Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 34/2019, 21.9.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen 22.9.  kl. 15.00
finsk tid på frekvensen 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar hålls i Sastamala 16.11.2019 *
* Förbundets styrelseval 2019 *
* Kandidatnomineringen för valet går ut 4.10 *
* POLAR-lägret 11-13.10.2019 *
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9 *
* Kansliet meddelar *
* Scandinavian Activity Contest fyller 60 år – SAC CW detta veckoslut *
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet 26.9 och 19.10 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
__________________________________
* Förbundets Höstdagar hålls 16.11.2019 i Sastamala *
Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar samt stadgeenliga höstmöte hålls
i Hotelli Ellivuori i Sastamala 16.11.2019. Evenemanget ordnas av
Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE.
Mat och logi
Från Ellivuori Resorts har man reserverat en kvot på 10 tvåpersoners och
5 enkelrum för tiden 15.- 17.11.2019. Enkelrummet kostar 90€ per natt.
Dubbelrummet kostar 105 € per natt. Priserna inkluderar frukost.
Reservationerna görs direkt till hotellet med reservationskoden
SRAL2019. Man har börjat motta reserveringar och kommer att fortsätta
fram till 31.10.2019.
Efter detta datum frigörs rummen för normal bokning och specialpriset är
icke mera i kraft.
Rum kan bokas från hotellet via telefon: 03 51922 eller 03 51923 eller
via epost: sales ät ellivuori.fi.
Hotellets restaurang erbjuder på lördagen 16.11. kl. 12 – 16 en diger
festlunch (25€). För lindrigare hunger finns det även en cafeteria.
Efter förbundets höstmöte dukas det en Ham Dinner (38€).
Lunchen behöver inte bokas i förväg. Bordsreserveringar och supekort
till Ham Dinnern betalas under dagen tillrestaurangens kassa.
De som övernattar i hotellet kan reservera matpaket inkluderande
festlunch + ham dinner för 60 €.
Kom och hämta även dina vänner
Ellivuori passar väl för hela familjen. Från hotellgården börjar en
äventyrspark som är öppen beroende på vädret.
Man kan hyra fatbikes och terrängen är intressant. I fall av regn finns
det inomhusaktiviteter såsom Cosmic Bowling och gevärskytte.
På höstdagarna arrangeras traditionellt ett lopptorg dit du kan hämta
dina klenoder för att säljas. Arrangörerna sköter försäljning och
övervakning.
Dessutom ingår i programmet intressanta föreläsningar om t.ex.
HF-cirkulärpolarisationens nya äventyr.
Programmet kommer att finnas i november numret av tidningen
Radioamatööri samt höstdagssidan som finns på OH3NE:s hemsidor.
Inträde till höstdagarna vid dörren är 10 €/person eller 15€/ familj.
Under 18 åringar är gratis. Endast kontanter gäller vid anmälningsdisken.
Eventuella förfrågningar om höstdagen med epost till Virve, OH3VIKI ät
gmail.com.
Välkommen!
* Förbundets styrelseval 2019 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två medlemmar till
styrelsen för tre års perioder. Röstningssätten är poströstning och
röstning som sker på plats under höstmötet. Röstningsmaterialet postas
med tidningen RA 08/2019.
De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmatrialet
tillsänt till sig per post på förhand genom att meddela om detta åt
valutskottets sekreterare.
Valförteckningen över röstberättigade finns att kontrolleras hos
valutskottets sekreterare i Förbundets kansli under
öppethållningstiderna fr.o.m. 21.9.
I förteckningen finns alla personmedlemmar och klubbar, som styrelsen
t.o.m. 21.9.2019 godkänt som medlemmar i förbundet och som betalat den
senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.
* Kandidatnomineringen för valet går ut 4.10 *
Samtliga medlemmar i förbundet kan skriftligen begära att dennes
kandidat tas med i kandidatlistan för styrelsevalet.
Kandidatnomineringarna bör sändas t.o.m. 4.10. kl 14.00 till
valutskottets sekreterare i förbundets kansli.
Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, PB 44, 00441
HELSINGFORS.
I den skriftliga nomineringen bör kandidatens efternamn samt alla
förnamn nämnas. Även ett av kandidaten undertecknat samtycke till att
ställa upp som kandidat bör bifogas.
