Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 31/2019, 31.8.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 31/2019, 31.8.2019
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagr hålls i Sastamala *
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet *
* Scandinavian Activity Contest flr 60 gången – jubileumsåret till ära
utlottas ett OH-deltagningspris *
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9 *
* Varaviestiverkko 2019 seminarium 5.10.2019 *
* POLAR-läger 11-13.10.2019 *
* Styrelsens frågetimmar hösten 2019 *
* Kom med och läs bulletin! *
* Kansliet meddelar *
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet 26.9 och 19.10 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets Höstdagr hålls i Sastamala *
Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar samt stadgeenliga höstmöte
hålls i Hotelli Ellivuori i Sastamala 15-17.11.2019. Evenemanget
ordnas av Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE. Mer information om
evenemanget kommer senare. Mer information på förbundets webbsidor.
Välkomna!
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet *
Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls 16.11.2019 i Hotelli Ellivuori
i Sastamala. Medlemmarna kan göra petitioner till höstmötet.
Skriftliga föredragningar bör sänds jämte motiveringar och
underteckningar t.o.m. 15.9.2019. Föredragningarna bör undertecknas
minst av tio medlemmar. Föredragningarna sänds till adressen SRAL,
styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Scandinavian Activity Contest för 60 gången – jubileumsåret till ära
utlottas ett OH-deltagningspris *
Norden tar för 60 gången ihop på radiovågorna med telegrafi i
september och phone i oktober. Finland har vunnit tävlingen 58 gånger.
Det ger en god grund att tävla hem tävlingen även nu under
jubileumsåret. Evenemangets stående slogan har sedan tidernas
begynnelse varit ”man ur huse och två från de bästa!”.
Finlands Radioamatörförbund, Contest Club Finland (CCF) och OH DX
Foundation (OHDXF) har gemensamt beslutat ge fart för deltagandet för
finska stationer genom ett specialpris p.g.a. jubileumsåret: En veckas
semesterresa till Kreta. Tävlingens vinnare utlottas bland de
OH-radioamatörer (naturliga personer) som har hållit minst hundra
(100) tävlings-QSO:n under SAC jubileumsået antingen på telegrafi,
phone eller bägge tillsammans. Tidpunkten för semesterresan är i maj
2020 och täcker flyg, busstransport till hotellet och logi för en
person. Vinnaren kan genom att själv betala ta med även andra personer
på resan. De specifika reglerna för deltagandepriset hittas på
förbundets webbsidor.
Traditionerna beskyldigar – vinsten hem!
SRAL, CCF och OHDXF
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9 *
Det blir öppet hus på Finlands Radioamatörförbunds kansli torsdagen
26.9.2019 kl. 12.00 – 16.30. Trevlig samvaro och smått tilltugg
utlovas. Kansliet finns på adressen Krämarbackastigen 9 i Lassila,
Helsingfors. Välkommen!
* Varaviestiverkko 2019 seminarium 5.10.2019 *
MPK, Uudenmaan Pelastusliitto, Viestikiltojen Liitto samt SRAL
arrangerar 5.10. 2019 ett seminarium med namnet Varaviestiverkko 2019
i Tusby. (Fri översättning: reservkommunikationsnät 2019.)
Målsättningen är att sprida information om organisationernas förmåga
att upprätta reservkommunikationsnätverk för att stöda myndigheternas
och medborgarorganisationernas verksamhet, samt få synpunkter på
verksamhetens utvecklingsbehov från myndigheter och andra
organisationer. Seminariet är avgiftsfritt.
Ännu rymms man med i evenemanget, så ifall du är intresserad ta
kontakt med Jukka, OH6MWQ, i första hand via e-post till egenanrop.
* POLAR-leiri 11.-13.10.2019 *
SRAL:s ungdomsteam ordnar Ungas POLAR-läger i Keuruun Isohiekan
leirikeskus 11.-13.10.2019. På programmet bland annat Scandinavian
Activity Contests SSB-del samt tävlingsutbildning. Också på programmet
radioamatörrelaterade tävlingar, bastu och trevlig samvaro.
Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar boende, måltider och
program.
Mer upppgifter och en länk till anmälningsblanketten finns på SRAL:s
webbsidor. Välkomna på läger!
* Styrelsens frågetimmar hösten 2019 *
Styrelsen håller frågetimmar under hösten enligt normal praxis första
lördagen varje månad. Höstens första frågetimme hålls 7.9. Frågetimmen
i oktober hålls 5.10 och i december 7.12. Novembermånads frågetimme
hålls under Höstdagarna 16.11.2019.
Frågetimmarna ordnas på HF på frekvensen 3685 kHz 14.00 finsk tid och
på FinDMR-nätverket, talgrupp 244, kl. 14.30.
* Kom med och läs bulletin! *
Bulletinen saknar fler läsare av den finskspråkiga bulletinen från
olika klubbar. Läsaren ska gärna ha möjlighet att läsa bulletinen på
både 80 och 40 meter samtidigt, men detta är inte obligatoriskt. För
läsande av bulletin betalas ersättning till den klubb läsaren
fastställer. Bulletinen kan mycket väl läsas bara några gånger per år
eller exempelvis månatligen. Läsare söks även för bulletin som börjar
i DMR-nätverket. Mer uppgifter från kansliet.
