Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 41/2019, 16.11.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 17.11 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz. Bulletin blir läst från Vasa med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Förbundets höstmöte 16.11.2019 *
* Förbundets höstdagar i Sastamala *
* Förbundets styrelseval *
* Thailand-Finland reciprocitetstillstånd *
* Radiofrekvensbestämmelse M4 på utlåtanderond *
* De ungas OH2YOTA-aktivitetsveckoslut 5-8.12.2019 *
* Gästskribentstexter önskas till ungdomsteamets blogg *
* Kansliet meddelar *
* Självständighetsdagens evenemang *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets höstmöte 16.11.2019 *
Finlands Radioamatörförbund rfhåller sitt höstmöte i samband med höstdagarna lördagen 16.11.2019 kl. 15.30. Mötet hålls i Ellivuori Resort, Sastamala.
Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Baserat på förlikningen mellan Finlands Radioamatörförbund och Heikki Tamminen, OH3JF informeras även att man under mötet utifrån förlikningen behandlar Heikki Tamminens förslag med rubriken “Principer för uppgörande av motioner, behandlingen av dessa och informering om dessa åt medlemmmana”, “Förverkligande av jämlikhet i föreningen” samt “Utveckling av behörighetsexamenssystemet i framtiden”. Förbundets styrelse ger sin replik på dessa förslag.
Det går att på förhand stifta bekantskap med ärendelistan och tillhörande bilagor på förbundets webbsidor sral.info/syyskokous2019.
* Förbundets höstdagar i Sastamala *
Till programmet har valts två back-to-basics -aktiga föreläsningar samt två gästande kändisar. Professor Esa Kallio från Aalto-universitetet för lyssnarna ut i rymden, eller i alla fall till rymdteknologin med Suomi 100-satelliten. DX-förbundets gäst Jarmo, OH2GJL, berättar för intresserade AM-lyssnare hur den stora avlyssningsstationen i Aihkiniemi, i norra ändan av Enare träsk byggdes. Pena, OH3BK, föredrar om grunderna för APRS-tekniken för nya och gamla intresserade. Michael, OH2AUE, berättar om HF cirkulärpolarisationens hemligheter.
På programmet finns även styrelsens frågetimme, lopptorg och på kvällen ham dinner.
Mer information hittar du på hemsidan oh3ne.fi/syyspaiva2019/. Som programvärd fungerar Virve, OH3VIKI, oh3viki ät gmail.com.
* Förbundets styrelseval *
Under Finlands Radioamatörförbunds höstmöte väljs två medlemmar till styrelsen för tre års perioder. Följande personer kandiderar i valet och har följande röstningsnummer:
2. Tiina Kela, OH8BBO, röstningsnummer 2
3. Mikael Nousiainen, OH3BHX, röstningsnummer 3
4. Veli-Matti Pappinen, OH7JEV, röstningsnummer 4
Röstningssätten är poströstning och röstning som sker på plats under höstmötet. Poströsten godkänns om den ankommit eller levererats till Förbundets kansli senast nästa veckas torsdag 14.11.2019. Enligt Valordningen kan en poströst inte levereras till årsmötesplatsen.
Postens strejk ställer till besvär. Situationen är avvikande. Enligt en situationsöversikt gjord med förbundets jurist ordnas valet ändå enligt SRAL:s regler och valordningen. I postomröstningen beaktas de röster som kommit inom utsatt tid.
Mer info om valet finns på valsidorna: sral.info/vaalit/.
* Thailand-Finland reciprocitetstillstånd *
Thailands förvaltnings- och tillståndsmyndighet NBTC samt radioamatörförbund RAST firar jubileumsåret för kröningen av sin kung genom att bjuda in representanter från sina 11 reciprocitetsländer till ett jubileumsseminarium som hålls lördagen 16.11.2019 i Bangkok. Finland är det senaste av dessa reciprocitetsländer och särskilt föremål för jubileet. På plats representeras Finland av Finlands Thailandsambassadör samt Martti, OH2BH och Leena, OH2BE.
Specialanropet E2OH kommer att vara QRV nu under veckoslutet och kommer att vara aktivt fram till årets slut. Även de SRAL medlemmar som gästar Thailand kan använda sig av ifrågavarande anrop från RAST:s station HS0AC.
