Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 43/2019, 30.11.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 1.12 kl. 15.00 finsk tid på frekvenserna 3685 och 7070 kHz från OH6A i Vasa.
INNEHÅLL
* Självständighetsdagens evenemang 6.12 *
* Styrelsens frågetimme 7.12 *
* Glöggbjudning på Förbundets kansli 12.12 *
* Förbundets höstmöte hölls 16.11.2019 *
* Styrelsen meddelar *
* Jyrki OH6CS vann SAC 60 år resepriset *
* Meddelanden från bestämmelsearbetsgruppen *
* Kansliets öppethållning i december *
* Gästskribentstexter önskas till ungdomsteamets blogg *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Självständighetsdagens evenemang 6.12 *
Traditionsradioevenemang PRT29
Traditionsradioevenemang PRT29 under SjälvständighetsdagenTraditionsradioevenemang PRT29 firas 6.12.2019. Det är inte fråga om en tävling, utan respekt för gamla över 40 år gamla veteranradion samt de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget sker i fri form utan ledarstation. Mer specifika uppgifter om evenemanget på SRAL:s webbsidor.
OI-aktivitetsdag
Militärradioamatörstationerna aktiverar sig med OI-anrop på självständighetsdagen 6.12.2019. Kom ihåg att ansöka om det fina OH-awardet! Mer information om OI-awardet på Förbundets webbsidor.
Sexornas Cup
Sexornas sjätte dagens cup ordnas under självständighetsdagen. Välkomna med! Arrangör OH6AD. Mer information från Förbundets webbsidor.
* Styrelsens frågetimme 7.12 *
Styrelsens följande frågetimme hålls lördagen 7.12.2019. Frågetimmen hålls på HF på frekvensen 3685 kHz kl. 14.00 samt i FinDMR-nätverket, talgrupp 244 kl. 14.30.
* Glöggbjudning på Förbundets kansli 12.12 *
Välkommen på glöggbjudning till Förbundets kansli 12.12 kl 16-19. Gott sällskap, julaktiga sötsaker och möjligheten till julklappsinköp finns. Förbundets kansli finns beläget på Krämarbackastigen 9, 00440 Helsingfors. Välkomna!
* Förbundets höstmöte hölls 16.11.2019 *
Höstmötet för Finlands Radioamatörförbund rf hölls i samband med Höstdagarna i Ellivuori Resort, Sastamala lördagen 16.11. Under mötet godkändes Förbundets verksamhetsplan och budget för år 2020 enligt styrelsens förslag och därtill behandlades även andra stadgeenliga ärenden.
Styrelsens ordförande Tuomas Tauriala OH3ERV presenterade styrelsens information i fråga om den förlikningslösning som uppnåtts i Heikki Tamminens, OH3JF, klandertalan. Utifrån förlikningsavtalet mellan Finlands Radioamatörförbund och Heikki Tamminen, OH3JF, behandlades även Heikki Tamminen, OH3JF:s, förslag med rubrikerna  “Principer för uppgörande av motioner, behandlingen av dessa och informering om dessa åt medlemmmana”, “Förverkligande av jämlikhet i föreningen” samt “Utveckling av behörighetsexamenssystemet i framtiden”. Förbundets styrelse gav sina repliker på dessa. Mötet beslutade förkasta Heikki Tamminen, OH3JF:s förslag.
Mötets ärendelista jämte alla bilagor kan ses på förbundets webbsidor under adressen sral.info/syyskokous2019.
* Styrelsen meddelar *
Under Höstmötet gav styrelsen medlemmarna information i fråga om förlikningsavtalet i fråga om klandertaleärendet Heikki Tamminen väckt. Tyvärr hade styrelsen till sitt förfogande felaktiga uppgifter i fråga om självriskandelen i fråga om förbundets rättsskyddsförsäkring. Förbundet har ett företags rättsskyddsförsäkring, vilket har en ersättningssumma som är högre än rättsskyddsförsäkringarna för vanliga individer. Motsvarande är självriskandelen högre, exakt 15 % av de utgifter som ska ersättas.
Sammanlagt uppstod ombudsmannautgifter som sammanlagt 13 888,00 € som skall ersättas med anledning av utredningen i samband med klandertaleärendet, av detta återstår självriskandelen på 15 % som förbundet ska ersätta, dvs. 2 083,20 €. Försäkringsbolaget har redan fattat ersättningsbeslut i ärendet och ersättningarna har betalats åt förbundets jurist.
