Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 33/2019, 14.9.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB

Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen 15.9 kl. 15.00 finsk
tid på frekvensen 3720 kHz.
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar hålls i Sastamala 16.11.2019 *
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet *
* Förbundets styrelseval 2019 *
* Kandidatnomineringen för valet går ut 4.10 *
* Korrigering till valnämndens meddelande i tidningen Radioamatööri 06/19 *
* Meddelande om resultaten för radioamatörärenden under CEPT-mötet *
* POLAR-lägret 11-13.10.2019 *
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9 *
* Kansliet meddelar *
* Silent Key Larry E. Price, W4RA *
* Silent Key *
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet 26.9 och 19.10 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Scandinavian Activity Contest fyller 60 år – SAC CW nästa veckoslut *
* Nästa bulletin *
__________________________________
* Förbundets Höstdagar hålls 16.11.2019 i Sastamala *
Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar samt stadgeenliga höstmöte hålls
i Hotelli Ellivuori i Sastamala 15-17.11.2019. Evenemanget ordnas av
Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE.
Mat och logi
Från Ellivuori Resorts har man reserverat en kvot på 10 tvåpersoners och
5 enkelrum för tiden 15.- 17.11.2019. Enkelrummet kostar 90€ per natt.
Dubbelrummet kostar 105 € per natt. Priserna inkluderar frukost.
Reservationerna görs direkt till hotellet med reservationskoden
SRAL2019. Man har börjat motta reserveringar och kommer att fortsätta
fram till 31.10.2019. Efter detta datum frigörs rummen för normal
bokning och specialpriset är icke mera i kraft.
Rum kan bokas från hotellet via telefon: 03 51922 eller 03 51923 eller
via epost: sales ät ellivuori.fi.
Hotellets restaurang erbjuder på lördagen 16.11. kl. 12 – 16 en diger
festlunch (25€). För lindrigare hunger finns det även en cafeteria.
Efter förbundets höstmöte dukas det en Ham Dinner (38€).
Lunchen behöver inte bokas i förväg. Bordsreserveringar och supekort
till Ham Dinnern betalas under dagen tillrestaurangens kassa.
De som övernattar i hotellet kan reservera matpaket inkluderande
festlunch + ham dinner för 60 €.
Kom och hämta även dina vänner
Ellivuori passar väl för hela familjen. Från hotellgården börjar en
äventyrspark som är öppen beroende på vädret. Man kan hyra fatbikes och
terrängen är intressant. I fall av regn finns det inomhusaktiviteter
såsom Cosmic Bowling och gevärskytte.
På höstdagarna arrangeras traditionellt ett lopptorg dit du kan hämta
dina klenoder för att säljas. Arrangörerna sköter försäljning och
övervakning. Dessutom ingår i programmet intressanta föreläsningar om
t.ex. HF-cirkulärpolarisationens nya äventyr.
Programmet kommer att finnas i november numret av tidningen
Radioamatööri samt höstdagssidan som finns på OH3NE:s hemsidor.
Inträde till höstdagarna vid dörren är 10 €/person eller 15€/ familj.
Under 18 åringar är gratis. Endast kontanter gäller vid anmälningsdisken.
Eventuella förfrågningar om höstdagen med epost till Virve, OH3VIKI ät
gmail.com.
 
* Förbundets styrelseval 2019 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två medlemmar till
styrelsen för tre års perioder. Röstningssätten är poströstning och
röstning som sker på plats under höstmötet. Röstningsmaterialet postas
med tidningen RA 08/2019. De av förbundets medlemmar som bor utomlands
kan få röstningsmatrialet tillsänt till sig per post på förhand genom
att meddela om detta åt valutskottets sekreterare.
Valförteckningen över röstberättigade finns att kontrolleras hos
valutskottets sekreterare i Förbundets kansli under
öppethållningstiderna fr.o.m. 21.9. I förteckningen finns alla
personmedlemmar och klubbar, som styrelsen t.o.m. 21.9.2019 godkänt som
medlemmar i förbundet och som betalat den senast förfallna
medlemsavgiften i sin helhet.
 
