tilläggsinfo fås
från nämnda organisationers kurskalendrar. De som genomgått kursen
godkänt erhåller två repövningsdagar.
Kurs i elementär klass i Forssa
Med sökordet ”Wahren 340101” hittar du information om en kommande
radioamatörkurs i Forssa.
Kursen hålls på Wahren-institutet börjandes 18.9. kl. 18 på Samlyceet i Forssa.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SARTG WW RTTY samt RDA Contest.
Nästa veckas tisdag tävlas NAC 1296 MHz.
Nästa veckoslut tävlas SCC RTTY Championship.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst igen om en vecka, söndagen 25.8. klockan
15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Jens Andersson, OH6ELN

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media