Kandidaterna kan till tidningen Radioamatööri 8/2019 leverera ett
fotografi och en fritt formulerad text på högst 200 ord. Presentationen
och bilden bör sändas t.o.m. 8.10 till adressen ra-lehti är sral punkt fi.
* POLAR-lägret 11-13.10.2019 *
SRAL:s ungdomsteam ordnar Ungas POLAR-läger i Keuruun Isohiekan
leirikeskus 11.-13.10.2019. På programmet bland annat Scandinavian
Activity Contests SSB-del samt tävlingsutbildning.
På programmet finns också radioamatörrelaterade tävlingar, bastu och
trevlig samvaro. Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar boende,
måltider och program.
Mer upgifter och en länk till anmälningsblanketten finns på SRAL:s
webbsidor. Välkomna på läger!
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9 *
Det blir öppet hus på Finlands Radioamatörförbunds kansli torsdagen
26.9.2019 kl. 12.00 – 16.30. Trevlig samvaro och smått tilltugg utlovas.
Kansliet finns på adressen Krämarbackastigen 9 i Lassila, Helsingfors.
Välkommen!
* Kansliet meddelar *
SRAL:s gamla server tas ur bruk under september och med den försvinner
även de gamla medlemssidorna (qsp.sral.fi/members). De nya
medlemssidorna är under arbete och kommer att publiceras så snart det är
möjligt
Om du önskar läsa material på medlemssidorna såsom äldre nummer av
tidningen Radioamatööri eller nordiska tidningar, var god och kontakta
kansliet.
* Scandinavian Activity Contest fyller 60 år – SAC CW detta veckoslut *
Norden tar för 61:a gången ihop på radiovågorna med telegrafi i
september och phone i oktober.
Finlands Radioamatörförbund, Contest Club Finland (CCF) och OH DX
Foundation (OHDXF) har gemensamt beslutat ge fart för deltagandet för
finska stationer genom ett specialpris p.g.a. jubileumsåret: En veckas
semesterresa till Kreta. Tävlingens vinnare utlottas bland de
OH-radioamatörer (naturliga personer) som har hållit minst hundra (100)
tävlings-QSO:n under SAC jubileumsået antingen på telegrafi, phone eller
bägge tillsammans. De specifika reglerna för deltagandepriset hittas på
förbundets webbsidor.
SAC CW körs detta veckoslut. Tilläggsinfo och tävlingsreglerna på
websidan sactest.net. Välkommen med!
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet 26.9 och 19.10 *
Torsdagen 26.9 berättar chefen för vapensystemtest Vesa Toivonen från
Patria historien om luftvärnskanonen i Tampella. Tampellas
egenproducerade 20mm Iuftvärnsautomatkanon tjänstgjorde som skydd för
Tampellas fabriker under kriget.
Evenemanget börjar kl. 18.00.
Lördagen 19.10 presenterar FD Helena Pilke censuren och
informationspolitiken under krigstiden och FM Rasmus Paltschik om temat
Japans väg till kriget med Ryssland. Evenemanget börjar kl. 12.00.
Tutkamieskiltas höstmöte hålls efter presentationerna kl. 14.00.
Deltagaravgifterna till evenemangen är 5 euro. På plats finns café och
bokförsäljning. Förhandsanmälningar önskas till Heikki Marttila antingen
per e-post hemar ät kolumbus punkt fi eller per telefon 040 774 1869.
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ansvarar för arrangemangen.
Vid Luftvärnsmuseet hålls även följande föredrag:
9.10. kl. 18 Finlands väg till vinterkriget. FM och historiker Juhani
Vakkuri föreläser om vinterkriget i en för allmänheten öppen session.
13.11. kl. 18 Luftvärnets upprustningsanskaffningar och situation under
vinterkriget. Överste i.a. Ahti Lappi föreläser.
Välkommen!
* Klubbarna meddelar *
Radioamatörkurser
Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC
OH3AC: höstens radioamatörkurs i elementär klass börjar ti 22.10.2019
kl. 18.00. Kursen håller på under tisdagar fram till början av december.
Kursen är öppen för alla som önskar delta, men hittas även i MPK:s
kalender.
Personer i reserven får 3 repövningsdagar till godo. Mer uppgifter från
klubbens webbsidor.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SAC CW, och ARRL EME Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 2,3 GHz + up på tisdagen
Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 29.9
klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media