* Kansliet meddelar *
Nya QSL-kort har kommit till kansliet. Välkomna att hämta! Ifall du är
osäker på ditt korttillstånd, ring eller skicka meddelande till
kansliet så kontrollerar vi saken.
Förbundets kansli är stängt torsdagen 5.9 under inkommande vecka.
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet 26.9 och 19.10 *
Torsdag 26.9 berättar chefen för vapensystemtest Vesa Toivonen från
Patria historian om IT-kanonen i Tampella. Tampellas egenproducerade
20mm IT-maskinkanon fungerade som skydd för Tampellas fabriker under
kriget. Evenemanget börjar kl. 18.00.
Lördagen 19.10 presenterar FD Helena Pilke sensuren och informeringen
under krigstiden och FM Rasmus Paltschik om temat Japans väg till
kriget med Ryssland. Evenemanget börjar kl. 12.00. Tutkamieskiltas
höstmöte hålls efter presentationerna kl. 14.00.
Deltagaravgifterna till evenemangen är 5 euro. På plats finns café och
bokförsäljning. Förhandsanmälningar önskas till Heikki Marttila
antingen per e-post hemar ät kolumbus punkt fi eller per telefon 040
774 1869.
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ansvarar för arrangemangen.
* Klubbarna meddelar *
Läger
Kahdeksikkojen kerho OH8AA:s höstläger 6-8.9.
Kahdeksikkojen kerho ry ordnar höstläger 6-8.9.2019 i Haukipudas,
Uleåborg. Mer information på klubbens webbsidor. Välkomna!
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP:s höstläger 14.9
Klubbens traditionella höstmöte ordnas igen i Rusutjärven Metsäpirtti
i Tusby. Lägeravgiften är gamla bekanta 15 € inkluderande
lägerprogram, lunchsoppa och kaffe. Dagens program hittas på klubbens
webbsidor. Välkomna!
OH3AC Ruskaläger fr-lö 20-21.9.2019, Huvudperson Tapio, OH6UBZ/mm
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar sitt traditionella
Ruskaläger även detta år i Messilä herrgård. Lägerprogrammet
koncentrerar sig på lördagen, men det går även att komma till Messila
redan på fredag.
Programmets storstjärna är Finlands mest kända radioamatör,
ensamseglare Tapio Lehtinen, OH6UBZ/mm. Tapio har redan anmält sig
till nästa GGR-tävling 2022 och även till en annan betydande tävling.
Eftermiddagens bästa timmar har reserverats åt Tapio och han har
berett sig på att svara på alla frågor. I tillägg till detta hör vi
även 4-5 andra aktuella toppresentationer kl. 10:00 – 17:00.
Programmet är snäppet före färdigt och publiceras inom en nära
framtid. Mer information från klubbens webbsidor.
Radioamatörkurser
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit OH2AP
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit, OH2AP, anordnar en till behörighet för
elementär klass ämnad kurs under hösten 2019. Kursen börjar måndagen
2.9. kl. 18 vid föreningshuset i Järvenpää, på adressen Kartanontie 20
som är beläget bredvid järnvägsstationen och Järvenpää-huset.
OH2AP anordnar även en till behörighet för allmän klass ämnad Teknik
2-kurs under hösten. Kursen börjar på tisdagen 3.9. kl. 18 på samma
plats.
Tilläggsinformation om kurserna finns på OH2AP:s websidor. Anmälningar
med e-post till: oh2ap at sral punkt fi.
Radioamatöörit Kokemäki ry
Radioamatöörit Kokemäki ry anordnar en kurs i elementär klass på
hösten. Kursen arrangeras i samarbete mellan Kokemäen Kansalaisopisto
och MPK. Anmälning sker till MPK eller Kansalaisopisto och
tilläggsinfo fås från nämnda organisationers kurskalendrar. De som
genomgått kursen godkänt erhåller två repövningsdagar.
Kurs i elementär klass i Forssa
Med sökordet “Wahren 340101” hittar du information om en kommande
radioamatörkurs i Forssa. Kursen hålls på Wahren-institutet börjandes
18.9. kl. 18 på Samlyceet i Forssa.
Andra meddelanden
Kakkosten kerho, OH2AA, klubbutrymmen är borta ur användning till
slutet av september 2019
I Kakkosten kerho OH2AA:s klubbutrymmen görs avlopps- och
rörrenoveringar, som dragit ut på tiden. Således hålls INGA
klubbkvällar mellan 20.8 – 30.9.2019. Som det nu ser ut hålls nästa
klubbkväll 1.10.2019
Om eventuella tidtabellsförändringar meddelas på klubbens webbsidor.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling. Mer information om
grundtävlingen hittas på Förbundets webbsidor.
Nästa veckoslut tävlas NAC 144 MHz på tisdag och NAC 10 m på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas SRAL Field Day och All Asian SSB.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den
8.9 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media