Finlands Radioamatörförbund kanslibulletin 35/2019, 28.9.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar hålls i Sastamala 16.11.2019 *
* Förbundets styrelseval 2019 *
* Kandidatnomineringen för valet går ut 4.10 *
* Styrelsens följande frågetimme hålls 5.10 *
* POLAR-lägret 11-13.10.2019 *
* Kansliet meddelar *
* Silent keys *
* Scandinavian Activity Contest fyller 60 år *
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet 26.9 och 19.10 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets Höstdagar hålls i Sastamala 16.11.2019 *
Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar samt stadgeenliga höstmöte hålls i Hotelli Ellivuori i Sastamala 16.11.2019. Evenemanget ordnas av Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE.
Mat och logi
Från Ellivuori Resorts har man reserverat en kvot på 10 tvåpersoners och 5 enkelrum för tiden 15.- 17.11.2019. Enkelrummet kostar 90€ per natt. Dubbelrummet kostar 105 € per natt. Priserna inkluderar frukost.
Reservationerna görs direkt till hotellet med reservationskoden SRAL2019. Man har börjat motta reserveringar och kommer att fortsätta fram till 31.10.2019. Efter detta datum frigörs rummen för normal bokning och specialpriset är icke mera i kraft.
Hotellets restaurang erbjuder på lördagen 16.11. kl. 12 – 16 en diger festlunch (25€). För lindrigare hunger finns det även en cafeteria. Efter förbundets höstmöte dukas det en Ham Dinner (38€). Lunchen behöver inte bokas i förväg. Bordsreserveringar och supekort till Ham Dinnern betalas under dagen till restaurangens kassa. De som övernattar i hotellet kan reservera matpaket inkluderande festlunch + ham dinner för 60 €.
Kom och hämta även dina vänner
Ellivuori passar väl för hela familjen. Från hotellgården börjar en äventyrspark som är öppen beroende på väder. Man kan hyra fatbikes och terrängen är intressant. I fall av höstväder finns det inomhusaktiviteter såsom Cosmic Bowling och gevärskytte.
På höstdagarna arrangeras traditionellt ett lopptorg dit du kan hämta dina klenoder för att säljas. Arrangörerna sköter försäljning och övervakning. Dessutom ingår i programmet intressanta föreläsningar om t.ex. HF-cirkulärpolarisationens nya äventyr. Programmet publiceras i novembernumret av tidningen Radioamatööri samt höstdagssidan som finns på OH3NE:s webbsidor. Programmet uppdateras på evenemangssidan vartefter presentationer bekräftas.
Inträde till höstdagarna vid dörren är 10 €/person eller 15€/ familj. Under 18 åringar är gratis. Endast kontanter gäller vid anmälningsdisken.
Eventuella förfrågningar om höstdagen med epost till Virve, OH3VIKI ät gmail.com.
Välkommen!
* Förbundets styrelseval 2019 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två medlemmar till styrelsen för tre års perioder. Röstningssätten är poströstning och röstning som sker på plats under höstmötet. Röstningsmaterialet postas med tidningen RA 08/2019. De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmatrialet tillsänt till sig per post på förhand genom att meddela om detta åt valutskottets sekreterare.
Valförteckningen över röstberättigade finns att kontrolleras hos valutskottets sekreterare i Förbundets kansli under öppethållningstiderna fr.o.m. nästa vecka. I förteckningen finns alla personmedlemmar och klubbar, som styrelsen t.o.m. 21.9.2019 godkänt som medlemmar i förbundet och som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.
* Vaalien ehdokasasettelu päättyy 4.10. *
Samtliga medlemmar i förbundet kan skriftligen begära att dennes kandidat tas med i kandidatlistan för styrelsevalet. Kandidatnomineringarna bör sändas t.o.m. 4.10. kl 14.00 till valutskottets sekreterare i förbundets kansli. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
I den skriftliga nomineringen bör kandidatens efternamn samt alla förnamn nämnas. Även ett av kandidaten undertecknat samtycke till att ställa upp som kandidat bör bifogas.
Kandidaterna kan till tidningen Radioamatööri 8/2019 leverera ett fotografi och en fritt formulerad text på högst 200 ord. Presentationen och bilden bör sändas t.o.m. 8.10 till adressen ra-lehti är sral punkt fi.
