Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 5/2020, 1.2.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst söndagen 2.2. kl. 15.00 finsk tid från Vasa på frekvensen 3720 kHz +- QRM med anropet OH6A.
INNEHÅLL
* Förbundets Vårdagar och vårmöte 18.4. i Esbo *
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *
* Situationen med tidningen Radioamatööris chefredaktör *
* Styrelsens frågetimmar under våren 2020 *
* De ungas internationella NOTA-, BOTA- samt YOTA-läger *
* Radiohobbypresentation på Internationella Radiodagen 13.2. i Helsingfors *
* Historieutskottet meddelar *
* Silent Key *
* Föredrag om radioamatörverksamhet på Båtmässan fredagen 7.2. *
* Radioamatörföredrag på Tekniska museet torsdagen 13.2. *
* Signaltrafikövning 27.2.-28.2.2020 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
________________________
* Förbundets Vårdagar och vårmöte 18.4. i Esbo *
Vårdagarna och förbundets vårmöte arrangeras i Otnäs i Esbo den 18.4.2020. Som arrangör fungerar Polyteknikkojen radiokerho ry. OH2TI. I samband med vårdagarna hålls även förbundets vårmöte.
Man kommer att informera mer om evenemanget senare. Den färskaste informationen om evenemanget hittar du på websidan: prk.ayy.fi/kevatpaivat. Tilläggsinfo även på förbundets sidor.
Varmt välkommen!
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Medlemmarna ombedes framföra sina petitioner skriftligen med motiveringar och underteckning till styrelsen senast två månader före vårmötet, dvs senast 18.2.2020 kl. 16.00.
Framställningen bör vara undertecknad av minst tio medlemmar. Petitionerna skickas till adressen SRAL ry., Styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
På förbundets vårdagar utdelas premier. Förslag till mottagare bedes skickas till förbundets styrelse t.o.m. 9.3.2020. Som förslag räcker en kort redogörelse över personen i frågas förtjänster. Premieförslagen skickas till adressen ”toimisto ät sral.fi” eller SRAL ry., Hallitus, PB44, 00441 HELSINGFORS.
* SRAL:s strategi 2020-2025 utgiven för kommentarer *
Hur ser amatörradioverksamheten och SRAL ut i framtiden? Vad kan vi göra för att locka med nya intresserade i verksamheten? Hur kan vi stöda klubbarna i utbildningen av blivande radioamatörer? SRAL:s styrelse tillsatte senaste vår en arbetsgrupp för att begrunda bland annat de här frågorna.
Gruppens förslag ”Finlands Radioamatörförbund rf:s strategiska mål 2020–2025” har publicerats på förbundets webbsidor. De finns både på finska och svenska.
Vi önskar nu få kommentarer om förslaget från medlemskåren, klubbarna, utskotten och funktionärerna. De kan sändas på adressen toimisto ät sral.fi senast 31.3.2020.
Strategidokumentet behandlas på vårmötet i april.
 
* Situationen med tidningen Radioamatööris chefredaktör *
Förbundet förhandlar som bäst om utnämningen av en ny chefredaktör för tidningen Radioamatööri. Som målsättning har man att säkerställa publikationens höga kvalitet samtidigt som man strävar till bästa ekonomiska lösning. Man kommer att informera närmare genast då man hittat en lösning. Situationen inverkar inte på tidningens utgivning och årets första Radioamatööri-tidning utkommer 24.2.2020 enligt tidtabell.vSom ansvarig utgivare för Radioamatööri 01/2020 fungerar redaktionssekreterare Ronja Iso-Heiko och som tillfällig huvudredaktör för Radioamatööri 02/2020 fungerar Jorma Saloranta OH2KI.
Deadlines för material och utkomstdatum för tidningen Radioamatööri kan kollas på websidan: sral.info/tilaa-radioamatoorilehti.
I ärenden rörande tidningen kan man kontakta kansliet direkt, eller med e-mejl: ra-lehti ät sral punkt fi.
* Styrelsens frågetimmar under våren 2020 *
Styrelsens frågetimme sänds huvudsakligen alltid på månadens första lördag på HF kl. 14.00 samt i FinDMR-nätet kl. 14.30.vDe följande frågetimmarna äger rum 7.3., 2.5. samt 6.6. April månads frågetimme körs på vårmötet 18.4. och juli frågetimme under sommarlägret 18.7.
 