* Radiofrekvensbestämmelse M4 på utlåtanderond *
Traficom har givit en utlåtandebegäran om uppdateringarna i fråga om radiofrekvensbestämmelserna samt gemensamma grekvenser för tillståndsbefriade radiosändare samt användningen av dessa. Det mest väsentliga förändringsförslaget som berör de finländska radioamatörerna är nationellt borttagande av frekvensområdet 1240-1300 MHz från amatörallokationerna. SRAL bereder som bäst ett utlåtande som motsätter sig bottagandet av detta 23 cm frekvensområde.
Genom att logga in i lausuntopalvelu har varje medborgare och gemenskap även möjlighet att ge sitt eget utlåtande i ärendet. Svarstiden går ut 17.11.2019.
* De ungas OH2YOTA-aktivitetsveckoslut 5-8.12.2019 *
SRAL:s ungdomsteam ordnar ett veckoslutsläger för unga radioamatörer vid Mustialas station OH5Z 5-8.12.2019. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-kontakter, olika presentationer, bastubadande, traditionellt självständighetsdagsprogram och samvaro. Under veckoslutet används anropet OH2YOTA, som även internationellt är ett känt anrop använt av unga amatörer, pileuper är garanterade!
På plats finns helpension ifråga om mat och inkvartering inomhus. I första hand riktar sig lägret till 15-28 åriga ungdomsmedlemmar i SRAL. Lägrets pris är 10 €, som betalas i kontanter åt anordnaren på plats. Anmälningen öppnas måndagen 7.10 på adressen sral.info/nuoriso. Välkomna!
* Gästskribentstexter önskas till ungdomsteamets blogg *
Har du tankar som berör ungdomar, som du skulle önska dela med andra eller är du en ung person som skulle vilja skriva? Ni kan till oss på ungdomsteamet skicka färdiga texter eller i övrigt ta kontakt per e-post nuoriso är sral punkt fi. Ungdomarnas blogg kan läsas på sidorna sral.info/nuoriso/nuorisotiimin-blogi.
* Kansliet meddelar *
Nya QSL-kort har kommit till kansliet, välkomna att komma efter dem! Ifall du är osäker på din kortsituation, ta kontakt till kansliet exempelvis per e-post toimisto ät sral punkt fi så kontrollerar vi situationen.
* Självständighetsdagens evenemang *
Traditionsradioevenemang PRT29 under Självständighetsdagen
Traditionsradioevenemang PRT29 firas 6.12.2019. Det är inte fråga om en tävling, utan respekt för gamla över 40 år gamla veteranradion samt de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget sker i fri form utan ledarstation.
En traditionsradiostation som deltar i evenemanget kan enligt önskan använda tilläggssuffix /S efter stationsanropet. Ifall apparaturen varit i servicebruk redan under andra världskriget, kan tilläggssuffixet vara /SA. Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer oberoende av apparatur, och alla är välkomna med. Även ett rikligt antal OI-stationer önskas delta.
Mer specifika uppgifter om evenemanget på SRAL:s webbsidor.
OI-aktivitetsdag
Militärradioamatörstationerna aktiverar sig med OI-anrop på självständighetsdagen 6.12.2019. Kom ihåg att ansöka om det fina OH-awardet! Mer information om OI-awardet på Förbundets webbsidor.
Sexornas Cup
Sexornas sjätte dagens cup ordnas under självständighetsdagen. Välkomna med! Arrangör OH6AD. Mer information från Förbundets webbsidor.
* Klubbarna meddelar *
Riihimäen Kolmoset Ry, OH3AD
Riihimäen Kolmoset Ry håller sitt stadgeenliga höstmöte 20.11.2019 kl. 18.30 vid klubbhuset på Eprantie 25, Riihimäki. Välkomna!
Keski-Uudenmaan radioamatöörit ry, OH2AP
70cm repeatern OH2RUP i Träskända är åter igen QRV på den riktiga stationsplatsen i stadens högsta punkt, vilket lett till att hörbarheten och lyssnandet har förbättrats. Den nya hårdvaran i repeaterns som testas förbättrar även repeaterns lyssnande. Ge gärna en rapport när ni är i området!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas ARRL EME Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW CW.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen 24.11 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Kirjoita viesti:

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media