Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 40/2019, 9.11.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 10.11 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM från OH6A i Vasa
INNEHÅLL
* Välkommen på höstmöte 16.11.2019 *
* Förbundets Höstdagar 16.11.2019 i Sastamala *
* Förbundets styrelseval 2019 *
* Radiofrekvensbestämmelse M4 på utlåtanderond *
* Världsradiokonferensen WRC19 började i Egypten *
* De ungas OH2YOTA-aktivitetsveckoslut 5-8.12.2019 *
* Silent keys *
* Självständighetsdagens händelser *
* Signaltrafiksövning 22-23.11.2019 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Femmornas höstkamp 9.11 *
* Nästa bulletin *
* Välkommen på höstmöte 16.11.2019 *
Finlands Radioamatörförbund rf kallar sina medlemmar till Förbundets höstmöte som hålls lördagen 16.11.2019 kl. 15.30. Mötet hålls i Ellivuori Resort på adressen Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala.
Undermötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Baserat på förlikningen mellan Finlands Radioamatörförbund och Heikki Tamminen, OH3JF informeras även att man under mötet utifrån förlikningen behandlar Heikki Tamminens förslag med rubriken ”Principer för uppgörande av motioner, behandlingen av dessa och informering om dessa åt medlemmmana”, ”Förverkligande av jämlikhet i föreningen” samt ”Utveckling av behörighetsexamenssystemet i framtiden”. Förbundets styrelse ger sin replik på dessa förslag.
Det går att på förhand stifta bekantskap med ärendelistan och tillhörande bilagor på förbundets webbsidor sral.info/syyskokous2019. Bilagorna finns även att fås som pappersversioner från förbundets byrå och dessa delas ut på mötesplatsen åt alla som deltar i mötet.
Anmälningarna till mötet börjar kl. 14.30. Under mötet innehas rösträtt av Förbundets medlemmar, som har betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.
Välkomna!
* Förbundets Höstdagar 16.11.2019 i Sastamala *
Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar samt stadgeenliga höstmöte hålls i Ellivuori i Sastamala 16.11.2019. Platsen är Ellivuori Resort som är belägen 50 km väst om Tammerfors mellan riksvägarna elva och tolv. Lokalerna är helt hinderfria och belägna i ett plan. Evenemanget ordnas av Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE.
Program
Till programmet har valts två back-to-basics -aktiga föreläsningar samt två gästande kändisar. Professor Esa Kallio från Aalto-universitetet för lyssnarna ut i rymden, eller i alla fall till rymdteknologin med Suomi 100-satelliten. DX-förbundets gäst Jarmo, OH2GJL, berättar för intresserade AM-lyssnare hur den stora avlyssningsstationen i Aihkiniemi, i norra ändan av Enare träsk byggdes. Pena, OH3BK, föredrar om grunderna för APRS-tekniken för nya och gamla intresserade. Michael, OH2AUE, berättar om HF cirkulärpolarisationens hemligheter.
På programmet finns även styrelsens frågetimme kl. 12. Programmet börjar kl. 09.30 och fortsätter fram till 15.30, då förbundets höstmöte börjar.
Lopptorget är öppet kl. 10 – 14. Bordsreserveringarna i samband med anmälningen. Arrangören sköter om försäljningen, för vilket ett arvode på 10% (dock högst 100€) av försäljningsintäckten uppbärs. På lopptorget gäller endast kontantbetalning.
Inträde till höstdagarna vid dörren är 10 €/deltagare eller 15€/par eller familj. Under 18 åringar går gratis. Endast kontanter gäller vid anmälningsdisken.
Mat och logi
Reservationerna görs direkt till hotellet antingen per telefon 03 51922 eller 03 51923 eller per e-post sales ät ellivuori.fi
Hotellets restaurang erbjuder på lördagen kl. 12 – 16 en festlunch (25€). För lindrigare hunger finns det även en cafeteria. Efter förbundets höstmöte dukas det en Ham Dinner och kvällsfest i samma restaurang kl. 19 – 21.30. Supekorten (38 euro) köps på plats.
