Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 42/2019, 23.11.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 

Denna bulletin blir läst söndagen 24.11 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz. Bulletin blir läst från Vasa med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Förbundets styrelseval 2019 *
* Förbundets höstmöte 16.11.2019 *
* Styrelsen meddelar *
* Förbundets Höstdagar i Sastamala 16.11 *
* Glöggbjudning på Förbundets kansli 12.12 *
* Bestämmelsearbetsgruppens meddelande om utlåtandet kring radiofrekvensbestämmelsen *
* Världsradiokonferensen WRC-19 avslutades *
* Silent key *
* Kansliet meddelar *
* Gästskribenter önskas till ungdomsteamets blogg *
* Självständighetsdagens evenemang *
* Klubbarna meddelar*
* Tävlingnyheter *
* Nästa bulletin *
* Förbundets styrelseval 2019 *De kandidater som i styrelsevalet fick flest röster, Tiina Kela OH8BBO och Mikael Nousiainen OH3BHX, valdes till styrelsen för en tre årsperiod (2020-2022).
I valet gavs sammanlagt 509 röster. Röstmängden fördelade sig enligt följande:
Tiina Kela 234 röster
Mikael Nousiainen 191 röster
Veli-Matti Pappinen 84 röster
289 röstsedlar gavs, av vilka 194st var poströster och 95 röster gavs på höstmötesplatsen. 0 röster förkastades. Röstningsprocenten var 8,5 % (år 2018: 37,7 %).
Postens strejk påverkade hur rösterna kom fram. Enligt situationsbedömningen gjord med Förbundets jurist förrättades valen ändå i enlighet med SRAL:s regler och valordning.
* Förbundets höstmöte 16.11.2019 *
Höstmötet för Finlands Radioamatörförbund rf hölls i samband med Höstdagarna i Ellivuori Resort, Sastamala lördagen 16.11. Under mötet godkändes Förbundets verksamhetsplan och budget för år 2020 enligt styrelsens förslag och därtill behandlades även andra stadgeenliga ärenden.
Styrelsens ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV presenterade styrelsens information i fråga om den förlikningslösning som uppnåtts i Heikki Tamminens, OH3JF, klandertalan. Utifrån förlikningsavtalet mellan Finlands Radioamatörförbund och Heikki Tamminen, OH3JF, behandlades även Heikki Tamminen, OH3JF:s, förslag med rubrikerna  “Principer för uppgörande av motioner, behandlingen av dessa och informering om dessa åt medlemmmana”, “Förverkligande av jämlikhet i föreningen” samt “Utveckling av behörighetsexamenssystemet i framtiden”. Förbundets styrelse gav sina repliker på dessa. Mötet beslutade förkasta Heikki Tamminen, OH3JF:s förslag.
Mötets ärendelista jämte alla bilagor kan ses på förbundets webbsidor under adressen sral.info/syyskokous2019.
* Styrelsen meddelar *
Under Höstmötet gav styrelsen medlemmarna information i fråga om förlikningsavtalet i fråga om klandertaleärendet Heikki Tamminen väckt. Tyvärr hade styrelsen till sitt förfogande felaktiga uppgifter i fråga om självriskandelen i fråga om förbundets rättsskyddsförsäkring. Förbundet har ett företags rättsskyddsförsäkring, vilket har en ersättningssumma som är högre än rättsskyddsförsäkringarna för vanliga individer. Motsvarande är självriskandelen högre, exakt 15 % av de utgifter som ska ersättas.
Sammanlagt uppstod ombudsmannautgifter som sammanlagt 13 888,00 € som skall ersättas med anledning av utredningen i samband med klandertaleärendet, av detta återstår självriskandelen på 15 % som förbundet ska ersätta, dvs. 2 083,20 €. Försäkringsbolaget har redan fattat ersättningsbeslut i ärendet och ersättningarna har betalats åt förbundets jurist.
Styrelsen ber medlemmarna om ursäkt p.g.a. att ha levererat felaktiga uppgifter.
* Förbundets Höstdagar i Sastamala 16.11 *
Förbundets Höstdagar firades i Ellivuori, Sastamala förra lördagen 16.11.2019. På plats fanns ca 150 besökare. I programmet ingick flera presentationer, allt från HF-cirkulärpolarisation till APRS, byggandet av Aihkiniemis lyssnarstation och Suomi100 satelliten, styrelsens frågetimme, kommittéernas träffar och på kvällen ham dinner. På plats fanns även lopptorg och förbundets tillbehörsförsäljning. Tack till alla besökare!
Förbundet tackar även den ordnande instansen Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE, alla frivilliga aktörer och i synnerhet Virve, OH3VIKI som fungerade som evenemangsvärd.
* Glöggbjudning på Förbundets kansli 12.12 *
Välkommen på glöggbjudning till Förbundets kansli 12.12 kl 16-19. Gott sällskap, julaktiga sötsaker och möjligheten till julklappsinköp finns. Förbundets kansli finns beläget på Krämarbackastigen 9, 00440 Helsingfors. Välkomna!