Styrelsen ber medlemmarna om ursäkt p.g.a. att ha levererat felaktiga uppgifter.
* Jyrki OH6CS vann SAC 60 år resepriset *
OH-deltagarpriset för SAC 60 års jubileum lottades ut under höstdagarna i samband med styrelsens frågetimme. Priset var en resa till Kreta i maj år 2020. Priset vanns av Jyrki, OH6CS.
Prisets vinnare lottades ut bland de OH-radioamatörer som hade hållit minst hundra tävlingskontakter i SAC under jubileumsåret 2019, antingen på telegrafi, phone eller bägge tillsammans. Sammanlagt fanns 141 deltagande OH-amatörer.
Priset sponsorerades av Finlands Radioamatörförbund, Contest Club Finland (CCF) och OH DX Foundation (OHDXF).
Gratulationer till vinnaren!
* Bestämmelsearbetsgruppens meddelanden *
Den radiofrekvensbestämmelse som varit på utlåtanderond i utlåtandeservicen samt utkasten till bestämmelser om licensbefriade radiosändare stängdes söndagen 17.11. Sammanlagt gavs 44 st. utlåtanden, varav 24 behandlade ärendet som  berör 23 cm och radioamatörerna. Även SRAL gav sitt utlåtande. Utlåtanden kom såväl från klubbar som från privatpersoner. Alla utlåtanden finns att läsas i Utlåtandetjänsten. SRAL tackar alla som givit utlåtanden och försvarat radioamatörernas 23 cm område. Detta är radioamatörgemenskapen som bäst, där vi visar vår förmåga att kunna samarbeta för gemensamma mål!
Mer information om SRAL-Traficom förhandlingarna kommer när förhandlingarna inletts och en länk till utlåtandetjänsten hittas på SRAL:s webbsidor.
Världsradiokonferensen WRC-19 avslutades fredagen den 22 november. Det viktigaste beslutet som konferensen fattade som berör radioamatörerna var en ny 50 MHz allokation inom ITU Region 1. Hittills har radioamatörerna i Region 1 området fått vara aktiva enligt nationella allokationer. Beslutet fattades efter tre veckors hårda förhandlingar för att synvinklarna från förvaltningarna inom Region 1 skulle kunna sammanpassas.
På förbundets webbsidor finns ytterligare information om ärendet och en länk till IARU:s meddelande.
* Kansliets öppethållning i december *
Förbundets kansli är stängt 9-11.12 samt 30-31.12.
Under julveckan 23.12 och 27.12 betjänar kansliet per telefon och e-post.
* Gästskribentstexter önskas till ungdomsteamets blogg *
Har du tankar som berör ungdomar, som du skulle önska dela med andra eller är du en ung person som skulle vilja skriva? Ni kan till oss på ungdomsteamet skicka färdiga texter eller i övrigt ta kontakt per e-post nuoriso är sral punkt fi. Ungdomarnas blogg kan läsas på sidorna sral.info/nuoriso/nuorisotiimin-blogi.
* Klubbarna meddelar *
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP
Julstädningstalko hålls torsdagen 5.12 i samband med klubbkvällen kl. 18. Vi städar efter lång tid klubben så bra att tomtarna vågar komma och hälsa på. Glöggbjudning för glada städtomtar!
Lillajul firas 12.12 på bekanta stället i Kinnari, Torpantie 7 hemma hos OH2OW. I samband med glöggserveringen berättar Jarmo OH2GJL om DX-lyssnarstationen i Aihkiniemi. Under lillajul ordnas även ett komponentlopptorg över saker som hittas på klubben. Ta gärna med jämna pengar.
 
Kahdeksikkojen kerho ry
Kahdeksikkojen kerho ry bjuder på traditionellt julkaffe tisdagen 10.12.2019 fr.o.m. kl. 18.00 i klubbutrymmena i Hiukkavaara. Varmt välkomna hälsar styrelsen för OH8AA.
Puulan Radio Club
Puulan Radio Club firar lillajul på stationen OH4ACD i Hirvensalmi lördagen 14.12.2019. Klubben erbjuder smått tilltugg i form av sött och salt. Välkommen att träffa bekanta ansikten från radion!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling.
Nästa veckas tisdag tävlas NAC 144 MHz och på torsdag NAC 10 m.
Nästa veckoslut tävlas ARRL 160m.
Därpå följande vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 50 MHz på torsdag.
Under nästnästa veckoslut tävlas ARRL 10 m.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om två veckor, söndagen den 15.12 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media