Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 39/2019, 26.10.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 27.10 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Radiofrekvensbestämmelse M4 *
* Förbundets Höstdagar 16.11.2019 i Sastamala *
* Förbundets styrelseval 2019 *
* De ungas OH2YOTA-aktivitetsveckoslut 5-8.12.2019 *
* Kansliet meddelar *
* Traditionsradioevenemang PRT29 under Självständighetsdagen *
* Signaltrafiksövning 22-23-11.2019 *
* Signalkrig i Rukajärvi presentationsevenemang 27.10 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Femmornas Höstkamp 9.11*
* Nästa bulletin *
* Radiofrekvensbestämmelse M4 på utlåtanderond *
Traficom har givit en utlåtandebegäran om uppdateringarna i fråga om radiofrekvensbestämmelserna samt gemensamma grekvenser för tillståndsbefriade radiosändare samt användningen av dessa. Det mest väsentliga förändringsförslaget som berör de finländska radioamatörerna är nationellt borttagande av frekvensområdet 1240-1300 MHz från amatörallokationerna. SRAL bereder som bäst ett utlåtande som motsätter sig bottagandet av detta 23 cm frekvensområde.
Målet med uppdateringen av bestämmelserna är att främja en effektiv användning av radiofrekvenser samt föra i kraft nya europeiska beslut och rekommendationer i fråga om frekvensanvändningen. Ur finländska radioamatörernas synvinkel uppfylls inte detta i fråga om frekvensområdet 1240-1300 MHz, och borttagande av allokationen kan således inte godkännas.
Traficoms förslag är mycket i förtid och diskriminerande mot de finländska radioamatörerna jämfört med radioamatörerna i andra europeiska länder. Förbundet har inte i kännedom något annat europeiskt land som i detta skede skulle vara på väg att ta bort 23 cm amatörallikationen.
Europeiska radio-, tele- och poststyrelsernas samarbetsorgan CEPT har dragit linjerna att sammanpassningsärendet bör omsorgsfullt undersökas före åtgärder vidtas i fråga om 23cm radioamatörallokationen. CEPT har enhälligt godkänt detta i sitt arbetsprogram WG-SE under mötet i Köpenhamn 30.9-2.10.2019. CEPT har även under sitt CEPT-CPG möte i Ankara 26-30.8.2019 berett ett förslag till Internationella Radiokonferensen år 2019 om undersökande av sammanpassningsärendet inför WRC konferensen år 2023.
Såväl i fråga om ITU som CEPT är det klart, att radioamatörerna fortfarande kommer att ha tillgång till 23cm frekvensområdet. Förslaget har även kraftigt stöd av EU. Således bör finländska radioamatörgemenskapen enhälligt motsätta sig en förtida borttagning av 23cm frekvensområdet, så att det i Finland inte görs separationer som stider mot det sameuroperiska ställningstagandet.
Utlåtandebegäran samt anvisningar för att ge ett utlåtande finns på webbsidorna lausuntopalvelu.fi. Genom att logga in i lausuntopalvelu har varje medborgare och gemenskap även möjlighet att ge sitt eget utlåtande i ärendet. Utlåtandena är offentliga, så SRAL rekommenderar en saklig linje i de utlåtandens som ges, samt att alla uppträder med eget riktigt namn. Svarstiden går ut 17.11.2019.
Mer information fås från förbundets webbsidor.
* Förbundets Höstdagar 16.11.2019 i Sastamala *
Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar samt stadgeenliga höstmöte hålls i Ellivuori i Sastamala 16.11.2019. Platsen är Ellivuori Resort som är belägen 50 km väst om Tammerfors mellan riksvägarna elva och tolv. Lokalerna är helt hinderfria och belägna i ett plan. Evenemanget ordnas av Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE.
Program
Till programmet har valts två back-to-basics -aktiga föreläsningar samt två gästande kändisar. Professor Esa Kallio från Aalto-universitetet för lyssnarna ut i rymden, eller i alla fall till rymdteknologin med Suomi 100-satelliten. DX-förbundets gäst Jarmo, OH2GJL, berättar för intresserade AM-lyssnare hur den stora avlyssningsstationen i Aihkiniemi, i norra ändan av Enare träsk byggdes.