Tilläggsuppgifter:
Mer information hittar du på hemsidan oh3ne.fi/syyspaiva2019/. Som programvärd fungerar Virve, OH3VIKI, oh3viki ät gmail.com.
Hjärtligt välkommen!
* Förbundets styrelseval 2019 *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två medlemmar till styrelsen för tre års perioder. Följande personer kandiderar i valet och har följande röstningsnummer:
2. Tiina Kela, OH8BBO, röstningsnummer 2
3. Mikael Nousiainen, OH3BHX, röstningsnummer 3
4. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV, röstningsnummer 4
Röstningssätten är poströstning och röstning som sker på plats under höstmötet. Röstningsmaterialet postas med tidningen RA 08/2019. De av förbundets medlemmar som bor utomlands kan få röstningsmatrialet tillsänt till sig per post på förhand genom att meddela om detta åt valutskottets sekreterare.
Poströsten godkänns om den ankommit eller levererats till Förbundets kansli senast nästa veckas torsdag 14.11.2019. Beakta att Posten för svarsförsändelser meddelar ca 4 dagars leveranstid och att Postens strejk för sin del också påverkar att rösterna kommer fram. Enligt Valordningen kan en poströst inte levereras till årsmötesplatsen, utan den ska vara framme 2 dygn före mötet vid Förbundets kansli, dvs. 14.11.
Posta alltså din röstsedel i tid eller ifall möjligt, leverera den till Förbundets kansli. På höstmötespatsen kan du vid röstpunkten kontrollera om din postade röst kommit fram och vid behov rösta på plats.
Situationen är avvikande. Enligt en situationsöversikt gjord med förbundets jurist ordnas valet ändå enligt SRAL:S regler och valordningen. I postomröstningen beaktas de röster som kommit inom utsatt tid.
Kandidaternas presentationstexter, röstningsanvisningar och annan info finns på valsidorna: sral.info/vaalit.
* Radiofrekvensbestämmelse M4 på utlåtanderond *
Traficom har givit en utlåtandebegäran om uppdateringarna i fråga om radiofrekvensbestämmelserna samt gemensamma grekvenser för tillståndsbefriade radiosändare samt användningen av dessa. Det mest väsentliga förändringsförslaget som berör de finländska radioamatörerna är nationellt borttagande av frekvensområdet 1240-1300 MHz från amatörallokationerna. SRAL bereder som bäst ett utlåtande som motsätter sig bottagandet av detta 23 cm frekvensområde.
Genom att logga in i lausuntopalvelu har varje medborgare och gemenskap även möjlighet att ge sitt eget utlåtande i ärendet. Svarstiden går ut nästa vecka 17.11.2019.
Lausuntopalveluun kirjautumalla jokaisella kansalaisella ja yhteisöllä on myös mahdollisuus antaa oma lausuntonsa asiasta. Vastausaika päättyy ensi viikolla 17.11.2019.
Mer uppgifter på förbundets webbsidor.
* Världsradiokonferensen WRC19 började i Egypten *
Världsradiokonferensen WRC19 började 28.10 i Sharm-El-Sheik i Egypten och pågår fram till 22.11. Under konferensen görs ändringar i de internationella radioanvisningsförfattningarna, som även ger radioamatörerna en grund för frekvensanvändning. Mer information om första veckans resultat hittas på Förbundets webbsidor.
* De ungas OH2YOTA-aktivitetsveckoslut 5-8.12.2019 *
SRAL:s ungdomsteam ordnar ett veckoslutsläger för unga radioamatörer vid Mustialas station OH5Z 5-8.12.2019. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-kontakter, olika presentationer, bastubadande, traditionellt självständighetsdagsprogram och samvaro. Under veckoslutet används anropet OH2YOTA, som även internationellt är ett känt anrop använt av unga amatörer, pileuper är garanterade!