* De ungas internationella NOTA-, BOTA- samt YOTA-läger *
De ungas radioamatörläger Nordics On The Air, dvs. NOTA, ordnas i år i Norge 10.-13.4.2020 i närheten av Oslo. Programmet fokuseras kring radioamatörverksamhetenvoch inkluderar presentation av hobbyn för nykomlingar men även mer krävande övningar för erfarna amatörer. Därtill finns det möjlighet att hålla kontakter från stationen LA1YOTA.
NOTA är ett läger från unga till unga och i första hand under 26 åriga deltagare. Ifall det är fråga om ditt första NOTA- eller YOTA-läger uppmuntrar vi dig att ansöka om deltagande!
Radioamatörbehörighet är inte ett tvång. Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar mat och logi. SRAL stöder deltagarna med resekostnaderna.
Ansökan sker genom ditt eget IARU-medlemsförbund, dvs. i Finland via SRAL. Ansökningar godkänns t.o.m. 9.2.2020. Det finns begränsat med platser, så ansök snabbt.
Ansökan sker genom att ta kontakt med Ungdomsteamet per e-post nuoriso ät sral punkt fi. OBS! Ifall ansökanden inte ännu hör till förbundet, kan medlemskap ansökas samtidigt.
Ifall tidpunkten för NOTA är opassande detta år, finns det under våren även en annan möjlighet att ansöka om deltagande i ett internationellt ungdomsläger. I början på apil ordnas det regionala lägret för Balkan, BOTA, i närheten av Belgrad i Serbien 3. – 6.4.2020, där även unga är välkomna. Ytterligare information och anmälan via Ungdomsteamet.
I år ordnas Youngsters On The Air lägret i Karlovac, Kroatien 8-15.8.2020. Lägrets tema är “Train the Trainer”. I veckan ryms bl.a. besök på 9A1A-stationen, elektronikbygge samt besök i huvudstaden och kusten. I det finska teamet ryms 2-3 sådana 15-25 åriga SRAL-ungdomsmedlemmat, som inte tidigare deltagit i YOTA-läger. Radioamatörexamen är inte nödvändig. Meddela ditt intresse till Kati OH2FKX till egenanropsadressen.
Mer information från sral.info/nuoriso och ham-yota.com. Välkomna med på vågorna!
* Radiohobbypresentation på Internationella Radiodagen 13.2. i Helsingfors *
Är du även intresserad av radiohobbyns övriga delområden men inte vet hurdan verksamheten är eller hur man kommer igång? Kom med och bekanta dig med Finlands Radioamatörförbunds, Suomen radiohistoriallinen seuras (Finlands radiohistoriska förening) och Suomen DX-liittos (Finlands DX-förbund) verksamhet vid pop-up-evenemanget i Helsingfors centralbibliotek Ode!
Evenemanget går av stapeln torsdagen 13.2. under Internationella Radiodagen. Förbundens presentationspunkter håller öppet kl. 12.00-20.00. Under hela denna tid finns presentatörer på plats somberättar om förbundens verksamhet och förevisar utrustning. Dit kommer även YLE Helsingfors. Evenemanget passar för intresserade i alla åldrar, även nybörjare. Representanter för SRAL:s ungdomsteam finns även på plats.
 
* Historieutskottet meddelar *
Historieutskottet har sammanställt en lista över erhållna donationer, förfrågningar och upptecknad radioamatörhistoria under 2019 som finns att läsa på förbundets websidor.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Olli Virtanen, OH3TE, OH4LJL, har lämnat oss.
Vi hedrar Ollis minne med en stunds tystnad.
 