Pena, OH3BK, föredrar om grunderna för APRS-tekniken för nya och gamla intresserade. Michael, OH2AUE, berättar om HF cirkulärpolarisationens hemligheter.
På programmet finns även styrelsens frågetimme kl. 12. Programmet börjar kl. 09.30 och fortsätter fram till 15.30, då förbundets höstmöte börjar.
Lopptorget är öppet kl. 10 – 14. Bordsreserveringarna i samband med anmälningen. Arrangören sköter om försäljningen, för vilket ett arvode på 10% (dock högst 100€) av försäljningsintäckten uppbärs. På lopptorget gäller endast kontantbetalning.
Inträde till höstdagarna vid dörren är 10 €/deltagare eller 15€/par eller familj. Under 18 åringar går gratis. Endast kontanter gäller vid anmälningsdisken.
Mat och logi
Reservationerna görs direkt till hotellet med reservationskoden SRAL2019. Mottagning av reservationer kommer att fortsätta fram till 31.10.2019. Rum kan bokas direkt från hotellet, telefon 03-51922 eller 03-51923 eller per epost sales ät ellivuori.fi. Enkelrum kostar 90€ per natt. Dubbelrum kostar 105 € per natt. Priserna inkluderar frukost. De som övernattar i hotellet kan reservera matpaket inkluderande festlunch + ham dinner för 60 €.
Hotellets restaurang erbjuder på lördagen kl. 12 – 16 en festlunch (25€). För lindrigare hunger finns det även en cafeteria.
Efter förbundets höstmöte dukas det en Ham Dinner och kvällsfest i samma restaurang kl. 19 – 21.30. Supekorten (38 euro) köps på plats.
Tilläggsuppgifter:
Mer information hittar du på hemsidan oh3ne.fi/syyspaiva2019/. Som programvärd fungerar Virve, OH3VIKI, oh3viki ät gmail.com.
Hjärtligt välkommen!
* Förbundets styrelseval 2019 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två medlemmar till styrelsen för tre års perioder. Följande personer kandiderar i valet och har följande röstningsnummer:
2. Tiina Kela, OH8BBO, röstningsnummer 2
3. Mikael Nousiainen, OH3BHX, röstningsnummer 3
4. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV, röstningsnummer 4
Röstningssätten är poströstning och röstning som sker på plats under höstmötet. Röstningsmaterialet postas med tidningen RA 08/2019. De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmatrialet tillsänt till sig per post på förhand genom att meddela om detta åt valutskottets sekreterare.
Kandidaternas presentationstexter, röstningsanvisningar och annan info finns på valsidorna: sral.info/vaalit.
* De ungas OH2YOTA-aktivitetsveckoslut 5-8.12.2019 *
SRAL:s ungdomsteam ordnar ett veckoslutsläger för unga radioamatörer vid Mustialas station OH5Z 5-8.12.2019. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-kontakter, olika presentationer, bastubadande, traditionellt självständighetsdagsprogram och samvaro. Under veckoslutet används anropet OH2YOTA, som även internationellt är ett känt anrop använt av unga amatörer, pileuper är garanterade!
På plats finns helpension ifråga om mat och inkvartering inomhus. I första hand riktar sig lägret till 15-28 åriga ungdomsmedlemmar i SRAL. Lägrets pris är 10 €, som betalas i kontanter åt anordnaren på plats. Anmälningen öppnas måndagen 7.10 på adressen sral.info/nuoriso. Välkomna!
* Kansliet meddelar *
Evenemang till nästa års RA-kalender
Till ära av förbundets 100-årsfest som infinner sig 2021 har man sedan 2016 utgivit en årskalender, vars intäckter har lagts till förbundets historikfond. I kalendern strävar man att anteckna de viktigaste kontesterna samt kända radioamatörevenemang. Kansliet uppmanar nu klubbar och andra parter som anordnar tillställningar år 2020 att anmäla om de kända evenemangen till kalendern. På grund av utrymmesbrist kan eventuellt dock inte alla evenemang få plats i kalendern. Ring tipsen till kansliet 09 562 5973, eller epost toimisto ät sral punkt fi.