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet *
Medlemmarna kan göra petitioner till höstmötet. Skriftliga
föredragningar bör sänds jämte motiveringar och underteckningar t.o.m.
15.9.2019. Föredragningarna bör undertecknas minst av tio medlemmar.
Föredragningarna sänds till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441
HELSINGFORS.
 
* Kandidatnomineringen för valet går ut 4.10 *
Alla medlemmar i förbundet kan skriftligt begära att dennes kandidat tas
med i kandidatlistan för styrelsevalet. Kandidatnomineringarna bes
sändas t.o.m. 4.10. kl 14.00 till valutskottets sekreterare i förbundets
kansli. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, PB 44,
00441 HELSINGFORS.
I den skriftliga nomineringen bör kandidatens efternamn samt alla
förnamn nämnas. Även ett av kandidaten undertecknat samtycke till att
ställa upp som kandidat bör bifogas.
Kandidaterna kan till tidningen Radioamatööri 8/2019 leverera ett
fotografi och en fritt formulerad text på högst 200 ord. Presentationen
och bilden bör sändas t.o.m. 8.10 till adressen ra-lehti är sral punkt fi.
* Korrigering till valnämndens meddelande i tidningen Radioamatööri 06/19 *
I tidningen Radioamatööri (06/19) som utkom 4.9.2019 innehöll
valnämndens meddelande en felaktig formulering: ”Ur valhandlingarna bör
framgå kandidatens alla förnamn och tillnamn samt huruvida kandidaten
ställer upp i ordförande- eller styrelsevalet eller vardera”. Då man
inte väljer en ordförande under år 2019 behöver kandidaten naturligtvis
inte specifiera vid vilket val han ämnar delta. Valnämnden beklagar
misstaget.
 
*Meddelande om resultaten för radioamatörärenden under CEPT-mötet *
CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations) fick färdigt sin ställning till punkterna i WRC19
ärendelistan för Världens Radiokonferens. Radioamatörernas två meters
frekvensområde undersöks inte längre för att bli tilläggsfrekvenser för
luftfarten. Under CEPT-CPG beredningsgruppens möte fattades beslut även
i andra punkter som intresserar radioamatörer. En mer specifik rapport
om mötet finns på SRAL:s webbsidor.
 
* POLAR-lägret 11-13.10.2019 *
SRAL:s ungdomsteam ordnar Ungas POLAR-läger i Keuruun Isohiekan
leirikeskus 11.-13.10.2019. På programmet bland annat Scandinavian
Activity Contests SSB-del samt tävlingsutbildning. Också på programmet
radioamatörrelaterade tävlingar, bastu och trevlig samvaro.
Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar boende, måltider och program.
Mer upgifter och en länk till anmälningsblanketten finns på SRAL:s
webbsidor. Välkomna på läger!
 
* Öppet hus på SRAL:s kansli 26.9 *
Det blir öppet hus på Finlands Radioamatörförbunds kansli torsdagen
26.9.2019 kl. 12.00 – 16.30. Trevlig samvaro och smått tilltugg utlovas.
Kansliet finns på adressen Krämarbackastigen 9 i Lassila, Helsingfors.
Välkommen!
 
* Kansliet meddelar *
SRAL:s gamla server tas ur bruk under september och med den försvinner
även de gamla medlemssidorna (qsp.sral.fi/members). De nya
medlemssidorna är under arbete och kommer att publiceras så snart det är
möjligt
Om du önskar läsa material på medlemssidorna såsom äldre nummer av
tidningen Radioamatööri eller nordiska tidningar, var god och kontakta
kansliet.
Kansliet är stängt måndagen 16.9. Fastigheten där kansliet är har
remonterats de senaste veckorna och detta har påverkat även
öppethållningstiderna. Vi beklagar situationen.
 
