Finlands radioamatörförbunds kanslibulletin 44/2019, 14.12.2019

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen 15.12 kl. 15.00 Finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Traficom gav sitt svar på utlåtandena om radiofrekvensbestämmelsen *
* En teknisk rådgivare och handledare för digitala sändarslag söks *
* Delta i marknadsföringsenkäten *
* Gästskribentstexter önskas till ungdomsteamets blogg *
* Kansliets öppethållning under jultiden *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingnyheter *
* Nästa bulletin *
* Traficom gav sitt svar på utlåtandena om radiofrekvensbestämmelsen *
Transport- och kommunikationsverket Traficom gav 12.12 sitt svar på de utlåtanden radioamatörgemenskapen givit om radiofrekvensbestämmelsen. Det centrala innehållet i utlåtandena var en önskan om att 23 cm frekvensområdet fortfarande skulle fortsätta vara allokerad för radioamatörfrefik. 1240-1400 MHZ radioamatörallikationen raderas fr.o.m. medlet av mars år 2020. Efter detta går det dock att bevilja radiotillstånd för radioamatörtrafik under viss tid med sekundära rättigheter på området ifråga. De motiveringar, tekniska parametrar och bruksändamålet för frekvenserna som framförs i ansökan fungerar som grund för beviljande av radiotillstånd. Radiotillståndet kan från fall till fall beviljas till de geografiska områden som inte har betydande störningsrisker för Galileomottagning.
Traficoms svar i sin helhet finns att läsas på Förbundets webbsidor. SRAL tackar alla som givit utlåtanden och försvarat radioamatörernas 23 cm frekvensområde.
* En teknisk rådgivare och handledare för digitala sändarslag söks *
Uppgifterna som förbundets handledare för digitala sändarslag och tekniska rådgivare finns att sökas. Mer uppgifter från kansliet, toimisto ät sral punkt fi eller 09 562 5973.
* Delta i marknadsföringsenkäten *
Marknadsföringsteamet och ungdomsteamet genomför en enkät om behovet till marknadsföringsmaterial och sammanställer utifrån detta en marknadsföringsbank. Målet är att skapa färdiga material för t.ex. mäss- och skolpresentationer, som klubbar och privatpersoner kan tillämpa i olika representations- och presentationstillfällen. Svar önskas såväl från klubbar som från enskilda personer.
Enkäten finns bakom följande länk: www.bit.ly/SRALmarkkinointi.
Tack redan på förhand för deltagande!
* Gästskribentstexter önskas till ungdomsteamets blogg *
Har du tankar som berör ungdomar, som du skulle önska dela med andra eller är du en ung person som skulle vilja skriva? Ni kan till oss på ungdomsteamet skicka färdiga texter eller i övrigt ta kontakt per e-post nuoriso är sral punkt fi. Ungdomarnas blogg kan läsas på sidorna sral.info/nuoriso/nuorisotiimin-blogi.
* Kansliets öppethållning under jultiden *
Under julveckan betjänar kansliet på måndagen 23.12 och fredagen 27.12 per telefon och e-post. Kansliet är stängt 30-31.12.
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att våra radioamatörbröder Toivo Laimitainen OG1G/R1CC och Matti Lehtinen OH2BX lämnat oss. Vi hedrar Toivos och Mattis minne med en stunds tystnad.
* Klubbarna meddelar *
Puulan Radio Club
Avvikelsevis från förhandsuppgifterna blir lillajulfesten för Puulan Radio Club framflyttad tills början av år 2020.
* Tävlingnyheter *
Detta veckoslut tävlas ARRL 10 m.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas OK DX RTTY.
FM-seriens deltävling Jultävling hålls under annandag jul 26.12.2019. Jultävlingen ingår i FM-serien av HF-tävlingar. I tävlingen finns separata CW-, SSB- och RTTY-serier. I varje serie finns följande kategorier: över 100 W, max 100 W och QRP. Tävlingen ordnas av Contest Club Finland. Ytterligare information om FM-serien fås från Förbundets webbsidor.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 22.12 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media