Medlemssidorna
SRAL:s gamla server har tagits ur bruk under september och i och med detta raderades även de gamla medlemssidorna (qsp.sral.fi/members). De nya medlemssidorna är under arbete och kommer jämte medlemssidornas tjänster att publiceras så snart det är möjligt. Om du önskar läsa material på medlemssidorna såsom äldre nummer av tidningen Radioamatööri eller nordiska tidningar, var god och kontakta kansliet.
* Traditionsradioevenemang PRT29 under Självständighetsdagen *
Traditionsradioevenemang PRT29 firas 6.12.2019. Det är inte fråga om en tävling, utan respekt för gamla över 40 år gamla veteranradion samt de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget sker i fri form utan ledarstation.
En traditionsradiostation som deltar i evenemanget kan enligt önskan använda tilläggssuffix /S efter stationsanropet. Ifall apparaturen varit i servicebruk redan under andra världskriget, kan tilläggssuffixet vara /SA. Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer oberoende av apparatur, och alla är välkomna med. Även ett rikligt antal OI-stationer önskas delta.
Mer specifika uppgifter om evenemanget på SRAL:s webbsidor.
* Signaltrafiksövning 22 – 23.11.2019 *
Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB, anordnar en nationell signaltrafikövning fre-lö-22. – 23.11.2019 med stöd av MPK Savo-Karjalas utbildningscenter i Joensuu. I övningen testas förmedling av fritt formulerade meddelanden i OH-signalnätet mellan olika landsorter med Winlink Express-programmet. Även HF-fonikontakter testas. Med HF-digitalsändeslag kan man förmedla även annan information än kortfattade rapporter i FT8-stil.
Anmälningen till övningen sker via MPK:s system. Som fjärrstation kan man fungera även utan att anmäla sig till MPK:s kurs. Anmälning om deltagande i övningen till Tommi, oh7jjt (at)sral.fi, t.o.m. 14.11.2019.
Tilläggsinfo på MPK:s websidor: mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98493.
Välkomna med!
* Signalkrig på Rukajärvi presentationsevenemang 27.10 *
Söndagen den 27.10 kl. 11-15 ordnas i Radio- TV-museet Mastola i Lahtis ett presentationsevenemang med temat ”Signalkrig på Rukajärvi”. Presentationen omfattar 14 divisionens signalverksamhet i Rukajärvitrakten under fortsättningskriget 1941-1944. Presentationen ordnas i samarbete mellan Päijät-Hämeen Viestikilta, Kaakkois-Suomen Viestikilta samt Radio- och TV-museet Mastola.
Välkommen!
* Klubbarna meddelar *
Lahden Radioamatöörikerho ry OH3AC
Lahtis kurs är full, en ny kurs börjar nästa veckas onsdag, 30.10 klockan 18.00.
På den kurs som började på tisdag vid Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC anmälde sig 37 person. Efter denna mängd med tanke på utbildning och lokaler är för stor, börjar en parallellkurs nästa onsdag 30.10 kl. 18.00, som framskrider i samma takt med tisdagskursen. Till bägge kurser går det ännu att anmäla sig via MPK:s utbildningskalender eller enligt anvisningarna på klubbens webbsidor. Mer information från klubbens webbsidor.
Keski-Uudenmaan radioamatöörit ry, OH2AP
70cm repeatern OH2RUP i Träskända är åter igen QRV på den riktiga stationsplatsen i stadens högsta punkt, vilket lett till att hörbarheten och lyssnandet har förbättrats. Den nya hårdvaran i repeaterns som testas förbättrar även repeaterns lyssnande. Ge gärna en rapport när ni är i området!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW SSB.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling.
* Femmornas höstkamp 9.11 *
Femmornas höstkamp som är en deltävling i HF-tävlingarnas FM-serie, tävlas lördagen 9.11. Mer information från SRAL:s webbsidor.
* Nästa bulletin *
På grund av Allhelgona nästa veckoslut blir nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 10.11 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media