* Silent Key Larry E. Price W4RA *
ARRL:s och IARU:s hedersordförande Larry E. Price, W4RA, dog på tisdagen
10.9.2019 vid 85 års ålder. Larry fungerade under åren 1973 – 2009 i
olika roller inom ARRL samt IARU, bl.a. som ARRL:s styrelseordförande
och ordförande för IARU.
David Sumner, K1ZZ skriver i sin nekrolog att ”utan Larrys vision,
engagemang och hårda arbete vore ingendera, varken ARRL eller IARU, de
organisationer vi har i dag”.
Tilläggsinformation och en link till nekrologen finns på förbundets
websidor.
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Simo Tapani
Salo, OH2-5649, och Ilkka Hyttinen, OH2BCU, har lämnat oss.
Vi hedrar Simo Tapanis och Ilkkas minne med en stunds tystnad.
 
* Presentationer vid Luftvärnsmuseet 26.9 och 19.10 *
Torsdag 26.9 berättar chefen för vapensystemtest Vesa Toivonen från
Patria historian om IT-kanonen i Tampella. Tampellas egenproducerade
20mm IT-maskinkanon fungerade som skydd för Tampellas fabriker under
kriget. Evenemanget börjar kl. 18.00.
Lördagen 19.10 presenterar FD Helena Pilke sensuren och informeringen
under krigstiden och FM Rasmus Paltschik om temat Japans väg till kriget
med Ryssland. Evenemanget börjar kl. 12.00. Tutkamieskiltas höstmöte
hålls efter presentationerna kl. 14.00.
Deltagaravgifterna till evenemangen är 5 euro. På plats finns café och
bokförsäljning. Förhandsanmälningar önskas till Heikki Marttila antingen
per e-post hemar ät kolumbus punkt fi eller per telefon 040 774 1869.
Tutkamieskilta ry och Luftvärnsmuseet ansvarar för arrangemangen.
 
* Klubbarna meddelar *
Ruskaläger på lördagen 21.9.2019 med intressant och mångsidigt program.
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar sitt traditionella
Ruskaläger även detta år i Messilä herrgård. Lägerprogrammet
koncentrerar sig på lördagen, men det går även att komma till Messila
för hela veckoslutet. Från programmet hittas följande presentationer:
”Med skidor genom Grönland”, talare Henry OH3BKM och Nestori Nurmi;
”Kalla kriget på radiovågorna. Case Tjeckoslovakiens kris 1968” talare
Jorma Laiho och ”322 dagar ensam på havet – enbart havstulpaner och
radioamatörer som sällskap”, talare Tapio OH6UBZ/mm och Hannu, OH1HAQ.
På lägret finns därtill försäljningsutställning, lopptorg,
bakluckeförsäljning och lotteri. På klubbens webbsidor hittas mer
information och ett ”Ruskainfo_2019” informationspaket.
Radioamatörkurser
Kurs i elementär klass i Forssa
Med sökordet “Wahren 340101” hittar du information om en kommande
radioamatörkurs i Forssa. Kursen hålls på Wahren-institutet börjandes
18.9. kl. 18 på Samlyceet i Forssa.
Anmälningen bör göras senast tisdagen 17.9.
Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC
OH3AC: höstens radioamatörkurs i elementär klass börjar ti 22.10.2019
kl. 18.00. Kursen håller på under tisdagar fram till början av december.
Kursen är öppen för alla som önskar delta, men hittas även i MPK:s
kalender. Personer i reserven får 3 repövningsdagar till godo. Mer
uppgifter från klubbens webbsidor.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas WAE DX SSB.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag
Nästa veckoslut tävlas SAC CW, ARRL EME Contest samt BARTG 75 sprint.
 
* Scandinavian Activity Contest fyller 60 år – SAC CW nästa veckoslut *
Norden tar för 60 gången ihop på radiovågorna med telegrafi i september
och phone i oktober.
Finlands Radioamatörförbund, Contest Club Finland (CCF) och OH DX
Foundation (OHDXF) har gemensamt beslutat ge fart för deltagandet för
finska stationer genom ett specialpris p.g.a. jubileumsåret: En veckas
semesterresa till Kreta. Tävlingens vinnare utlottas bland de
OH-radioamatörer (naturliga personer) som har hållit minst hundra (100)
tävlings-QSO:n under SAC jubileumsået antingen på telegrafi, phone eller
bägge tillsammans. De specifika reglerna för deltagandepriset hittas på
förbundets webbsidor.
SAC CW körs nästa veckoslut. Välkommen med!
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 22.9
klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media