Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 2/2020, 11.1.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A på söndagen 12.1 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Ansökningar om rätten att arrangera vårdagarna bes sändas t.o.m. 15.1 *
* Vårens första Styrelsens frågetimme hålls 1.2 *
* Delta i marknadsföringsenkäten *
* Handledare för digitala sändarslag söks *
* Kansliet meddelar *
* Militärradiodagen 2020 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Ansökningar om rätten att arrangera vårdagarna bes sändas t.o.m. 15.1 *
Klubbarna kan nu ansöka om rätten att arrangera Vårdagarna 2020. Den preliminära tidpunkten för vårdagarna är veckoslutet 17-19.4. Lördagen 18.4 firas Internationella Radioamatördagen.
Evenemanget kan vara en dag eller hela veckoslutet. I samband med vårdagarna hålls förbundets stadgeenliga vårmöte. Presentationsprogrammet kan sammanställas av arrangören själv.
Ansökningar om rätten att arrangera Vårdagarna bes sändas t.o.m. 15.1. Ansökningarna sänds på adressen toimisto ät sral punkt fi.
* Vårens första Styrelsens frågetimme hålls 1.2 *
Vårens första Styrelsens frågetimme hålls första lördagen i februari, 1.2.2020. Ingen frågetimme hålls i januari.
* Delta i marknadsföringsenkäten *
Marknadsföringsteamet och ungdomsteamet genomför en enkät om behovet till marknadsföringsmaterial och sammanställer utifrån detta en marknadsföringsbank. Målet är att skapa färdiga material för t.ex. mäss- och skolpresentationer, som klubbar och privatpersoner kan tillämpa i olika representations- och presentationstillfällen. Svar önskas såväl från klubbar som från enskilda personer.
Enkäten finns bakom följande länk: www.bit.ly/SRALmarkkinointi och på svenska www.bit.ly/SRALmarknadsforing
Tack redan på förhand för deltagande!
* Handledare för digitala sändarslag söks *
Vill du bli handledare för digitala sändarslag? Den viktigaste uppgiften för handledaren av digitala sändarslag är att handleda medlemmarna i ärenden som berör digitala sändarslag. Därtill kan i uppgifterna ingå utvecklingen och uppföljningen av digitala sändarslag på internationell och att skriva artiklar som berör digitala sändarslag i tidningen Radioamatööri. Mer uppgifter från byrån.
* Kansliet meddelar *
Ändringar i kontaktuppgifterna
Du har väl kommit ihåg att meddela din e-postadress du använder till medlemsregistret? Ändringar i e-postadressen och andra kontaktuppgifter meddelar du mest behändigt per e-post till toimisto ät sral punkt fi eller per telefon 09 562 5973. Tack!
Medlemsavgifter för år 2020
Medlemsavgifterna sänds i början av februari.
Kansliets öppethållningstider ändras
Kansliets öppethållningstider är tisdagar och torsdagar kl. 12-16, onsdagar kl. 12-18 och fredagar kl. 12-14. Genom dessa ändringar strävas det till att smidigare kunna hjälpa medlemmar som vill sköta sina ärenden utanför tjänstetider. Det går exempelvis även att på förhand komma överens om en besökstid med kanslit t.ex. under förmiddagar.
* Militärradiodagen 2020 *
Militärradiodagen 2020 hålls lördagen 25.4.2020 kl. 10.00-14.00 i Kouvolahuset på adressen Varuskuntakatu 11, Kouvola. I programmet utlovas följande föreläsningar: Tapio Teittinen ”Lapin sodan tietoverkot”, Kari Pentti ”Radiotiedustelu jääkäreistä suojeluskuntaan” samt Ohto Manninen och Lauri Lehtonen ”Stella Polaris arv”. Efter presentationerna stiftas det bekantskap med Kouvola Militärradiomuseum. Evenemanget är öppet för alla. Deltagaravgift 10 € (bara kontantbetalning) inkluderar pausservicering.
Anmälan per e-post: museo ät putkiradiomuseo punkt fi. Anmälan är inte bindande, men behövs för att dimensionera pausserveringen.
Välkomna, önskar Kouvola Militärradiomuseum och Kymen Viestikilta ry.
* Klubbarna meddelar *
Radioamatörkurser
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP
OH2AP ordnar under vintern en veckoslutsintensivkurs med inriktning på examen i elementär klass åt de vars tidsanvändning inne i veckan begränsas av förvärvs- eller skolarbete. Under tre veckoslut 25-26.1, 15-16.2 och 29.2-1.3 gås K- och T1-modulerna igenom. Kursdagarna varar 6h per dag. I slutet av kursen går det att delta i examen. Anmälning till klubbens e-post: oh2ap ät sral.fi.
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar en kurs med inriktning på examen i elementär klass under våren 2020. Kurspriset är 10 €. Ifall du är intresserad att delta i kursen, ta kontakt med styrelsen för OH3NE på adressen hallitus är oh3ne punkt fi.
Årsmötet
Teljän radioamatöörit ry OH1AF/OH1AB/OH1F
Teljän radioamatöörit ry håller sitt årsmöte onsdagen 29.1.2020 kl. 19.00 på klubben (Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG). Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Välkomna!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas NRAU-Baltic Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag.
Följande veckoslut tävlas Hungarian DX Contest.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen 19.1 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willö, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media