På plats finns helpension ifråga om mat och inkvartering inomhus. I första hand riktar sig lägret till 15-28 åriga ungdomsmedlemmar i SRAL. Lägrets pris är 10 €, som betalas i kontanter åt anordnaren på plats. Anmälningen öppnas måndagen 7.10 på adressen sral.info/nuoriso. Välkomna!
* Silent keys *
Kansliet har nåtts av budet att Seppo Wulff OH2BDY, Markku Koskinen OH3BB/OH2BED, Kari Kumpula OH6TI och Heino Aho OH9NJ lämnat oss. Vi hedrar Seppos, Markkus, Karis och Heinos minne med en stunds tystnad.
* Självständighetsdagens händelser *
* Traditionsradioevenemang PRT29 under Självständighetsdagen *
Traditionsradioevenemang PRT29 firas 6.12.2019. Det är inte fråga om en tävling, utan respekt för gamla över 40 år gamla veteranradion samt de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget sker i fri form utan ledarstation.
En traditionsradiostation som deltar i evenemanget kan enligt önskan använda tilläggssuffix /S efter stationsanropet. Ifall apparaturen varit i servicebruk redan under andra världskriget, kan tilläggssuffixet vara /SA. Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer oberoende av apparatur, och alla är välkomna med. Även ett rikligt antal OI-stationer önskas delta.
Mer specifika uppgifter om evenemanget på SRAL:s webbsidor.
OI-aktivitetsdag
Militärradioamatörstationerna aktiverar sig med OI-anrop på självständighetsdagen 6.12.2019. Kom ihåg att ansöka om det fina OH-awardet! Mer information om OI-awardet på Förbundets webbsidor.
Sexornas Cup
Sexornas sjätte dagens cup ordnas under självständighetsdagen. Välkomna med! Arrangör OH6AD. Mer information från Förbundets webbsidor.
* Signaltrafiksövning 22 – 23.11.2019 *
Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB, anordnar en nationell signaltrafikövning fre-lö-22. – 23.11.2019 med stöd av MPK Savo-Karjalas utbildningscenter i Joensuu. Anmälningar och mer information från MPK:s webbsidor: mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/98493.
Som fjärrstation kan man fungera även utan att anmäla sig till MPK:s kurs. Anmälning om deltagande i övningen till Tommi, oh7jjt (at)sral.fi, t.o.m. 14.11.2019.
Välkomna med!
* Klubbarna meddelar *
CQ-kerho ry – CQ-klubben rf, OH6AG
Klubbens höstmöte hålls torsdagen 14.11 kl. 19.00 i ABC-stationens Kabinett vid Kållbyvägen. Stadgeenliga ärenden bl.a. budgeten, verksamhetsplanen och val av styrelse inför år 2020. Klubben bjuder på kaffe/te med tilltugg. Välkomna!
Riihimäen Kolmoset Ry, OH3AD
Riihimäen Kolmoset Ry håller sitt stadgeenliga höstmöte 20.11.2019 kl. 18.30 vid klubbhuset på Eprantie 25, Riihimäki. Välkomna!
Keski-Uudenmaan radioamatöörit ry, OH2AP
70cm repeatern OH2RUP i Träskända är åter igen QRV på den riktiga stationsplatsen i stadens högsta punkt, vilket lett till att hörbarheten och lyssnandet har förbättrats. Den nya hårdvaran i repeaterns som testas förbättrar även repeaterns lyssnande. Ge gärna en rapport när ni är i området!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas femmornas höstkamp och WAE DX RTTY.
Nästa vecka på tisdag tävlas NAC 432 MHz och på torsdag NAC 50 MHz.
Nästa veckoslut täclas ARRL EME Contest.
* Femmornas höstkamp 9.11 *
Femmornas höstkamp som är en deltävling i HF-tävlingarnas FM-serie, tävlas lördagen 9.11. Mer information från SRAL:s webbsidor.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen den 17.11 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media