* Föredrag om radioamatörverksamhet på Båtmässan fredagen 7.2. *
Fredagen 7.2.2020 hålls ett föredrag om radioamatörverksamheten och radioamatörsamarbetet mellan seglare och båtfolk på Segling och Båtsport i Finlands estrad kl. 15:00 – 15:45.
Föredraget hålls av Tapio Lehtinen, OH6UBZ, och Jari, OH2BU. Ämnet för föredraget är ”Framtidens projekt och radioamatörsamarbetet”. Båtmässan 2020 är Nord-Europas största båtsportevenemang, antalet besökare beräknas uppgå till över 65000.
Evenemanget arrangeras i Helsingfors mässcentrum 7. – 16.2.2020. Välkommen
* Radioamatörföredrag på Tekniska museet torsdagen 13.2. *
Heikki, OH2LH, föredrar på Tekniska museet på Internationella radiodagen 13.2. om ämnet ”Radiohobbyn förr, nu och i framtiden”. Evenemanget börjar kl. 17:30 med tal av museets representatnt.
Tillställningen är öppen för allmänheten. Efter föredraget kan man bekanta sig med en utställning som presenterar kommunikationstekniska uppfinningar och de drömmar om kommunikation som är oberoende av plats och tid som ligger bakom.
Mer information på museets websidor.
 
* Signaltrafikövning 27.2.-28.2.2020 *
Pohjois-Karjalan radiokerho anordnar en nationell övning i signaltrafik 27.-28.2.2020. med hjälp av MPK Savo-Karjalas Joensuu enhet. I övningen trafikerar man i det landskapsomfattande textmeddelande- och foninätverk som Pohjois-Karjalan radiokerho och Ylä-Karjalan radioamatöörit byggt upp, både på HF och VHF-frekvenser till olika delar av Finland. Om du kommer till ledstationen i Liperi, lär man dig att installera och använda Winlink-programmet.
Anmälningen till övningen sker via MPK:s websidor t.o.m. 28.2.2020.
Mer detaljerad information och program skickas till de anmälda en vecka före övningen och de sista uppdateringarna vid behov kvällen före.
Du kan även anmäla dig som remote-station (ingen kursavgift). Som remote station kan du verka utan att anmäla dig till kursen. Då är du med i övningen som privatperson och saknar MPK:s försäkringsskydd.
Anmälningar till Tommi (tommi.holopainen ät gmail punkt com) t.o.m. 28.2.2020 (namn, anrop, deltagarort, telefonnummer och e-postadress).
Mer info på MPK:s sidor och Tommi (OH7JJT). Välkommen till övningen.
* Klubbarna meddelar *
OH5KYMI
Kouvolan radiokerho OH5AG har anskaffat specialanropet OH5KYMI, som kan användas fram till 31.12.2020. Som övervakare fungerar Jussi, OH5O. Med anropet vill man befrämja olika motorsportevenemang som arrangeras på Kymi-Ring banan i sommar. Anropet står till samtliga klubbmedlemmars förfogande. Tilläggsinfo från Jussi, OH5O, egenanrop fungerar.
Radioamatörkurser
Teljän Radioamatöörit ry OH1AF
Teljän Radioamaatöörit ry OH1AF ordnar en kurs med inriktning på elementär klass börjandes 26.2. Kursen ordnas vid Toejoen Koulu som drivs av Björneborg stad. Beroende på kursdeltagare hålls kursen 1-2 gånger i veckan. Kursplatsen möjliggör att kursdagarna eventuellt kan placeras till olika veckodagar under olika veckor.
Förfrågningar och förhandsanmälningar per e-post hammpk ät fyl punkt fi.
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar en kurs med inriktning på examen i elementär klass under fyra veckoslut i mars 2020. Kurspriset är 10 € och kursen börjar 7.3.2020.
Ifall du är intresserad att delta i kursen, ta kontakt med styrelsen för OH3NE på adressen hallitus är oh3ne punkt fi senast 28.2.
Årsmöten
Iisalmen Radiokerho Ry OH7AI
Iisalmen Radiokerho Ry OH7AI håller sitt stadgeenliga årsmöte 2.2.2020 kl. 14.00 hos Kauko Rönkkö, OH7SQ på adressen: Jämperintie 83, 74300 SONKAJÄRVI.
Hämeenlinnan Radioamatöörit OH3AA
Hämeenlinnan radioamatöörit, OH3AA:s årsmöte hålles på klubbhuset måndagen 10.2. kl. 18.00. Adressen är Hakapellontie 95, 13430 Tavastehus.
Kaffeservering, Välkomna.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling och Mexico RTTY int.
Nästa vecka tävlas NAC 144 MHz på tisdag och NAC 10m på torsdag.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 9.2. klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media