* Bestämmelsearbetsgruppens meddelande om utlåtandet kring radiofrekvensbestämmelsen *
Den radiofrekvensbestämmelse som varit på utlåtanderond i utlåtandeservicen samt utkasten till bestämmelser om licensbefriade radiosändare stängdes söndagen 17.11. Sammanlagt gavs 44 st. utlåtanden, varav 24 behandlade ärendet som  berör 23 cm och radioamatörerna. Även SRAL gav sitt utlåtande. Utlåtanden kom såväl från klubbar som från privatpersoner. Alla utlåtanden finns att läsas i Utlåtandetjänsten. SRAL tackar alla som givit utlåtanden och försvarat radioamatörernas 23 cm område. Detta är radioamatörgemenskapen som bäst, där vi visar vår förmåga att kunna samarbeta för gemensamma mål!
Mer information om SRAL-Traficom förhandlingarna kommer när förhandlingarna inletts och en länk till utlåtandetjänsten hittas på SRAL:s webbsidor.
* Världsradiokonferensen WRC-19 avslutades *
Världsradiokonferensen WRC-19 avslutades fredagen den 22 november. Det viktigaste beslutet som konferensen fattade som berör radioamatörerna var en ny 50 MHz allokation inom ITU Region 1. Hittills har radioamatörerna i Region 1 området fått vara aktiva enligt nationella allokationer. Beslutet fattades efter tre veckors hårda förhandlingar för att synvinklarna från förvaltningarna inom Region 1 skulle kunna sammanpassas.
Resultatet var en dramatisk förbättring i fråga om de internationella radioanvisningsförfattningarna som berör radioamatörerna i Region 1. Finland ingick i de som gjorde en anmärkning om primära amatörallokationer på 50,0-50,5 MHz. I övrigt fortsätter det gamla området 50 – 52 MHz med sekundära rättigheter i Finland. Flera nationer som motsatte sig amatörallokationen kräver skydd för sina tjänster enligt staternas gränser. Till dessa stater hör även Ryssland. Detta har påverkningar ifråga om radioamatörverksamhet nära den finska östgränsen.
Ärendet kommer att specificeras under senare förhandlingar med Traficom.
På förbundets webbsidor finns ytterligare information om ärendet och en länk till IARU:s meddelande.
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Paavo (Pasi) Hyyryläinen OH1TG gått bort. Vi hedrar Paavos minne med en stunds tystnad.
* Kansliet meddelar *
Nya QSL-kort har kommit till kansliet, välkomna att komma efter dem! Ifall du är osäker på din kortsituation, ta kontakt till kansliet exempelvis per e-post toimisto ät sral punkt fi så kontrollerar vi situationen.
* Gästskribentstexter önskas till ungdomsteamets blogg *
Har du tankar som berör ungdomar, som du skulle önska dela med andra eller är du en ung person som skulle vilja skriva? Ni kan till oss på ungdomsteamet skicka färdiga texter eller i övrigt ta kontakt per e-post nuoriso är sral punkt fi. Ungdomarnas blogg kan läsas på sidorna sral.info/nuoriso/nuorisotiimin-blogi.
* Självständighetsdagens evenemang *
Traditionsradioevenemang PRT29 under SjälvständighetsdagenTraditionsradioevenemang PRT29 firas 6.12.2019. Det är inte fråga om en tävling, utan respekt för gamla över 40 år gamla veteranradion samt de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget sker i fri form utan ledarstation. Mer specifika uppgifter om evenemanget på SRAL:s webbsidor.
OI-aktivitetsdag
Militärradioamatörstationerna aktiverar sig med OI-anrop på självständighetsdagen 6.12.2019. Kom ihåg att ansöka om det fina OH-awardet! Mer information om OI-awardet på Förbundets webbsidor.
Sexornas Cup
Sexornas sjätte dagens cup ordnas under självständighetsdagen. Välkomna med! Arrangör OH6AD. Mer information från Förbundets webbsidor.
* Klubbarna meddelar *
Keski-Suomen radioamatöörit ry, OH6AD
Keski-Suomen radioamatöörit ry, OH6AD, håller sin lillajul och sitt höstmöte måndagen 25.11 fr.o.m. kl. 18.00 på klubben. Smått tilltugg samt glögg erbjuds. Under höstmötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkomna!
Puulan Radio Club
Puulan Radio Club firar lillajul på stationen OH4ACD i Hirvensalmi lördagen 14.12.2019. Klubben erbjuder smått tilltugg i form av sött och salt. Välkommen att träffa bekanta ansikten från radion!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW CW.
Nästa vecka tävlas NAC 2,3 GHz + up på tisdag och ARRL 160m på fredag.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen den 1 december klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media