* Styrelsens följande frågetimme hålls 5.10 *
Förbundets styrelse håller frågetimmarna hösten 2019 enligt normal praxis alltid under månadens första lördag. Frågetimmen i oktober hålls nästa veckas lördag 5.10. Frågetimmen hålls kl. 14.00-14.30 på frekvensen 3685 kHz, då lokatorn är KP34EW och anropet OH8BBO. I FinDMR-nätverket hålls frågetimmen i talgrupp 244 kl. 14.30-15.00.
I november hålls frågetimmen under Höstdagarna 16.11.2019 kl. 12.00.
* POLAR-leiri 11.-13.10.2019 – ilmoittautuminen päättyy tänä viikonloppuna *
SRAL:s ungdomsteam ordnar Ungas POLAR-läger i Keuruun Isohiekan leirikeskus 11.-13.10.2019. På programmet bland annat Scandinavian Activity Contests SSB-del samt tävlingsutbildning. På programmet finns också radioamatörrelaterade tävlingar, bastu och trevlig samvaro. Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar boende, måltider och program.
Mer upgifter och en länk till anmälningsblanketten finns på SRAL:s webbsidor. Anmälningstiden går ut denna söndag.
Välkomna på läger!
* Kansliet meddelar *
SRAL:s gamla server tas ur bruk under september och med den försvinner även de gamla medlemssidorna (qsp.sral.fi/members). De nya medlemssidorna är under arbete och kommer att publiceras så snart det är möjligt.
Om du önskar läsa material på medlemssidorna såsom äldre nummer av tidningen Radioamatööri eller nordiska tidningar, var god och kontakta kansliet.
* Silent keys *
Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Reijo Aaltonen, OH1NM, Hannu Tanttu OH5KH och Magnus Wiklund, OH1NA lämnat oss. Vi hedrar Reijos, Hannus och Magnus minne med en stunds tystnad.
* Scandinavian Activity Contest 60 år *
Norden tar för 61:a gången ihop på radiovågorna med telegrafi i september och phone i oktober. Finlands Radioamatörförbund, Contest Club Finland (CCF) och OH DX Foundation (OHDXF) har gemensamt beslutat ge fart för deltagandet för finska stationer genom ett specialpris p.g.a. jubileumsåret: En veckas semesterresa till Kreta. Tävlingens vinnare utlottas bland de OH-radioamatörer (naturliga personer) som har hållit minst hundra (100) tävlings-QSO:n under SAC jubileumsået antingen på telegrafi, phone eller bägge tillsammans. De specifika reglerna för deltagandepriset hittas på förbundets webbsidor. Tilläggsinfo och på webbsidan sactest.net.
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet *
Lördagen 19.10 presenterar FD Helena Pilke censuren och informationspolitiken under krigstiden och FM Rasmus Paltschik om temat Japans väg till kriget med Ryssland. Evenemanget börjar kl. 12.00. Tutkamieskiltas höstmöte hålls efter presentationerna kl. 14.00.
Deltagaravgifterna till evenemanget är 5 euro. På plats finns café och bokförsäljning. Förhandsanmälningar önskas till Heikki Marttila antingen per e-post hemar ät kolumbus punkt fi eller per telefon 040 774 1869.
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ansvarar för arrangemangen.
Vid Luftvärnsmuseet hålls även följande föredrag:
9.10. kl. 18 Finlands väg till vinterkriget. FM och historiker Juhani Vakkuri föreläser om vinterkriget i en för allmänheten öppen session.
13.11. kl. 18 Luftvärnets upprustningsanskaffningar och situation under vinterkriget. Överste i.a. Ahti Lappi föreläser.
Välkommen!
* Klubbarna meddelar *
Radioamatörkurser
Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC
OH3AC: höstens radioamatörkurs i elementär klass börjar ti 22.10.2019 kl. 18.00. Kursen håller på under tisdagar fram till början av december. Kursen är öppen för alla som önskar delta, men hittas även i MPK:s kalender. Personer i reserven får 3 repövningsdagar till godo. Mer uppgifter från klubbens webbsidor.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY.
Nästa vecka tävlas NAC 144 på tisdag och NAC 10m på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling. Mer information hittas på förbundets webbsidor.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 6.10 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media